Tietotekniikasta halutaan puhua liiketoiminnan veturina. Pahimmillaan se on kuitenkin jarru, joka hankaloittaa päivittäistä työskentelyä yrityksessä. Näiden oirekuvausten avulla kartoitat nopeasti, missä kohtaa yrityksesi ATK mahdollisesti sakkaa.

Tietotekniset ongelmat ovat usein kapula pk-yrityksen moottorissa: ne hidastavat työntekoa, syövät työntekijöiden aikaa ja näkyvät viivan alla kustannuksissa.

Tyypillisesti yrityksessä tunnistetaan kyllä tietotekniikasta aiheutuvat oireet, mutta ei niiden juurisyitä. Listasimme tähän neljä tyypillisintä pk-yrityksen oirekuvausta vastalääkkeineen.

Jatka lukemista ⬇️ tai klikkaa suoraan akuuttiin kipupisteeseen:

Oire 1: Työntekijöiden työ keskeytyy jatkuvasti erilaisten tietoteknisten haasteiden takia
Oire 2: Työkalut on uusittu vimpan päälle, mutta niistä ei saada täysiä tehoja irti
Oire 3: Työntekijät aiheuttavat yritykselle tietoturvariskejä
Oire 4: Tiedostot ovat sikinsokin ja oikeita dokumentteja on vaikea löytää

 

Oire 1: Työntekijöiden työ keskeytyy jatkuvasti erilaisten tietoteknisten haasteiden takia 😤

IT-laitteet takkuilevat mystisistä syistä. Työntekijät ja IT-vastaava joutuvat jatkuvasti keskeyttämään työnsä ratkoakseen erilaisia haasteita: laitteet eivät käynnisty, aamu alkaa aina ohjelmistopäivityksellä, ääni tai kuva ei toimi etäpalaverissa taikka työasema ja sovellukset toimivat hitaasti. Kuulostaako tutulta?

 • Suorina kustannuksina. Jos 60 hengen yrityksessä jokaiselta työntekijältä kuluu tietotekniseen säätöön päivittäin 10 minuuttia, tuhlaantuu viikossa jo 70 tuntia työaikaa. Tai mikäli 15 hengen palaverissa ensimmäiset 10 minuuttia kuluu laitteiden virittelyyn, yhteensä 1,5 tuntia päivästä valuu täysin hukkaan.
 • Työntekijätyytyväisydessä ja rekrytoinneissa. Jopa 73 % työntekijöistä kertoo, että käytettävissä olevat työkalut vaikuttavat siihen, haluavatko he yritykseen töihin vai eivät. Digitaalisella kokemuksella on myös suora yhteys siihen, kuinka todennäköisesti nykyiset työntekijät suosittelevat työpaikkaa muille.
 • Tukkoisena työlistana ja kehitystyön hidastumisena. Usein jo valmiiksi kiireinen päivä kuluu pienten, mutta ärsyttävien ongelmien ratkomiseen, sekä erilaisiin asennuksiin ja päivityksiin. Aikaa ei jää kehitystyöhön tai henkilöstön kouluttamiseen.
 • Turhautumisena ja työn mielekkyyden vähenemisenä. Tietotekniset ongelmat ovat järjetön aikasyöppö, joka vie aikaa niiltä tehtäviltä, joita työntekijä on palkattu tekemään. Tyypillisesti ne saavat työntekijän kiristelemään hampaitaan (ja myös vakavasti harkitsemaan työpaikan vaihtoa).

💊 Oireen juurisyyt ja vastalääkeet

Työasemien tehot loppuvat kesken eivätkä ne jaksa pyörittää ohjelmia, joita työntekijät tarvitsevat työnsä tekemiseen.

Vastalääke:

 • Älä pihistele laitteissa. Vaikka säästäisit työasemaa ostaessa 200–300 euroa, kärsit siitä moninkertaisesti parin vuoden päästä, kun koneen käynnistys vie työntekijältä joka päivä 20 minuuttia.
 • Varmista, että laite sopii käyttöympäristöön. Paljon matkustavilla työntekijöillä ei ole aina pistoketta saatavilla, joten akunkesto on heille erityisen tärkeä ominaisuus. Haastavissa olosuhteissa taas kannattaa varmistaa, että tietokoneen suodatin pelaa tehokkaasti ja se kestää tarvittaessa kovempiakin iskuja.
 • Varmista laitteen riittävä teho. Nykypäivänä jo perustoimistotyöntekijällä on kerralla monta ohjelmaa auki. Koneelta vaatii jo paljon, jos työntekijällä on yhtä aikaa auki ERP, CRM ja Teams, puhumattakaan raskaammista ohjelmista.

