Perinteisten IT-ratkaisujen tueksi tai korvaajaksi on tullut jatkuvasti kehittyviä pilviratkaisuja, jotka auttavat työntekijöitä olemaan tuottavampia ja tehokkaampia ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Muutos on ollut viime vuosien aikana nopeaa ja tulevaisuudessa näemmekin suuria harppauksia kohti pilvipohjaisia työkaluja, toimintojen automatisointia ja työelämän digitalisaatiota.

Ajasta, paikasta ja laitteista riippumatonta työskentelyä Microsoft 365:llä

Yhtenä muutoksen voimana on Microsoft 365, suosittu pilvipohjainen työalusta, joka tarjoaa organisaatiolle useita hyödyllisiä välineitä modernin työympäristön saavuttamiseksi, esimerkiksi Planner, Forms, OneNote ja tehtävienhallinta. Työntekijät voivat lukea sähköposteja, muokata omistamiaan tiedostoja ja hallinnoida dataa riippumatta missä he ovat ja millä laitteella he tekevät töitä. Data on aina saatavilla nopeasti, helposti ja tietoturvallisesti siirryttäessä perinteisistä verkkoasemista ja paikallisista palvelimista kohti nykyaikaista pilvi-infraa.

Modernin työpaikan luominen vaatii kuitenkin työvälineiden lisäksi myös toimintamallien ja työtehtävien uudelleen ajattelua. Jos uusilla työkaluilla tehdään asiat vanhan toimintatavan mukaisesti pilviratkaisujen arvopotentiaali jää saavuttamatta.

Tietokeskuksella on pitkä historia modernin työympäristön ja pilvipohjaisten tuottavuustyökalujen hyödyntämisessä. Autamme päivittäin asiakkaitamme viemään tuottavuuden ja saatavuuden uudelle tasolle  Microsoft 365 -tuotteiden avulla. Alla voit tutustua suosituimpiin palvelupaketteihimme – räätälöimme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja tarpeen mukaan. ⬇️

Microsoft 365 -palvelupaketit ja käyttöönotot:

Tekoälyä (AI) on hyödynnetty jo vuosia, mutta sen hyödyntäminen on ollut erikoisosaamista. Ei ole enää, koska ChatGPT:n ja Microsoftin palvelukehityksen kautta siitä on tullut helposti käytettävää ja samalla yksi nopeiten maailmalle levinneistä palveluista. Voimme jopa puhua Internetin alkukauden tapaamisesta mullistuksesta tiedon saatavuudessa ja hyödyntämisessä. Jo nyt promptaaminen on yksi ”kansalaistaidoista”, kuten googlettaminen.  

Nyt on oikea aika ottaa palvelu haltuun ja lähteä tutustumaan siitä saataviin hyötyihin. Tätä tarvetta vastaamaan olemme kehittäneet Tekoälytyöpajan, jossa puolessa päivässä saadaan perusteet haltuun. Sisältö suunnitellaan etukäteen yrityksen oma AI käyttöönottovaihe huomioiden ja nopeimmin saavutettavia liiketoimintahyötyjä painottaen. Osallistujamäärää ei ole rajoitettu organisaation sisällä ja työpaja voidaan toteuttaa Teamsilla tai paikan päällä, jolloin työpajan hintaan 825 € (alv 0%)  lisätään matkakulut. 

Mitä työpaja pitää sisällään?

Johdanto Tekoälyyn

 • Mitä Tekoäly / AI on?
 • Tekoälyn määritelmä ja historia

Mitä on moderni tietotyö ja mikä on tekoälyn rooli siinä? 

 • Mitä jokaisen tietotyötä tekevän tarvitsee tietää tekoälystä
 • Esimerkit tekoälyn käytöstä eri toimialoilla ja modernissa tietotyössä

Miten Bing AI, Chat-GPT ym. palvelut toimivat?

 • Mitä promptaaminen tarkoittaa ja miten se toimii

Entäpä se paljon puhuttu Microsoft Copilot? 

 • Mitä Microsoft Copilot käytännössä tarkoittaa
 • Mitä jokaisen päättävässä asemassa olevan henkilön tarvitsee Copilotista tietää?
 • M365 työkalujen, datan ja dokumentinhallinnan oikeaoppisen käytön merkitys tekoälyn hyödyntämisessä

Miten lähteä liikkeelle tekoälyn hyödyntämisessä?

 • Miten osallistujat voivat aloittaa tekoälyn parissa työskentelyä
 • Miten Asiakas voisi hyödyntää tekoälyä
 • Miten tästä eteenpäin?
 • Keskustelua mahdollista jatkotoimenpiteistä

 

Aiheeseen liittyvät asiantuntijablogit: 

Työ ja tavat tehdä töitä ovat suuressa murroksessa. Työntekijät haluavat työskennellä valitsemillaan laitteilla joustavasti, yhdistäen työn ja vapaa-ajan. 

