Päätelaitteet ovat keskeinen osa modernia liiketoimintaa ja kun päätelaitteesi lakkaa toimista, sovelluksen kanssa syntyy ongelmia tai tietoturva on uhattuna, niin Työasemahallinpalvelun avulla mahdollistetaan laitteen palauttaminen normaalitilaan sekä tietoturvan ajantasaisuus. Tämä takaa mielekkään työskentelyn sekä liiketoiminnan sujuvuuden. Meiltä löytyy päätelaiteympäristösi tunteva laaja asiantuntijajoukko auttamaan kaikissa tilanteissa.

Ei käyttökatkoja tai säätöä ohjelmistojen ja päivitysten kanssa – eikä tietoturva-aukkoja

Miksi työasemahallintapalvelu kannattaa hankkia juuri Tietokeskukselta?

Toimivat päätelaitteet

Rakennamme ja konfiguroimme yhdessä Asiakkaan kanssa hyvin standardoidun työasemaympäristön huomioiden tietoturvavaatimukset sekä käyttövaatimukset. Tämä takaa laitteiden toimivuuden varmistamisen sekä hallittavuuden, jolloin vältytään turhilta häiriöiltä ja mahdollistetaan paras mahdollinen käyttökokemus.

Sovellukset ajan tasalla

Päätelaitteessa olevien sovellusten ajantasaisuus on ehdoton edellytys mutkattomalle ja tietoturvalliselle työskentelylle. Jakelemme ohjelmistomuutokset, kriittiset tietoturvapäivitykset ja uudet ohjelmistot työasemille turvallisesti paketoituna etäjakeluna. Jos ohjelmaa ei voi tai kannata etäasentaa, asennamme sen käyttäjätukemme avulla. Suoritamme myös vaativia sovelluspaketointeja, mikäli sovellus ei tue räätälöityjä asetuksia asennuksen yhteydessä. Näin sovellus saadaan asennettua juuri oikeilla asetuksilla päätelaitteisiin.

Käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset

Jotta päätelaitteet eivät aiheuta turhia tietoturvapoikkeamia, on niiden tietoturvapäivityksistä huolehdittava säännöllisesti. Kun kriittisiä tietoturvapäivityksiä julkaistaan, niin päivitykset ajetaan päätelaitteisiin viipymättä erikseen sovittavalla aikataululla. Ajamme myös muita päivityksiä käyttöjärjestelmäalustaan, jotka parantavat laitteen käytettävyyttä. Muista päivityksistä sovitaan aina Asiakkaan kanssa erikseen.

Etälukitukset ja tyhjennykset tietoturvapoikkeamatilanteessa

Palvelumme mahdollistaa päätelaitteiden lukitsemisen tai tyhjentämisen, mikäli päätelaitteessa havaitaan tietoturvapoikkeama, laite on varastettu tai kadonnut. Nopealla reagoinnilla varmistetaan, että laitteessa mahdollisesti olevat arkaluontoiset tiedot eivät päädy vääriin käsiin tai mahdollinen tietoturvapoikkeama ei leviä laajemmin asiakkaan ICT-ympäristöön.

Modernit hallintatyökalut

Käytämme päätelaitehallintaan moderneja työkaluja Asiakkaan tarpeet huomioiden. Työkalut mahdollistavat päätelaitteen ruudun etäkaappauksen, sovellusasennukset, päivitykset, tyhjennykset, keskitetyn asetusten hallinnan sekä laitteiden automatisoidut esiasennukset osana Tietokeskuksen Elinkaarenhallintapalveluita. Työvälineillä pystytään hallitsemaan sekä työasemat, että mobiililaitteet.

Työasema- ja sovellusvirtualisointiratkaisut

Pystymme myös ylläpitämään ja tukemaan Asiakkaan työasema-ja sovellusvirtualisointiratkaisuja esim. Citrix. Ratkaisussa työasemia ja sovelluksia ajetaan keskitetyssä ympäristössä, josta julkaistaan vain työasemalle käyttöliittymä. Kaikki toimenpiteet suoritetaan joko Tietokeskuksen palvelinkapasiteetissa tai pilvipalveluissa. Käyttämällä keskitettyjä työasema-ja sovellusvirtualisointiratkaisuja vältytään työaseman aiheuttamilta ongelmilta sovelluksiin tai suorituskykypuutteilta.

Millainen on Tietokeskuksen Työasemahallinta-palvelu?

  • Työasemat sekä mobiililaitteet
  • Standardi työasemaympäristö
  • Keskitetyt hallintatoimenpiteet ja konfiguraatiot
  • Laitteiden valvonta
  • Häiriöiden poistaminen ja korjaavat toimenpiteet
  • Sovellus- sekä tietoturvapäivitykset
  • Sovelluspaketoinnit laajempia sovellusjakeluita varten
  • ja 3. tason päätelaiteosaajat
  • Työasemaympäristön kehittäminen esim. tietoturva

Elinkaarenhallintapalvelun avulla hankit laitteet huolettomasti

Suosittelemme, että hankit yrityksesi työasemat elinkaarenhallintapalvelumme kautta. Silloin esiasennamme ja toimitamme laitteet sekä asennamme ne verkkoosi. Tarvittaessa hoidamme myös käyttöopastuksen henkilöstöllesi.

 

Tietoturva työasemahallintapalveluissa 🔒

Työasemahallintapalvelussa hallitsemme yrityksenne päätelaitteita (työasemat ja mobiililaitteet). Palvelun lähtökohtana on osaltamme tukea päätelaitteiden tietoturvallista käyttöä yrityksenne tietoturvapolitiikkaa noudattaen.

Vastaamme päätelaitteiden pääkäyttäjäoikeuksien ja salasanojen hallinnoinnista. Huolehdimme myös kriittisten tietoturvapäivitysten asentamisesta yrityksenne kanssa yhdessä sovittujen toimintamallien mukaisesti.

Toimimme yrityksellenne neuvonantajina ja huomioimme parhaat käytännöt ja tietoturvamääritykset. Vastaamme myös osaltamme päätelaitteiden elinkaarenhallinnasta ja autamme huolehtimaan käyttöjärjestelmäpäivityksistä.

Tietoturvalliset työasemahallintapalvelut

➡️ Kolmannen osapuolen tietoturvapäivitykset
➡️ Tietoturvapäivitykset
➡️ Työasema palomuuri
➡️ Paikalliset pääsyoikeudet
➡️ Levykryptaus
➡️ Työasematilin lukitseminen

LUE LISÄÄ TIETOTURVASTA

Kiinnostuitko työasemien hallintapalveluista?

Jätä yhteystietosi tähän, niin keskustellaan aiheesta lisää.

Jari Kinnunen Liiketoiminnan kehityspäällikkö 040 754 9903 jari.kinnunen@tietokeskus.fi