Yleiset myynti- ja toimitusehdot

1. Ehtojen soveltaminen

 • Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Tietokeskus Finland Oy:n ja sen asiakkaiden välisiin sopimuksiin, mukaan lukien verkkokaupasta tehtäviin ostoihin.
 • Tietokeskus Finland Oy, joka toimii tuotteiden ja palvelujen myyjänä käytetään jäljempänä nimitystä Myyjä.
 • Myyjän asiakkaasta, joka toimii tuotteiden ja palvelujen ostajana käytetään jäljempänä nimitystä Asiakas.
 • Myyjästä ja Asiakkaasta käytetään yhdessä nimitystä Osapuolet. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tässä esitettyjä myynti- ja toimitusehtoja, mikäli muuta ei erikseen kirjallisesti ole sovittu.
 • Selvyyden vuoksi mainitaan, että tuotteilla tarkoitetaan sekä laitteita ja tarvikkeita että ohjelmistoja/lisenssejä ja Tietokeskus Finland Oy:n tuottamia palveluja (jäljempänä Tuotteet ja Palvelut).

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 30.3.2023 alkaen ja korvaavat kaikki aikaisemmat Tietokeskus Finland Oy:n ja sen tytäryritysten yleiset toimitusehdot.

2. Rekisteröityminen ja tiedonannot

 • Asiakkaan tulee rekisteröityä asiakassuhteen aloittamiseksi antamalla Myyjälle rekisteröintiin tarvittavat perustiedot tai syöttämällä ne verkossa olevaan asiakasavauslomakkeeseen. Asiakas vakuuttaa antamansa tiedot oikeaksi ja virheettömäksi.
 • Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarkistaa Asiakkaan luottokelpoisuus ennen asiakassuhteen avaamista ja koska tahansa sopimussuhteen aikana.
 • Myyjällä on oikeus hylätä Asiakkaan tekemä tilaus Asiakkaan alhaisen luottokelpoisuuden tai muun painavan syyn perusteella, vaatia Asiakkaalta ennakkomaksua tai muuta takuuta varmistaakseen Asiakkaan suorituksen.
 • Myyjän verkkokaupan tai muun sähköisen palvelukanavan käyttö edellyttää voimassa olevia Myyjän Asiakkaalle toimittamia tai asiakkaan itsensä luomaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, yhdessä Tunnukset. Tunnukset ovat aina henkilökohtaisia.
 • Käyttämällä Tunnuksia Asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin Tietokeskuksen yleisiin Myynti- ja Toimitusehtoihin ja sitoutuu niitä noudattamaan.
 • Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että Tunnusten käyttöoikeudet on määritelty oikein katselu- ja osto-oikeuksien sekä muiden oikeuksien ja roolien suhteen.
 • Asiakas on myös velvollinen huolehtimaan Tunnusten säilytyksestä siten, että niitä voivat käyttää vain Tunnuksen saanut henkilö. Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Toimittajalle kirjallisesti, mikäli sen Tunnukset ovat kadonneet tai päätyneet kolmannen osapuolen haltuun.
 • Asiakas vastaa kaikista sen Tunnuksilla tehdyistä tilauksista sekä Tunnusten luvattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista, kunnes Toimittajalla on ollut mahdollisuus sulkea Tunnukset asiakkaan kirjallisesta ilmoituksesta.
 • Asiakkaan se henkilö, joka on määritelty Toimittajan verkkokaupan pääkäyttäjäksi (”Henkilöstövastaava”) on velvollinen huolehtimaan siitä, että Asiakkaan käyttäjä- ja käyttäjätunnustiedot ovat ajantasaiset ja esimerkiksi henkilöt, jotka eivät enää ole Asiakkaan palveluksessa tai joilla ei ole osto-oikeutta ovat poistettu verkkokaupasta.
 • Kirjalliset tiedonannot, mukaan luettuna tiedonannot vastaanottavan osapuolen nimetylle edustajalle, tulee lähettää osapuolen ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, osapuolet voivat lähettää toisilleen sekä vastaanottaa toisiltaan sähköisiä viestejä näiden Tietokeskus Finland Oy:n yleisten ehtojen mukaisen liikesuhteen yhteydessä ja tällaisia viestejä pidetään kirjallisesti allekirjoitettuina asiakirjoina. Sähköisen viestin sisältämän tunnistuskoodin (“käyttäjätunnus” tai “user ID”) katsotaan olevan riittävä vahvistus lähettäjän henkilöllisyydestä ja asiakirjan aitoudesta.