Päivitykset ovat jääneet tekemättä ja ohjelmistot ovat vanhentuneet

Joko päivitykset unohdetaan tyystin, tai sitten ne on ohjelmoitu käynnistymään väärässä hetkessä. “Muistuta huomenna” on kätevä nappi, mutta jos sitä klikataan kuukaudesta (tai vuodesta) toiseen, ei ihmekään että laitteet hidastuvat. Joskus ongelma saattaa piillä myös siinä, että päivitykset vaatisivat firman verkkoon kirjautumista, mutta työtä tehdäänkin pääasiassa muualla kuin yrityksen toimipisteellä.

Vastalääke:

IT-osastolla ei riitä kädet ongelmien ratkomiseksi

Joskus työntekijät yksinkertaisesti vain tarvitsevat enemmän tukea ja apua IT:n kiemuroista selviytymiseen. Tällöin IT-vastaavan arki muuttuu helposti tukipuhelimena toimimiseksi. Jos työlistalla on muitakin tärkeämpiä asioita, kannattaa asialle tehdä jotain.

Vastalääke:

 • Tyypillisin ratkaisu tähän on uuden henkilön palkkaaminen. Jos sisäisen tukipalvelun rakentaminen ei kuitenkaan houkuta, kannattaa kokeilla seuraavaa. 👇
 • Skaalaa tukea ja hanki palvelu kumppanilta. Näin työntekijä saa nopeasti apua ulkoiselta asiantuntijalta eikä teiltä tuhraannu tähän sisäisesti aikaa. Usein tämä on itseasiassa organisaatiolle kannattavampi ratkaisu niin kustannusten, riskien kuin budjetoinninkin kannalta.

Laitteilla alkaa olla liikaa ikää

Timantit ovat ikuisia, mutta ikävä kyllä tietokoneet eivät. Fakta on, että vanha kone ei raksuta enää yhtä tehokkaasti kuin uusi.

Vastalääke:

 • Vaihda laitteet ajoissa uusiin. Varmista että olet kartalla siitä, missä vaiheessa elinkaarta laitteet ovat. Näin saat ne huoltoon tai kiertoon jo ennen kuin ne aiheuttavat työntekijälle ongelmia.
 • Vakioi työasemat, eli valitse tietyt laitemallit koko organisaation käyttöön. Näin sinun on helpompi arvioida kauanko laite kestää käyttöä, milloin se kannattaa huoltaa ja paljonko se maksaa.
 • Ulkoista laitteiden hallinta kokonaan ulkopuoliselle taholle eli osta laitteet palveluna. Näin laitteet ovat aina ajan tasalla eikä kenenkään teillä tarvitse käyttää resursseja laitehankintojen suunnitteluun ja tekoon.

IT-ympäristö on vanhentunut eikä se enää palvele yrityksen liiketoimintaa

Työasemien hidastelu ei aina johdu itse laitteesta. Vika voi piillä myös taustainfrassa, kuten vanhentuneissa ohjelmistoissa tai palvelimissa.

Vastalääke:

 • Selvitä missä IT-infran kipukohdat piilevät. Nopea auditointi kertoo mikä infrassa on vanhentunutta ja mikä siinä toimii. Näin pääset aloittamaan modernisoinnin heti oikeasta paikasta.

Oire 2: Työkalut on uusittu vimpan päälle, mutta niistä ei saada täysiä tehoja irti 🤯

Kävikö niin, että uudet työkalut eivät tehostaneetkaan toimintaa toivotusti, vaan homma jatkui lähes yhtä tahmeasti kuin ennenkin?

Huono uutinen on se, että tälle haasteelle sokeutuu helposti. Jopa 90 % C-tason johtajista uskoo, että heidän yrityksensä huomioi työntekijöiden tarpeet uuden teknologian mukaantulossa. Ikävä kyllä vain noin puolet työntekijöistä on samaa mieltä.