Monesti pilvityökaluja käytetään kuitenkin kuten perinteisiä tuotteita, jolloin pilviratkaisujen suuri potentiaali menee hukkaan. Tiedostoja säilytetään tietokoneella tai muistitikulla ja muokattavia dokumentteja jaetaan sähköpostin liitetiedostonakukaan ei tiedä mikä on oikea versio ja tehokasta työaikaa hukataan turhiin rutiineihin, jotka voitaisiin helposti automatisoida. Kuulostaako tutulta? ?

Yrityksellä on monesti käytössään Microsoft 365 -lisenssit, joiden mukana tulevista ominaisuuksista hyödynnetään vain murto-osaa. Microsoft 365 käytön tehostaminen -palvelun tarkoituksena on löytää nämä piilossa olevat työkalut ja auttaa niiden jalkauttamisessa yrityksiin. Näin työntekijöille taataan tehokkaat, modernit työvälineet ja he tietävät miten niitä käytetään.  

Konsulteillamme on vuosien kokemus Microsoft 365:n moderneista työvälineistä, ja olemmekin onnistuneet helpottamaan tuhansien työntekijöiden työskentelyä, sadoissa eri asiakasyrityksissämme. Tässä työpajassa konsulttimme muodostavat nykykuvan organisaationne työkulttuurista ja haasteista. Keskustelujen pohjalta saadaan kattava kuva organisaationne muutostarpeista ja luodaan aikataulutettu suunnitelma niiden toteuttamiseksi.

Tätä siis tarjoamme:

✅ Aikataulutettu suunnitelma modernien Microsoft 365-työvälineiden käyttöönottamiseksi
✅ Täysi hyöty irti käytössä olevista MIcrosoft 365 -lisensseistä
✅ Tuottavuus nousuun, tehokkuutta työntekoon, työskentelytavat joustaviksi

Lue, kuinka autamme Nestor Cablesia saamaan Microsoft 365-palveluista kaiken hyödyn irti ?
Lue, miten Metsäkeskus hyötyy Microsoft 365-lisensseistä ?

Aloitustyöpaja 1250 € alv. 0 %
+ tiekartan muodostaminen jatkokehitykselle 625  € alv. 0 %

Microsoft Teams on suosittu työkalu, joka yhdistää useat modernit työkalut saman käyttöliittymän alle. Teams on hyvin helppo ottaa käyttöön, mutta sen tehokas käyttäminen vaatii suunnittelua ja yhdessä sovittuja toimintamalleja 

Tietokeskuksen Teams työtapojen tehostaminen -workshop auttaa organisaatioita ottamaan Teamsistä kaiken hyödyn irti. Tietokeskuksen kokeneiden konsulttien vetämät työpajat sisältävät neljä erillistä, puolen päivän pituista workshopia, joissa keskitytään eri osa-alueisiin Teamsin käyttämiseksi tehokkaammin. Työpajoissa kartoitetaan yrityksen nykyinen palvelun käyttö, jonka perusteella organisaatiolle löydetään parhaat käytännöt ja toimintamallit Teamsin käyttöön. Työpajoissa käytännöt jalkautetaan osallistujille.

Tätä siis tarjoamme:

✅ Kaikki hyöty irti Teamsista:  sujuvampaa ja tietoturvallisempaa työskentelyä
✅ Yhteneväiset toimintamallit tiimien luomiseen, tiedostojen käyttöön ja viestintään
✅ Avainhenkilöiden kouluttaminen ja Teams-osaamisen kehittäminen

Microsoft Teams – työtapojen tehostaminen
sis. 4 x 1/2 pv työpajaa
2500 € alv 0%

Tutustu Teams-aiheisiin sisältöihimme:
Webinaaritallenne: Microsoft Teams – kaikki hyödyt irti
Blogi: Microsoft Teamsin 5 hyödyllisintä uutta ominaisuutta

Sovellusten käyttö helpottuu, kun käytännöt  on sovittu yhteisesti ja viestitty selkeästi koko henkilöstölle.

Usein asia lähtee etenemään Teams-pelikirjan kautta, mutta pian huomataan, että ohjeistusta kaivataan myös viestinnän, tiedostojen ja muidenkin sovellusten osalta. Yhdessä asiakkaan kanssa käydään läpi, millainen tilanne on ja mitä kokonaisuuksia lähdetään yhdessä työstämään. 

Sovellusselkeytykseen voidaan ottaa mukaan myös muita käytettyjä sovelluksia, ja saadaan näin rakennettua selkeä ohjeistus, joka kertoo käyttäjälle esimerkiksi eri tiedostojen tallennuspaikat ja eri viestintätavat.

