Käyn tässä blogissa läpi IT2024-tutkimuksen kiinnostavia löydöksiä tekoälyn hyödyntämiseen liittyen ja peilaan niitä konsultin työssä saamiini kokemuksiin. 

Tekoälyn mahdollisuudet ovat valtavat, mutta missä määrin niitä osataan hyödyntää? Jos siis vinkit tekoälyn parempaan hyödyntämiseen kiinnostavat, niin jatkapa lukemista 👉

Löydös #1 Tekoälystrategian tai -suunnitelman puute

“Jopa 71,5 % IT2024-tutkimuksen vastaajista kertoi, ettei tekoälyn hyödyntämiseksi heidän organisaatioissaan ollut suunnitelmaa tai strategiaa, tai he eivät olleet tietoisia sellaisen olemassaolosta.” 

Ensiksi herää kysymys, että miksi tähän tarvitaan suunnitelma tai strategia? Voit kääntää ajatuksen kysymällä: Jos tekoälyn hyödyntämiseksi ei ole suunnitelmaa, niin mitä siitä seuraa?

Tutki tekoälyn mahdollisuuksia

Se, että organisaatiolla ei ole tekoälystrategiaa tai -suunnitelmaa, ei sinänsä ole erityisen dramaattista: hommat jatkuvat kuten ennenkin. Tässä ajassa kun tekniikka on vielä tuore ja työkalut kehittyvät hurjaa vauhtia ei välttämättä kannata lähteä tekemään liian yksityiskohtaisia suunnitelmia, mutta yksi parhaista suunnitelmista juuri nyt on tutkia tekoälyn mahdollisuuksia. 

Strategia voi tässä vaiheessa olla aika ylimalkainen kuten “tutkimme tekoälyn mahdollisuuksia kaikissa toiminnoissamme ja edistämme niitä siellä missä (pienellä tai suurella panostuksella) tekoälystä voi olla mahdollista saada eniten hyötyä”. Luonnollisesti tekoälystrategian on myös tuettava varsinaista liiketoimintastrategiaa. 

Kokemustemme mukaan tähän kannattaa myös sitouttaa työtekijöitä jotka voivat tuoda arvokasta tietoa, ideoita ja kokemuspohjaista dataa tekoälyn hyödyntämisestä. Ei kannata myöskään unohtaa mittarointia, eli mittarit kannattaa olla heti alusta asti mukana, jotta saamme oikeasti tietää teemmekö oikeita asioita. Jos varsinaisia datapisteitä ei meinaa muuten löytyä, saadaan hyvää dataa vaikka kysymällä tekoälyä käyttäviltä, kokevatko he saavansa enemmän aikaan tai mihin he ovat tekoälyä käyttäneet ja kuinka usein.

Kaikkiin tarpeisiin vastaavaa tekoälyä ei ole olemassa

Pöhisevällä tekoälymarkkinalla näkee monenmoista yrittäjää. IT-hankinnoista vastaavien johtajien on osattava tunnistaa ns. bullshit jota on toistaiseksi liikkeellä aika paljon. Jos joku tarjoaa kaikenkattavan tekoälyn rakentamista yrityksen tarpeisiin, kannattaa luuri lyödä heti kiinni.

Tekoälyn hyödyntäminen on toistaiseksi mahdollista kahdella tavalla: 

1) Yleisenä avustajana joka hyödyntää laajaa dataa esimerkiksi tekstin, kuvien tai videoiden generointiin tai 

2) Tiettyyn, erittäin rajattuun, use caseen missä tekoälylle on opetettu mihin se vastaa, millä tavalla ja mitä asioita ei käsitellä lainkaan. 

Yleisesti ottaen kannattaa ajatella, että tämän hetken tekoäly tekee hyvästä ammattilaisesta vieläkin paremman automatisoimalla rutiinitöitä kuten tekstin tuottamista. Se ei korvaa ihmisen tietotaitoa, ja ihminen edelleenkin vastaa tuottamastaan työstä.

Löydös #2: Tekoälyä ei hyödynnetä liiketoiminnassa riittävästi

“Asteikolla 1–5 väittämä “hyödynnämme tekoälyä liiketoiminnassamme” saa arvon 1,9.“

Miksi näin vähän? Olemmeko nyt maaliskuussa 2024 jo eri tilanteessa kuin datankeruuhetkellä marraskuussa 2023?