 • Työn tekemisen kustannuksissa. IT:hen tehdyt panostukset eivät tehostaneetkaan työntekoa tai tuottaneet haluttua lopputulosta. Yritys maksaa turhaan kalliista sovelluksista ja työkaluista, joita työntekijät eivät osaa (ja siksi halua) käyttää.
 • Työkuormassa. Turhautuneet loppukäyttäjät hätistelevät vastuuhenkilöä ymmärtääkseen käytössä olevia työkaluja paremmin ja saadakseen niillä pakolliset työt tehdyksi. Aika kuluu tulipalojen sammutteluun, sillä resurssit harvoin riittävät työkalujen kunnolliseen jalkauttamiseen.
 • Monimutkaiselta tuntuvina työkaluina, jotka aiheuttavat hämmennystä ja harmitusta. Käytettävissä olevissa sovelluksissa on monia hienoja ominaisuuksia, mutta työntekijät osaavat hyödyntää niistä vain muutamia.
 • Tahmeana tiedonkulkuna. Tieto kulkee organisaation sisällä hitaasti ja viesti ei kulkeudu kaikille. Samaan aikaan sähköposti täyttyy turhista keskusteluista, ja sieltä on vaikea löytää oleellisinta.

💊 Oireen juurisyyt ja vastalääkeet

IT-vastaavalla ei ole aikaa ylläpitää työkaluja ja pysyä kartalla niiden uusista ominaisuuksista

Sovelluksia päivitetään jatkuvasti ja niihin ilmestyy uusia ominaisuuksia. Siksi jonkun täytyy pysyä kartalla siitä, mitä uusia mahdollisuuksia ne tarjoavat liiketoiminnalle, ja miten niitä voisi hyödyntää monipuolisemmin.

Vastalääke:

 • Selvitä mikä IT:n tavoite organisaatiossasi on. Onko se tukitoiminto, joka varmistaa että arki pyörii, vai pitäisikö sen paiskia töitä liiketoiminnan kehittämiseksi?
 • Mikäli haluat että oma porukkasi hoitaa molempia edellämainittuja, ainoa vaihtoehto on hankkia riittävästi lisäkäsiä talon sisälle niin, että kaikki tulee hoidettua.
 • Jos taas haluat käyttää resurssit johonkin muuhun, jätä perusasiat kumppanin hoidettavaksi ja ulkoista perustietotekniikka. Parhaassa tapauksessa saat samalla sparrailukaverin, joka jakaa omia ajatuksiaan uusien ominaisuuksien hyödyntämisestä.

Työkaluja ei ole jalkautettu työntekijöiden pariin riittävän tehokkaasti

Työntekijät eivät tiedä tai ymmärrä kaikkia mahdollisuuksia joita sovelluksissa on, ja he eivät yksinkertaisesti osaa käyttää niitä tehokkaasti.

Vastalääke:

 • Jalkauta työkalut organisaatioon hallitusti ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Perehdytä henkilöstö sovellusten käyttöön. Uusia työkaluja ei voi vain tyrkätä työntekijöiden saataville lyhyiden saatesanojen kera, vaan jonkun täytyy avata mitä kaikkea niillä on mahdollista tehdä. Jos tämä askel on jäänyt välistä, lyhyt valmennustuokio tai hallittu käyttöönotto voisi olla paikallaan.
 • Varmista, että aika ei valu turhaan manuaaliseen työhön. Mikäli työntekijät tekevät paljon asioita käsin, voi olla, että käytössä olevista sovelluksista saisi tänä päivänä huomattavasti enemmän irti. Automatisoitujen työnkulkujen (mm. lomakkeet, tilaukset, raportit) avulla aikaa säästyy tuottavampaan työhön.

Työkaluissa on kivoja ominaisuuksia, mutta niitä ei tarvita varsinaiseen työntekoon

Käytössä olevat työkalut on valittu väärin perustein ja ne eivät aidosti tue liiketoimintaa. Myös vanhentuneita sovelluksia ja lisenssejä on saattanut jäädä aktiiviseksi, vaikkei käyttöä enää olisi kuin yksittäisillä työntekijöillä – jos sitäkään.

Vastalääke:

 • Kartoita mitä sovelluksia ja ohjelmistoja yrityksellä on olemassa. Tarkista mihin niitä käytetään ja kuka niitä oikeasti käyttää. Näin saat selville maksatteko turhaan sovelluksista, joita kukaan ei tarvitse tai jotka eivät ole henkilöstön mielestä toimivia.

Oire 3: Työntekijät aiheuttavat yritykselle tietoturvariskejä 😳

Usein tietoturvaan ei ole sovittu yhteisiä pelisääntöjä, vaikka siitä huolehtiminen on lopulta kuitenkin pitkälti henkilökunnan vastuulla.

