Microsoftin Power Apps -sovellukset ovat huikea kehitysaskel organisaation tietotyön tuottavuudessa. Liiketoiminnan tarpeisiin rakennettavien sovellusten kehitys ja käyttöönotto on vaivatonta, sillä kehitystyökalut kuuluvat M365-lisensseihin. Käyttääkö sinun organisaatiosi jo tätä mahdollisuutta ja kädenojennusta Microsoftilta?

Rakenna helposti sovelluksia käyttäjien tarpeisiin perustuen 

Microsoft Power Platformin low code / no codella pyörivät Power Apps -sovellukset ovat hyvä keino modernisoida organisaation työtä ja vähentää turhia manuaalisia työvaiheita. Hyvä esimerkki manuaalisesta työstä on tietojen kerääminen exceleihin. Jos kerättävien tietojen ja vaikkapa kuvatiedostojen ylläpitäminen Exceleissä on työlästä ja vie paljon päivittäistä työaikaa, voi tilannetta kohentaa nopeasti Power Apps -sovelluksella.  

Sijoitus Power Apps -sovellukseen on myös panostus henkilöstöön, sillä se lisää työtehtävien mielekkyyttä poistamalla tarpeetonta manuaalista työtä. Sen lisäksi, että sovellus säästää huomattavasti työaikaa, se parantaa motivaatiota työntekoon. Organisaation johto ei välttämättä hoksaa tätä ennen Power Apps -sovelluskehitysprojektia – mutta sen jälkeen huomaa tämän tyytyväisten ja positiivisesti yllättyneiden työntekijöiden reaktioista ja palautteista.

Sovelluksen lähtökohtana voi olla lomake tai Excel-tiedosto

Monen Power Apps -sovelluksen pohjana on käytetty jotakin lomaketta tai Excel-tiedostoa. Lomake on voinut olla paperinen lomake, ruudulla täytettävä PDF-lomake tai nettilomake. Microsoftin Forms -lomakkeet toivat suuren helpotuksen organisaation tarpeeseen kerätä nopeasti esimerkiksi ilmoittautumistietoja tai kyselyvastauksia nettilomakkeella. 

Power Apps -sovellus on kuitenkin pelkkää lomaketta monipuolisempi kokonaisuus: sen täyttökenttien välille voidaan liittää älyä. Sovelluksen lähde on keskitetyssä sijainnissa kuten Microsoft SharePointissa tai Dataversessä. Kun yhteiskäyttö-Exceleissä muokataan suoraan “lähdettä”, Power Apps -sovelluksissa tämä estyy, koska käyttöliittymänä on oikea sovellus eikä itse lähde. Näin vältytään siltä riskiltä, että joku käyttäjä sotkisi lähteen vahingossa.

Power Apps -sovelluksen hyödyt organisaatiolle:

  • Määrämuotoisuus: sovelluksen käyttö määrämuotoistaa tietojen keruun siten että syötettävät tiedot noudattavat aina sovelluksen syöttöproseduuria
  • Houkuttelevuus: Sovelluksen käyttöliittymä on havainnollinen ja houkutteleva ja käyttökokemus on ammattimainen
  • Paikkariippumattomuus: Sovellus on “taskussasi”: voit syöttää tietoja suoraan myös työpaikan ulkopuolella ja sovellus toimii puhelimessa, tabletissa tai PC:ssä selaimella
  • Synergia: Sovelluksen tietolähteeseen kerätyt tiedot ovat jatkokäytettävissä Microsoftin muissa palveluissa, kuten Power Automatessa ja Power BI:ssä

Laajenna sovellusta Power BI:llä tai Power Automatella

Power Apps -sovelluksen tietolähteen sisältö on “kovaa valuuttaa” sen jälkeen, kun dataa on alkanut kertyä sinne. SharePointiin, Dataverseen tai SQL:ään muodostunut tietovarasto on pitkäjänteinen ratkaisu datan säilyttämiseen ja käyttämiseen. Sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti eri yhteyksissä, kuten Power BI -raporteissa, jolloin sitä voidaan käyttää myös päätöksenteon tukena.

Power Apps -sovellus vähentää myös aikaa vievien sähköpostien lähettelyä, jos siihen liitetään Power Automate -työnkulkuja ilmoitusten lähettämiseksi tiettyjen sääntöjen mukaan eri kohderyhmille. Massaviestit saadaan siis lähtemään sovelluksesta automaattisesti, kun säännön ehdot täyttyvät.

Näin pääset helposti alkuun Tietokeskuksen avulla

Tietokeskus on rautainen ammattilainen Power Apps -sovellusten kehittämisessä ja Power Platform -alustan hyödyntämisessä. Tutustu esimerkiksi Power Platform -käyttöönottopalveluun, jonka avulla automatisoidaan aikaa vieviä rutiinitöitä tai rakennetaan sovelluksia liiketoiminnan tarpeisiin.