3. Tuotetiedot, saatavuus ja tuotteiden hinnat

 • Varastotuotteiden ohjeellinen toimitusaika heti saatavilla oleville varastotuotteille on neljä täyttä arkityöpäivää tilauksen saapumisesta.
 • Tuotteiden saatavuustieto ja toimitusaika-arviot on laadittu Myyjän yhteistyökumppaneiden, kuten tukkureiden, maahantuojien ja valmistajien, antamien tietojen perusteella ja Myyjä ei vastaa tiedon oikeellisuudesta.
 • Verkkokaupassa olevat tuotteiden hinnat ilmoitetaan tuote-esittelyjen yhteydessä. Verkkokaupan hinnat ovat voimassa tilauksen tekohetkellä. Hinnan voimassaoloa pidemmälle ajalle ei taata kuin sopimuskohtaisissa tuotteissa.
 • Myyjä pidättää oikeuden hintamuutoksiin muissa kuin sopimuskohtaisissa tuotteissa.
 • Tapauksessa, jossa Myyjän puolella on sattunut merkittävä kirjoitus- tai painovirhe mainoksessa tai vastaavassa ilmoituksessa tai verkkokaupassa, Myyjä voi yksipuolisesti muuttaa, poistaa tai hylätä tilauksen, vaikka Asiakas olisi jo vastaanottanut tilausvahvistuksen.
 • Erilliseen Tarjoukseen perustuvat hinnat ovat voimassa välimyyntivarauksin, sekä niin kauan kuin tuotteilla on saatavuutta tai kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päivämäärästä lukien, tai tarjouksen ehtojen mukaisesti. Jos tarjotun tuotteen arvioitu toimitusaika on usean viikon tai kuukausien päästä, on toimitusaika alustava ja jolloin tuotteen lopullinen hinta määräytyy toimitushetken mukaan.
 • Tarjoukseen annettu vastaus, joka sisältää lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja katsotaan vastatarjoukseksi, joka ei sido Myyjää.
 • Kaikkiin Myyjän ilmoittamiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

4. Tilaus

 • Tilauksen tekijällä on tilauksen tekemiseen tarvittavat toimivaltuudet omalta organisaatioltaan ja Asiakkaan tilauksen sisältö on sen mukainen, kun asiakas on itse sen määritellyt.
 • Asiakas on velvollinen varmistamaan, että tilauksen sisältö vastaa Asiakkaan tarvetta ja aikomusta.
 • Myyjä lähettää Asiakkaalle aina erikseen kirjallisen tilausvahvistuksen, joka sisältää tilauksen tiedot kuten esimerkiksi tuotteet, niiden lukumäärät, hinnat, toimitusosoitteet ja laskutusosoitteet sekä mahdolliset muut tiedot.
 • Sopimus Tuotteen tai Palvelun toimittamisesta syntyy, kun Asiakkaalle on lähetetty tilausvahvistus.
 • Asiakkaan velvollisuus on tarkistaa tilausvahvistus ja huomauttaa siitä Myyjälle välittömästi kuitenkin viimeistään yhden (1) tunnin sisällä siitä, kun Asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen, elleivät Osapuolet ole sopineet asiasta muuta.
 • Myyjän verkkokaupan saatavuustiedot eivät ole virheettömiä, sillä Myyjä myy tuotetta Asiakkaalle välimyyntivarauksella.

Osapuolet ymmärtävät, että voi syntyä tilanne, jossa Asiakas saa tilausvahvistuksen tuotteesta, jonka saattaa olla loppu varastosta eikä uutta tuotetta ole kohtuullisessa ajassa saatavilla.  Tämänkaltaisessa tilanteessa Myyjällä on oikeus etsiä Asiakkaalle korvaava tuote.