Tätä siis tarjoamme:

✅ Dokumentoitu toimintapolitiikka
Tehokkaammat & yhtenäiset toimintatavat
Tiedon käsittely, jakaminen ja yhteistyö tehostuvat
Teamsin täysi toimintapotentiaali saadaan käyttöön

Tuottavan tietotyön ja viestinnän pelikirja

esimerkiksi 4 x 1/2 pv + konsultin taustatyöt

alk. 2500 € alv 0%

Nykypäivän kiireinen tietotyö vaatii työkaluja, joilla dataa voidaan käyttää ja analysoida tehokkaasti. Pilviratkaisujen yleistyessä myös eri rutiinitehtävien automatisointimahdollisuudet paranevat. Sovellukset, jotka aikaisemmin vaativat ohjelmointia ja erikseen laadittuja sovelluksia ovat nyt helposti luotavissa organisaation omalla toiminnalla Microsoft 365 -pakettiin kuuluvan Power Platform -tuotteiden avulla.  

Power Platform -tuotteiden (Power Automate, Power BI, Power Apps)  avulla organisaatiot voivat parantaa työtehokkuuttaan ja tuottavuuttaan hyödyntämällä sovelluksissaan oman organisaationsa tietoja. Kun tiedot ovat tallennettu Microsoft 365 -ratkaisuun niitä voidaan käyttää eri Power Platform -tuotteiden kesken datan hyödyntämiseen, muokkaamiseen ja analysoimiseen.  

Jokaisessa organisaatioissa löytyy käyttökohteita, joissa voidaan käyttää Power Platformia. Tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi on tiedettävä mitä tuotteita kannattaa käyttää eri toimintoihin, jotta saadaan parhaat hyödyt tiedon automatisoinnin eduista. 

Palvelu koostuu yhden päivän workshopista, jossa Tietokeskuksen kokeneen konsultin johdolla kartoitetaan organisaation nykytilanne ja tarkastellaan Microsoft 365:n mahdollisuuksia, jolla voidaan automatisoida organisaation erilaisia toimintoja ja rutiineja, kuten työnkulkuja ja hyväksymiskäytäntöjä.

Tätä siis tarjoamme:

✅ kasvata tuottavuutta ja tehokkuutta automatisoimalla rutiinit ja toistuvat työnkulut
✅ opi laitteista, paikasta tai ajasta riippumaton datan käsittely
✅ ota kaikki hyöty irti yritykselle hankituista M365-lisensseistä

Lue kuinka autamme Nestor Cablesia ottamaan kaiken hyödyn irti M365-lisensseistä ?

Tuottavan tietotyön automatisointi
sis. 1 pv työpaja
1250 € alv 0%

Lue blogistamme kuinka automatisoit rutiinit Power Automaten avulla ?
Katso webinaaritallenne PowerApps- tee omat sovelluksetg Microsoft 365 ympäristöön

Työskentelykulttuuri on muuttunut pilviratkaisujen ansiosta ajasta, paikasta ja laitteesta riippumattomaksi työskentelyksi, joka on sujuvampaa, nopeampaa ja tuottavampaa. Tiedostopalvelujen helppo ja sijainnista riippumaton käyttö on keskeisessä roolissa organisaatioiden tehokkuuden parantamisessa ja työskentelytapojen modernisoinnissa. Työskentelytavat tehostuvat uusien pilvipohjaisten työkalujen myötä, kun tieto on saatavilla turvallisesti ja tehokkaasti pilvestä. 

Pilvipohjaisiin tiedostopalveluihin siirtymisessä on myös muita välittömiä hyötyjä, kuten SharePointin ja OneDriven tarjoama skaalautuva kapasiteetti ja suorituskyky paikallisiin levypalveluihin verrattuna. Organisaation ei tarvitse myöskään ylläpitää hankalia VPN-yhteyksiä etätyöskentelijöitä varten tai varautua kustannuksiin, joita aiheutuu vanhenevien järjestelmien korvaamisesta.

Toteutus voi alkaa työpajalla, jossa käydään läpi miten dokumentinhallinta voitaisiin toteuttaa pilvessä. Työpaja sisältää:

– Nykytilan kartoituksen
– Eri mahdollisuuksien läpikäynnin
– Parhaat ratkaisut juuri asiakkaan tarpeisiin
– Tiekartan tulevaisuuden tiedostohallinnasta ja sen toteutuksesta

Tiedostopalvelujen nykyaikaistaminen vapauttaa organisaation resursseja muihin tehtäviin, kun tiedostojärjestelmiä ei tarvitse enää ylläpitää ja päivittää on-premises alustalla.

Dokumentinhallinta SharePointiin ja Teamsiin – palvelussa määritellään asiakkaalle parhaiten sopivat dokumentinhallinnan tavat ja toteutetaan siirtymä palvelimilta pilveen.