Kaikki työntekijöitä ja johtotasoa myöten jännittävät, että meneekö homma nyt aina täysin oikein, mutta kellään ei ole asiasta täyttä varmuutta. Usein tietoturvapoikkeamat huomataan vasta viikkojen tai jopa kuukausien kuluttua tapahtuneesta vahingosta.

 • Yllätys yllätys, kassassa. Kyberhyökkäyksistä aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset voivat pahimmassa tapauksessa kivuta satoihin tuhansiin euroihin.
 • Mahdollisena mainehaittana ja kilpailuedun menetyksenä, mikäli tietoja päätyy vääriin käsiin. Erityisesti mikäli kyseessä olivat luottamukselliset tai salassapidettävät tiedot, kuten asiakas- tai henkilötiedot, taloustiedot tai vaikkapa tuotekehitykseen liittyvä dokumentaatio.
 • Närästyksenä ja ahdistuksena. Tyypillisesti IT:stä vastuussa oleva henkilö tiedostaa tietoturvariskit turhankin hyvin, mutta kiireen keskellä hommaan ei yksinkertaisesti ehdi paneutua riittävästi. Uusia uhkia syntyy  jatkuvasti. Niihin vastaaminen vaatii paitsi parhaita käytäntöjä myös tuoretta teknologiaa ja osaamista. Huonossa tapauksessa päädytään reaktiiviseen tilaan, jossa hyökkäykset havaitaan vasta viikkojen jälkeen ja ikääntyneen IT-infran aukkoja paikataan sieltä täältä.
 • Käytännön haasteina. Työntekijällä on kasa salasanoja ja kirjautumistietoja, mutta niiden muistaminen on haasteellista ja tietoturvaan kuuluva salasanojen päivittäminen tuppaa unohtumaan. Niitä tallennetaan ja kirjoitetaan ylös eri paikkoihin tai vaihtoehtoisesti käytetään samaa salasanaa joka palvelussa.
 • Silloin kun jotain menee pieleen ja ollaan jo lirissä. Sähköposti, viestintäsovellukset, sosiaalinen media ja avoimet verkot luovat monia tietoturva-aukkoja, joita työntekijä harvoin tiedostaa ennen kuin on liian myöhäistä.

💊 Oireen juurisyyt ja vastalääkeet

Organisaatiossa ei ole tarkkaa kuvaa siitä, missä kaikkialla tietoturvariskejä piilee tai missä aukot tällä hetkellä ovat.

Vastalääke:

 • Auditoi tietoturvasi ja varmista että se otetaan huomioon kaikkialla: henkilöstön osaamisessa, tiedostojen säilytyksessä, asiakasdatan hallinnoinnissa ja niin edelleen.

Henkilöstö ei ymmärrä tietoturvan merkitystä eikä heitä ole ohjeistettu tätä varten. Valistunutkin käyttäjä voi joutua tietojenkalastelun uhriksi.

Vastalääke:

 • Ota käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen. Mikäli työntekijän salasana päätyy vääriin käsiin, pelkästään sen avulla ei pääse vielä käsiksi tietoihin, vaan väliin tarvitaan kirjautumisen vahvistus esimerkiksi mobiiliapplikaatiolla tai teksiviestillä.
 • Pidä henkilöstölle tietoturvakoulutus, jossa käytte läpi tarvittavat prosessit ja sovitte yhteiset pelisäännöt.

Työntekijöillä on monia eri salasanoja, joita kirjoitetaan muistiin eri paikkoihin. Salasanat unohtuvat ja työaika kuluu niiden päivittämiseen useisiin eri sovelluksiin.

Vastalääke:

 • Ota käyttöön identiteetinhallinta ja Single Sign-On eli kertakirjautuminen organisaatiossasi Active Directoryn avulla. Näin työntekijä pääsee kirjautumaan yhdellä suojatulla salasanalla ja tunnuksella kaikkiin tarvittaviin sovelluksiin. Työaikaa säästyy huimasti, kun jokainen työntekijä päivittää (ja unohtaa) yhden salasanan kuukaudessa kymmenen sijaan.

Tiedostoja säilytetään missä sattuu eikä niistä ole olemassa varmuuskopioita

Myös tiedostojen säilytys liittyy oleellisesti tietoturvaan – mikäli tärkeitä tiedostoja säilytetään leväperäisesti, ne joutuvat hukkateille tai päätyvät vääriin käsiin.