Myyjän velvollisuus on myydä korvaava tuote Asiakkaalle samaan hintaan, kun Asiakkaan tilaama alkuperäinen tuote. Mikäli Myyjä ei kykene hankkimaan Asiakkaalle korvaavaa tuotetta samaan hintaan, on Myyjällä oikeus perua tilaus tai osa siitä. Tässä tapauksessa Myyjä viestii tästä erikseen Asiakkaalle.

5. Toimitukset

 • Asiakaskohtaisten Tuotteiden toimitusaika sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen kirjallisesti.
 • Verkkokaupassa saatavilla näytetty tuote pyritään toimittamaan neljän arkityöpäivän aikana, muilta osin saatavuustiedot ovat arvioita ja saattavat muuttua merkittävästikin vielä ennen saatavuutta.
 • Myyjä toimittaa Asiakaan tilaamat Tuotteet ja Palvelut ainoastaan Suomen alueelle (pl. Ahvenanmaa), ellei Asiakkaan kanssa erikseen muuta sovita. Saattaa olla, että useamman kuin yhden tuotteen tilauksessa tuotteet saapuvat eri lähetyksissä.
 • Asiakas vastaa oikean toimitusosoitteen ilmoittamisesta Myyjälle sekä siitä, että tavarat voidaan toimittaa ilmoitettuun osoitteeseen toimitusajankohtana. Jos toimittaminen Asiakkaan antamaan osoitteeseen ei kuitenkaan onnistu, siirtyy yleisimmin pientavaratoimitus lähimpään logistiikkatoimittajan noutopisteeseen. Tämän jälkeen Asiakkaalla on velvollisuus noutaa toimitus ilmoitetusta noutopisteestä asetetun aikarajan sisällä. Lavatavaratoimituksen ollessa kyseessä palautuu toimitus takaisin lähettäjälle.
 • Jos toimitus Asiakkaan antamaan osoitteeseen ei onnistu, ja toimitusta ei noudeta noutopisteestä, palautuu tuote Myyjälle. Tässä tapauksessa Myyjä on yhteydessä Asiakkaan sopiakseen uudelleen toimituksen. Uudelleen toimituksesta Asiakkaalta veloitetaan siitä aiheutuneet suorat kulut, välivarastoinnin kulut sekä Myyjälle aiheutuneet käsittelykulut. Jos uudelleen toimitusta ei saada sovittua toistuvista yrityksistä huolimatta, tai toimitusta ei edelleenkään vastaanoteta, on Myyjällä oikeus pidättää mahdollisesti tuotteesta maksettu summa sekä itse tavara omaksi omaisuudeksi.
 • Asiakas on velvollinen huolehtimaan toimituksen vastaanotosta. Vastaanottaessaan toimituksen Asiakas on velvollinen tarkistamaan lähetyksen ulkoisen kunnon ja toimitusmäärän, siten että Asiakkaan vastaanottama määrä vastaa rahtikirjan tai muun rahtidokumentin toimitusmäärää.
 • Mikäli Asiakas tarkastuksessa huomaa tavaraan kohdistuvaa huomautettavaa tai puutteita, tulee Asiakkaan tehdä tästä merkintä rahtikirjaan tai pakettikorttiin. Myyjä suosittelee, että tässä tilanteessa Asiakas ottaa kuvan rahtikirjasta tai pakettikortista siten, että Asiakkaan huomautus on selvästi luettavissa ja että Asiakas on viipymättä yhteydessä Myyjän edustajaan.