Lisäksi tiedostojenhallinnan tietoturvaan liittyen voimme ottaa käyttöön Sensitivity Labels ja säilytyskäytännöt.

Tätä siis tarjoamme:

✅ siirtyminen moderniin ja tietoturvalliseen pilvipohjaiseen tiedostopalvelimeen
✅ tiedostoja ja tallennettua dataa voi käyttää mistä vain ja milloin vain – täysin tietoturvallisesti
✅ ei enää hankalien VPN-yhteyksien tai tiedostojärjestelmien ylläpitoa

Lue kuinka Sosiaalipalvelusäätiö Ote hyötyi pilvipohjaiseen tiedostopalvelimeen siirtymisestä  ?

Tiedostonhallinnan työpaja 1250 € alv 0%
Dokumentinhallinta SharePointiin ja Teamsiin alk. 2500 € alv 0%

Kehittyvät pilvitekniikat mahdollistavat organisaatioille useita käyttäjiä helpottavia ratkaisuja, joita voi käyttää tehokkaasti ja helposti sijainnista riippumatta.Microsoft 365 tuoteperhe tarjoaa SharePoint -palvelun avulla helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan ratkaisumallin viestinnällisen intranetin ylläpitoon modernien viestintäsivustojen avulla. Kyseinen tekniikka mahdollistaa pääsyn yrityksen intranettiin ilman hankalia VPN-yhteyksiä, jolloin alati muuttuva uutissisältö on helposti luettavissa responsiivisen käyttöliittymän ansiosta eri laitteilla. 

Viestinnällisen Intranetin tuottaminen SharePoint -palveluun on helppoa ja nopeaa, kun rakenne suunnitellaan yhdessä asiantuntevan Tietokeskuksen konsultin kanssa. Itse sivuston rakenne ja sisällöntuotanto opitaan tekemään Learn by Doing -konseptimme mukaisesti konsulttiemme ohjaamissa työpajoissa. Näin organisaationne vastuuhenkilöt oppivat heti alusta pitäen ylläpitämään SharePoint -pohjaista Intranettia ja tekemään sinne tarvittavia muutoksia.  

SharePoint-sivuston käyttöönoton myötä yritys saa käyttöönsä taloudellisesti edullisen alustan, joka hyödyntää olemassa olevia lisenssejä ja tekniikkaa Intranetin ylläpidossa. Yritys voi hyödyntää Microsoft 365:een tallennettua dataa SharePoint-sivustoilla ja käyttää useita eri työkaluja työkulkujen automatisointiin. Organisaatio myös säästää aikaa ja ylläpitokuluja siirtyessään pilvipohjaiseen, laitteistoriippumattomaan Intranettiin, joka ei vaadi alustan ylläpitoa tai uusimista. 

Tätä siis tarjoamme:

✅ nopea, helppo ja turvallinen Sharepoint Intranet -käyttöönotto
✅ vastuuhenkilöiden kouluttaminen tehokkaiksi ja osaaviksi ylläpitäjiksi
✅ lopputuloksena taloudellinen, moderni intranet-alusta, joka hyödyntää olemassa olevia lisenssejä ja tekniikkaa intranetin ylläpidossa.

Projektiin voidaan myös yhdistää esimerkiksi organisaation dokumentinhallinnan siirtäminen Teamsiin ja Sharepointiin tai työnkulkujen automatisoiminen erillisenä projektina.

Käyttöönoton hinta määritellään alkukartoituksen/suunnittelupalaverin jälkeen.

Lue kuinka autoimme Otetta Sharepoint-intran käyttöönotossa 

“Teamsiin siirtyminen kannattaa tehdä ohjatusti. Tietokeskus osasi kertoa meille oikeat ratkaisut, joita me ei oltaisi ikinä itse osattu löytää. Jos me oltaisiin lähdetty tekemään sitä itse, meillä olisi jäänyt hyödyntämättä erittäin paljon asioita, joista meille on työn tekemisessä hyötyä.”

– Virpi Alakoski, hallintosihteeri, Doranova

>> Näin Doranovan IT-infra modernisointiin kuudella konsultointipäivällä

Konsultointipalveluiden kaikki hinnat alv. 0%. Palvelun toimitusaika ja tarkka sisältö sovitaan tilauksen yhteydessä. Mahdolliset matka- ja majoituskulut veloitetaan erikseen.

Kiinnostaako tehokkaampi työskentely O365:n avulla?

Jätä yhteystietosi alle, niin jutellaan lisää:

Mikael Eerola Myyntipäällikkö 040 573 8322 mikael.eerola@tietokeskus.fi
Hannu Rajala Myyntipäällikkö 050 495 3931 hannu.rajala@tietokeskus.fi
Kalle Salonen Myyntipäällikkö 050 400 2827 kalle.salonen@tietokeskus.fi