Vastalääke:

 • Varmista että järjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet on ajantasalla – myös pilvessä. Pilveen tallennettu tieto mahdollistaa sujuvan etätyöskentelyn ja asianmukaisesti hallittuna edistää yrityksesi tietoturvaa ja tuottavuutta merkittävästi
 • Luo käytännöt tietojen varmennukseen ja varmuuskopiointiin. Näin tärkeät tiedot ovat aina nopeasti palautettavissa, jos yrityksesi palvelimet tai yksittäiset työasemat joutuvat kyberrikollisuuden uhriksi.

 

Haluatko ymmärtää tietoturvaa paremmin? Katso webinaaritallenne WTF ATK? – Tietoturvaa kansantajuisesti: tee nämä 5 asiaa ja nuku yösi paremmin

Perehdy mm. monivaiheiseen kirjautumiseen, laitehallintaan ja pilvessä asuvan tiedon turvaamiseen.

Ota tallenne kuunteluun tästä

Oire 4: Tiedostot ovat sikinsokin ja oikeita dokumentteja on vaikea löytää 🤬

“No oliko se täällä? Vai sittenkin tuolla?”

Eli toisin sanoen, työntekijät eivät löydä tarvittavia tiedostoja helposti ja päivät kuluvat niitä metsästäen. Etätyöskentely on lähes mahdotonta, jos tiedostoihin ei pääse käsiksi kuin yrityksen sisäverkosta ja tiedostoja liikutellaan pahimmassa tapauksessa muistitikulla työpaikan ja kotikonttorin välillä. 

 • Jälleen kerran – työajan menetyksenä. Työntekijöiltäsi tuhrautuu lukemattomia työtunteja vuoden aikana tiedostojen (ja niiden viimeisimpien versioiden) etsimiseen, siirtelyyn ja mahdollisesti hitaille palvelimille pääsyyn.
 • Heikentyneenä tiedonkulkuna kun ajantasaisia dokumentaatioita ja materiaalia joutuu etsimään sähköpostien tai palvelimien uumenista
 • Katoavina tiedostoina. Työntekijän lähtiessä katoaa arvokasta tietoa, kun kukaan ei muista ottaa niitä talteen ennen koneen tyhjentämistä.
 • Tietoturvariskeinä kun ei tiedetä tarkkaan, missä mikäkin data sijaitsee ja kuka sitä voi tarkastella.
 • Turhautuneina loppukäyttäjinä. Työskentely takkuaa kun oikeita tiedostoja ei löydy ja dokumentteja ei käsitellä yhdessä sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Kun työntekijät ovat tyytymättömiä, tuppaa se näkymään myös IT-vastaavan arjessa – joko lisääntyneinä tukipyyntöinä tai jatkuvana palautteena käytössä olevista ohjelmista. 
 • Hukattuna aikana. Tiedostojen kaivelu vie aina ylimääräistä aikaa, jonka voisi käyttää tehokkaamminkin.
 • Tuplatyönä. Kun tarvittavaa tietoa ei löydy helposti, täytyy työntekijän tehdä ylimääräistä työtä sen uudelleen luomiseksi. Tällöin materiaalia ei myöskään voi hyödyntää jatkossa, vaan jokainen tehtävä saatetaan aloittaa herkästi nollasta.
 • Sähköpostirumbana. Kun tiedostoja ei voi työstää yhdessä reaaliajassa, kommentointi ja muokkaaminen vaatii aina edestakaisin lähettelyä. Se vie aikaa ja raastaa hermoja.

💊 Oireen juurisyyt ja vastalääkeet

Tiedostot asuvat yksittäisten työntekijöiden koneilla, muistitikuilla tai huonosti organisoiduilla / hitailla palvelimella

Tiedostojen jakaminen vaatii niiden edestakaisin siirtelyä. Tämä tekee etätyöskentelystä haastavaa.

Vastalääke:

 • Hyödynnä pilviympäristöä aina kun se on mahdollista ja järkevää. Tällöin dokumentit voi jakaa reaaliajassa kaikkien asianosaisten kanssa. Tehdyt muokkaukset ja kommentit näkyvät heti kaikille. Yhden tiedoston voi jakaa linkkinä useaan sijaintiin ja sovellukseen, kuten Teamsiin tai kalenterikutsuun.
 • Pilven kautta tiedostot ovat (näin halutessasi) myös päätelaitteesta riippumatta saatavilla. Työntekijät pääsevät tarkastelemaan ja muokkaamaan niitä omilla tunnuksillaan myös mobiililaitteelta tai kotikoneelta.