 • Asiakas on velvollinen tarkistamaan toimitetut tuotteet kolmen (3) arkipäivän sisällä toimituksen vastaanotosta varmistaakseen, että ne vastaavat Asiakkaan vastaanottamaa tilausvahvistusta ja ne ovat laadullisesti asiakkaan edellyttämässä kunnossa.
 • Asiakkaan tulee esittää huomautukset Myyjälle viipymättä. Myyjän velvollisuus on tarvittaessa ohjeistaa asiakasta lisätoimenpiteisiin sekä tarvittaessa korjata toimitus siten, että Asiakkaan vastaanottama toimitus vastaa tilausvahvistusta.
 • Osapuolet toteavat yhdessä, ettei Asiakkaalla ole oikeutta vaatia palautusta toimituksesta jossa Asiakkaan vastaanottama tuote on virheetön ja tilausvahvistuksen mukainen.
 • Mikäli Asiakkaan vastaanottama tuote on vikaantunut tai virheellinen tulee Asiakkaan olla Myyjän edustajaan yhteydessä välittömästi. Myyjän velvollisuutena on tässä tilanteessa ensisijaisesti huolehtia siitä, että Asiakas saa kohtuullisessa ajassa korvaavan tuotteen ja neuvoa Asiakasta siitä kuinka Asiakas palauttaa vikaantuneen tai virheellisen tuotteen myyjälle.
 • Mikäli Myyjä ei pysty kohtuullisessa ajassa toimittamaan Asiakkaalle korvaavaa tuotetta on myyjällä oikeus purkaa kauppa ja palauttaa Asiakkaalle Asiakkaan mahdollisesti jo maksama kauppasumma tai lähettää hyvityslasku. Mikäli Asiakas ei palauta virheellistä tuotetta Myyjälle Myyjän antamien ohjeiden mukaisesti on myyjä oikeutettu laskuttamaan Asiakkaalta palauttamattomat tuotteet.
 • Kaikkiin muihin kuin yllä oleviin Asiakkaan Myyjälle tekemiin palautuksiin sovelletaan seuraavaa:
  • Asiakkaalla tulee olla Myyjältä kirjallinen lupa palautukselle ja palautus tulee tehdä ohjeistuksen mukaisesti.
  • Asiakas maksaa palautuksesta aiheutuvat posti- ja/tai rahtikulut sekä käsittelymaksun.
  • Tuotteen tulee olla myyntikunnossa, avaamattomassa ja virheettömässä pakkauksessa.
  • Myyjä tarkistaa palautuneen tuotteen ja oman harkintansa mukaan hyväksyy tai hylkää palautuksen.
  • Mikäli Myyjä hylkää palautuksen lähettää Myyjä tuotteen takaisin Asiakkaalle eikä tässä tapauksessa hyvitä tuotetta.
  • Mikäli Myyjä hyväksyy palautuksen lähettää Myyjä Asiakkaalle tuotteesta hyvityslaskun, josta on vähennetty tuotteen käsittelykulut.
  • Selvyyden vuoksi todettakoon, että Myyjä hyvittää Asiakkaalle tuotteen markkinahinnan, joka saattaa erota Asiakkaan tuotteesta maksamasta hinnasta.
  • Myyjä ei käsittele palautuksia, joiden arvonlisäveroton hankintahinta on ollut alle 50 euroa.