Marraskuussa 2023 meillä ei ollut vielä saatavilla kovinkaan paljon tuotteita. Microsoft Copilot for Microsoft 365 julkistettiin “vasta” maaliskuussa 2024 kaiken kokoisille organisaatioille. Tässä kohtaa ei ole varsinaisesti oleellista vertailla esimerkiksi sen hetken tekoälytyökalujen ominaisuuksia, koska Microsoftin tuotteet lupaavat sen tärkeimmän, eli data jota tekoäly käsittelee, pysyy yrityksen sisällä. 

Tämä ylipäätään mahdollisti näiden tuotteiden käyttämisen työtehtävissä. Kaikkien saatavilla olevien tuotteiden, kuten ChatGPT:n, käyttäminen työtehtäviin ei ole ollut mahdollista juuri tietoturvan takia. Ei ole vieläkään olemassa selkeää lupausta tai sopimusta, että omia kysymyksiä tai kirjoituksia ei käytettäisi mallien kouluttamiseen. Sitä pystyi käyttämään vain täysin geneerisiin asioihin ilman yrityksen nimeä, asiakkaiden nimiä tai muuta sellaista. 

Microsoft Copilot saatiin vasta keväällä 2024, ja nyt kysyttäessä luku tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnassa todennäköisesti nousisi jonkin verran.

Tekoälyn hyödyntämätön potentiaali vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn

Riippuu alasta, kuinka kiire yrityksillä on Microsoft Copilot -tuotteiden kaltaisen generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen suhteen. Jos yritys koodaa jotain asiakkailleen, on tekoälyn kanssa varmasti tuottavampi kuin kilpailija joka tukeutuu edelleen energiajuomiin ja pitkiin päiviin. Digitaalisessa asiakaspalvelussa voidaan tuottaa vastauksia asiakkaille nopeammin. Vastaavasti emme ole vielä nähneet, että Microsoft Copilot nostaisi esimerkiksi tehtaiden tuottavuutta.

Onkin tosi mielenkiintoista, kuinka nämä tekniikat vaikuttavat tässä vaiheessa ns. valkokaulustöihin. Enkä puhu nyt ihmisten korvaamisesta vaan heidän tuottavuuden parantumisesta. Ei sillä, ettei esimerkiksi teollisuus tästä hyötyisi joskus tulevaisuudessa, mutta tekoäly ei toistaiseksi tuota asioita vaan tietoa – eli tarkkuus, nopeus ja tuottavuuden parantuminen näkyvät esimerkiksi raportoinnissa ja sen sellaisessa.

Lisää löydöksiä ja näkemyksiä suomalaisorganisaatioiden IT:n tilasta, ollos hyvä  

LATAA IT2024-TUTKIMUS

 

Mitä tekoälyssä tapahtuu seuraavaksi?

Useimmat yhä vain kokeilevat, mihin tekoälystä on. Olen itsekin kasannut valtavat odotukset generatiiviseen AI:hin, ja petyin, kun se ei toimita sitä mitä oletin. 

Tänä vuonna innostuin tekoälystä uudestaan, kun kehitys on niin hurjaa. Samalla olen myös oppinut, että sillä on todella merkitystä, kuka eri työkaluja tekee. Tämä näkyy myös Microsoftin tuotteissa. Teamsin kyljessä oleva Copilot AI tuote on jotain, jota ilman en suostu enää työskentelemään, mutta Excelin kyljessä oleva Copilot on mielestäni aivan keskinkertainen räpellys. Kun kesä tulee, voin todennäköisesti keskustella Excelin kanssa suomeksi ja se osaa muokata asioita niin kuin minä haluan.

Tekoäly ei ole staattinen ja paikallaan pysyvä tekniikka. Se kehittyy, sen rakentajat kehittyvät ja myös sen käyttäjät tulevat paremmiksi hyödyntämään sitä. Itse uskon vakaasti, että tekoälyn hyödyntäminen kasvaa ja jatkaa kasvamistaan, kunnes siitä tulee täysin arkipäiväinen asia jokaiselle ihmisille globaalisti. Siksi jokaisen on tärkeää opetella tätä kansalaistaitoa ainakin jollain tasolla. 

Odotan siis muutosta. Nopeaa muutosta.