Tiedostoille ei ole sovittu yhtenäistä säilytystapaa

Vastalääke:

 • Sovi pelisäännöt ja kansiorakenteet. Tähän ei ole kivaa hopealuotiratkaisua, vaan yrityksessä täytyy yksinkertaisesti yhdessä sopia, missä erilaista tietoa säilytetään ja millaiset kansiorakenteet ovat. Kaikkien johtoa myöten täytyy sitoutua uuteen tapaan tehdä, jotta jalkauttaminen onnistuu varmasti. Parhaat käytännöt saat ammattilaiselta, joka on tehnyt vastaavia jalkautuksia satoihin erityyppisin organisaatioihin.
 • Toimi tovi vahtikoirana. 🐶 Kun pelisäännöt on sovittu, varmista että joku valvoo että homma toimii sovitusti. Kuulostaa ehkä hassulta, mutta tässä tapauksessa pieni muistuttelu on aina paikallaan. Muuten puolen vuoden päästä olla taas samassa pisteessä mistä lähdettiinkin.

Kaikki kommunikaatio käydään sähköpostitse

Sähköpostilla on paikkansa nykypäivänkin tiedonkulussa, mutta se on auttamattomasti vanhentunut tapa organisaation sisäiseen kommunikaatioon. Vastauksissa kestää ja viestit tuppaavat unohtumaan ja hautautumaan uusien alle. Loputtoman pituinen ”ceecee”-osoiterivi ei tosiasiassa kerro, kenen reagointia viesti odottaa ja kenelle se oli vain tiedoksi.

Vastalääke:

 • Hyödynnä viestintä- ja yhteistyöalustaa, kuten Teamsia. Näin viestit kulkevat nopeasti eivätkä ne hautaudu sähköpostin uumeniin. Myös tiedostojen jakaminen, muokkaus sekä tiimin video/etäpalaverit hoituvat samalla alustalla. Lähetä tärkeät tiedotteet sekä sähköpostitse että Teamsissa, jotta ne tulevat varmasti luettua.

✅ Checklist – lähde tästä liikkeelle

Ensinnäkin, kirkasta tietotekniikan merkitys liiketoiminnallesi, ja pohdi mitä etuja se voi teille tuoda. Kilpailijasi voivat olla jo valovuoden edellä sinua, joten älä skippaa tätä askelta. Sen jälkeen pohdi:

✅ Mitkä ovat IT:si tavoitteet? Mihin haluat että teillä käytetään sisäisesti aikaa?

  • Löytyykö teillä sisäinen tukipalvelu tai kehittävä rooli?
  • Pohdi mikä tekemisestä on perustietotekniikkaa ja mikä taas kilpailuetua tuovaa? Kumpi on teille tärkeämpää?

Selvitä mihin IT-vastaavalla / IT-osastolla kuluu tällä hetkellä aikaa.

  • Tarkista esim. tuntikirjausten avulla kuluuko aika tavoitteita edistävään tekemiseen, vai johonkin aivan muuhun?

Selvitä mihin työntekijöiden aika kuluu tällä hetkellä omien töiden ohella?

  • Jos et vielä tiedä, tsekkaa tuntikirjaukset ja kysy asiaa suoraan heiltä sähköisellä kyselyllä. 👉Lataa valmis kysymyspatteristo täältä
  • Jos aikaa valuu hukkaan tietoteknisten haasteiden vuoksi, kartoita tämän artikkelin avulla missä ongelma piilee, tai haravoi haasteet esiin erillisellä auditoinnilla.

✅Kirjaa ylös kaikki korjaamista vaativat asiat ja muodosta niistä askelmerkit tulevaan.

 

Lähde haravoimaan organisaatiosi IT-ongelmia ja tarkista mitä mieltä työntekijäsi ovat IT:n toimivuudesta. Lataa valmis kysymyspatteristo tueksesi!

Lataa kysYMYSPOHJA

 

Voisimmeko olla avuksi IT-asioissa?

Jätä yhteystietosi alle, niin otamme pian yhteyttä:

Elmeri Siltaloppi Liiketoiminnan kehityspäällikkö 044 755 2266 elmeri.siltaloppi@tietokeskus.fi