Mahdollisessa toimituksen viivästymisestä myyjä ei ole velvollinen maksamaan Asiakkaalle viivästyssakkoa, ellei asiasta ole sovittu toisin kirjallisesti osapuolten välillä.

Toimituskulu lisätään kaikkiin tilauksiin ja toimituksiin, ellei asiakaskohtaisesti ole sovittu muuta.

6. Palveluhinnat

Ellei muuta ole sovittu, noudatetaan seuraavia palveluhintoja:

 • Toimituskulu toimitettuna yrityksen määriteltyyn toimipisteeseen Suomessa 12,50 € / tilaus
 • Paperilaskulisä 7 €
 • Asiakkaasta johtuvien laskujen uudelleenkäsittely yms. 50 €
 • Palautusten käsittelykulu 50 €
 • Takuuvaihdon käsittely asiakkaan puolesta 40€

Kaikki palveluhinnat alv. 0%

7. Maksuehdot ja laskutus

 • Tilauksiin sovelletaan maksuehtoa neljätoista (14) päivää netto. Viivästyskorko määräytyy voimassa olevan korkolain mukaisesti.
 • Myyjä perii maksumuistutuksen lähettämisestä Asiakkaalle kulloinkin voimassa olevan käsittelykulun. Laskun perintään liittyvät kustannukset veloitetaan Asiakkaalta toteutuneiden kustannusten mukaan.
 • Maksut Palveluista laskutetaan sopimusasiakirjassa määritetyllä tavalla, joka voi olla etukäteen, kausittain Palvelun toteutuksen aikana tai Palvelun päättymisen jälkeen, ellei toisin ole sopimuksessa (mukaan luettuna näissä Tietokeskus Finland Oy:n yleisissä ehdoissa, kaikissa soveltuvissa lisäehdoissa tai sopimusaisakirjoissa sovittu.
 • Etukäteen maksettavat Palvelut on käytettävä sopimuskauden aikana. Myyjä ei sopimuksen päättymistilanteessa hyvitä etukäteismaksuja tai muita maksuja, jotka ovat jo erääntyneet tai on maksettu.
 • Jos sopimusasiakirjassa on määritelty arvioitu kokonaismaksu, joka perustuu käytettyyn aikaan ja materiaaliin tai käyttömaksuihin, on tämä arvioitu kokonaismaksu vain suunnittelutarkoitusta varten.
 • Myyjä laskuttaa maksut todellisen käytetyn ajan ja materiaalin perusteella tai asiakkaan todellisen tai sallitun käytön mukaisesti, kuitenkin niin, että Myyjä laskuttaa vähintään sopimusasiakirjassa mahdollisesti määritetyn vähimmäismäärän.
 • Kertamaksujen ja toistuvaismaksujen peruste voi olla mitattu todellinen tai oikeutettu käyttö (esimerkiksi oikeutettu konekapasiteetin käyttö, ohjelmien osalta käyttäjien määrä tai huoltopalveluiden osalta mittarien lukemat).
 • Asiakas sitoutuu toimittamaan sopimusasiakirjoissa tai lisäehdoissa määritetyt tiedot toteutuneesta käytöstä Myyjälle. Asiakas sitoutuu myös ilmoittamaan Myyjälle viipymättä sellaisista ympäristöönsä tekemistään muutoksista, jotka vaikuttavat käyttömaksuihin, ja maksamaan muutoksesta mahdollisesti aiheutuvat lisämaksut. Toistuvaismaksuja muutetaan vastaavasti. Jos Myyjä muuttaa mittausperusteita, sovelletaan maksujen muuttamista koskevia Myyjän ehtoja.
 • Ellei toisin ole lisäehdoissa tai sopimusasiakirjassa sovittu, Myyjä voi korottaa tai laskea Palveluihin liittyviä maksuja tai hintoja ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kuukauden etukäteen.

Hintoihin liittyvät huomautukset on tehtävä Myyjälle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä lukien.

8. Takuu ja virheenvastuu

 • Toimitettuihin tuotteisiin sovelletaan kaikilta osin ja yksinomaan tuotteen valmistajan omia takuuehtoja.
 • Asiakas on velvollinen itse ja oma-aloitteisesti tutustumaan tuotteen ehtoihin. Hankkimalla tuotteen Toimittajalta Asiakas vakuuttaa perehtyneensä tuotteen takuu, käyttötarkoitus ja käyttöehtoihin ja varmistuneensa sen soveltuvuudesta Asiakkaan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen.
 • Myyjän takuu perustuu kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa vain Tuotteen valmistajan tuotteelleen antamaan takuuseen ja sen ehtoihin.
 • Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan tuotteen valmistajan takuu- ja käyttöehtoja.
 • Myyjä toimittaa tuotteen sellaisena kun se on, eikä anna Tuotteelle muita takuita tai sitoumuksia kuin ne mitä Tuotteen valmistaja antaa Tuotteelle.
 • Myyjällä on oikeus ohjata Asiakas kääntymään suoraan tuotteen valmistajan tai valmistajan edustajan puoleen takuuasian ratkaisuksi tai virheen korjaamiseksi.
 • Aiheettomista takuupalautuksista Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta palautukseen liittyvät kohtuulliset kustannukset.

9. Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta, kunnes ne on kokonaan maksettu ja vastaanotettu Asiakkaan toimesta. Tuotteiden vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle kaupantekohetkellä tai tuotteen luovutuksen yhteydessä, mikäli Myyjä vastaa tuotteen toimituksesta Asiakkaalle. Noudettavissa tilauksissa luovutus tapahtuu siinä yhteydessä, kun myyjä antaa Asiakkaalle tai hänen edustajalleen tavaran, lähtökohtaisesti varaston sisällä. Toimitettuna myydyissä tuotteissa luovutus tapahtuu siinä yhteydessä, kun tuote on luovutettu kuljetusvälineestä purettuna Asiakkaalle tai hänen edustajalleen tai annettu kuljetusyhtiön noutopisteestä Asiakkaalle tai hänen edustajalleen.

10. Sopimusehtojen muuttaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Yleisiä Myynti- ja toimitusehtoja. Asiakas hyväksyy muuttuneet ehdot, mikäli jatkaa tilausten tekemistä tai jatkaa minkä tahansa asiakastilin käyttämistä muutoksen jälkeen. Muutettuja ehtoja sovelletaan niiden voimaantulopäivästä lähtien uusiin tilauksiin, toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin ja kausittain uusiutuviin sopimuksiin.

11. Vastuunrajoitus

 • Myyjän vastuu vaatimuksista, jotka syntyvät Tuotteesta tai Palvelusta tai liittyvät Tuotteeseen tai Palveluun tai muuten syntyvät sopimuksen perusteella, rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jotka Asiakas on todellisuudessa kärsinyt Myyjän virheen tai laiminlyönnin välittömänä ja suorana seurauksena.
 • Toimittaja ei vastaa mistään Toimittajan sähköisen palvelukanavan tai verkkokaupan käyttökatkosten tai häiriöiden aiheuttamista vahingoista.
 • Vahingonkorvauksen määrä on aina enintään viisikymmentä prosenttia (50 %) virheellisen Tuotteen tai Palvelun hinta tai, mikäli kyse on toistuvaismaksuina veloitetusta Palvelusta, virhettä tai laiminlyöntiä edeltäneen kuukauden palvelumaksuja vastaava määrä.
 • Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Tietokeskus Finland Oy, sen alihankkijat tai ohjelman kehittäjät eivät vastaa missään oloissa seuraavista, vaikka niiden mahdollisuudesta olisi ilmoitettu:
  • tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta
  • epäsuorista tai välillisistä vahingoista ja menetyksistä eikä
  • menetetystä liikevoitosta, liiketoimesta, liikevaihdosta, goodwill-arvosta tai saamatta jääneestä odotetusta säästöstä.

12. Yleiset periaatteet

Osapuolet pyrkivät hyvässä yhteistyössä ratkaisemaan sopimukseen liittyvät osapuolten väliset kiistat, erimielisyydet ja vaatimukset. Kumpikin osapuoli antaa toiselle osapuolelle kohtuulliseksi katsottavan mahdollisuuden sopimukseen pohjautuvan rikkomuksen korjaamiseen. Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Purkaminen edellyttää kuitenkin sitä, että rikkoneelle osapuolelle ilmoitetaan laiminlyönnistä kirjallisesti ja annetaan tälle kohtuullinen, vähintään 30 päivän aika laiminlyönnin korjaamiseen.

13. Sopimusehdot ja niiden soveltamisjärjestys

Kaikkiin Myyjän toimittamiin Palveluihin ja Tuotteisiin sovelletaan mahdollisten erityisehtojen lisäksi Tietokeskus Finland Oy:n yleisiä myynti- ja toimitusehtoja ja IT2022- sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

 1. Myyjän ja Asiakkaan välinen Palveluja tai Tuotteita koskeva sopimus liitteineen
 2. Tietokeskus Finland Oy:n kulloinkin voimassa olevat yleiset myynti- ja toimitusehdot
 3. Kuhunkin toimitukseen soveltuvin osin IT2022 yleiset sopimusehdot (YSE), erityisehdot laitetoimituksista (ELT), erityisehdot konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista (EAP), erityisehdot ohjelmistojen ylläpitopalveluista (EOY), erityisehdot laitteiden huoltopalveluista (ELH) ja erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista (EVT) sen mukaan mitä kussakin toimituksessa on sovittu.

Tässä sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti IT2022 YSE:n mukaisesti Helsingin Keskuskauppakamarin kolmen välimiehen toimesta siten, että kumpikin osapuoli voi nimetä kukin yhden välimiehen ja Kauppakamari nimeää yhden.

Tietokeskus Finland Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat nähtävillä Myyjän internetsivuilla osoitteessa  www.tietokeskus.fi

14. Poikkeukset

Näitä myynti- ja toimitusehtoja ei sovelleta julkisiin tarjouspyyntöihin siltä osin, kun ne poikkeavat kussakin julkisessa tarjouspyynnössä esitetyistä ehdoista.

Tietokeskus Finland Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot 30.3.2023.