Artikkeli päivitetty 30.8.2022


Mitä yhteistä on 1990-luvun ATK:lla ja low-code-ympäristöllä?”

Yritykset siirtyvät kilpaa low-code-ympäristöihin tekemään sovelluskehityksestä ja tietotyöstä tuottavampaa. Enää ei tarvitse olla koodari, jos haluaa toteuttaa sovelluksia liiketoiminnan tueksi. Arkityön prosessien automatisointi ottaa harppauksia eteenpäin, kun IT-osaajien lisäksi liiketoiminnan edustajat pääsevät kehittämään päivittäisiä työkalujaan. Tähän mekin uskomme.

Toteutuksessa olisi kuitenkin rutkasti parantamisen varaa. Siirtymät kohti low-code-ympäristöä kompastuvat samoihin asioihin kuin ATK:n alkuaikoina 1990-luvulla. Itse asiassa 90-luvun ATK:ssa ja tämän päivän ohjelmistotuotannossa on yllättävän paljon yhteistä: suurin osa ohjelmistotuotannosta on vielä tänäkin päivänä pitkäkestoisia ja budjetin ylittäviä IT-projekteja. Liiketoiminnan kannalta oleellisia sovelluksia on kuitenkin aivan mahdollista tehdä ketterämmin, edullisemmin ja sitoutumatta toimittajaan tuleviksi vuosiksi – ja vieläpä low-code-ympäristössä. IT-projektien epäonnistumisen ei tarvitse olla odotusarvo!

Vastaus löytyy edelleen ATK:sta eli automaattisesta tietojenkäsittelystä, mutta tarjolla olevat ratkaisut ovat kehittyneet radikaalisti. Esimerkiksi viimeisen parin vuoden aikana Microsoft Power Platform -tuoteperhe on mahdollistanut merkittäviä harppauksia kohti todellista ATK:ta, eli ajasta, laitteesta ja paikasta riippumattoman tietotyöskentelyn, jossa esimerkiksi auton hanskalokeroissa säilytetyt paperiset ajokirjat on korvattu sijaintitietoja hyödyntävällä mobiilisovelluksella, jonka luominen ei ole vaatinut ohjelmointitaitoja.

Microsoft Power Platform – näin sovellat sitä liiketoimintaasi

Microsoft Power Platform mahdollistaa monenlaisia asioita, kuten virhealttiiden rutiinitehtävien automatisoinnin, automaattiset työnkulut, sovelluskehityksen ja datan visualisoinnit PowerBI:lla. Jos työnantaja esimerkiksi hallinnoi työntekijöiden autokantaa paperisten ajokirjojen sijaan mobiilisovelluksella toteutetussa ympäristössä, niin raportointi voi yhdistää tiedot autojen huoltokilometreistä, leasing-sopimusten kestoista sekä ajohistoriasta niin työntekijöiden kuin ajoneuvojenkin osalta.

Kun tieto syötetään aina vain yhden kerran sähköiseen järjestelmään, niin esimerkiksi paperille syötettyjen tietojen arvailuun ei kulu aikaa – eikä vahingossa tehdä vääriä merkintöjä. Toisaalta sitten Power Platform -tuotteilla on helppo siirtää prosessien edetessä tehtäviä automaattisesti toisille, jolloin asiat etenevät nopeammin ja prosessien tilaa on helpompi seurata myös raportoinnissa.

Tässä kohtaa on oltava kuitenkin tarkkana. Sekä IT-projektin tilaajan että tuottajan on syytä jakaa näkemys siitä, mitä tarkalleen ollaan tekemässä, kun suunnitellaan siirtymää perinteisestä ATK:sta Power Platformiin. Näin vältämme kalliit ja väsyttävät IT:n ikuisuusprojektit – ja teemme Power Platformista käytännön tarpeita aidosti palvelevan työkalun.

Me Tietokeskuksella autamme asiakkaitamme hankkimaan käytännön osaamista Power Platform -tuoteperheestä rakentamalla yhdessä asiakkaidemme tarpeisiin sopivia työvälineitä. Tyypillisimmillään projektit ovat olleet muutaman päivän mittaisia projekteja, mutta jopa päivässäkin on saatu aikaiseksi tuotantokäyttöön otettuja sovelluksia.

Tuttuja ovat myös laajemmat, 10-20 konsultointipäivän kokonaisuudet, joita on tehty puhtaasti liiketoiminnan edistämisen näkökulmasta. Tyypillisesti tällaiset projektit voivat olla esimerkiksi sellaisia, että tehtailla kynällä täytettävät lomakkeet ja laput syötetään vastaisuudessa suoraan tabletilla, jolloin töiden etenemisen seuranta ja raportointi helpottuu huomattavasti. Myös kirjoitusvirheiden määrä ja tiedon yhtäläisyys paranee merkittävästi, kun esimerkiksi tietyt tuotetiedot voi hakea lisätietoineen suoraan alasvetovalikoista kirjoittamisen sijaan. Usein tällaiset projektit koostuvat niin tiedon keräämisestä kuin kerättävän tiedon raportoinnista, ja kerättyä tietoa saatetaan yhdistää raportoinnin osalta jo toisessa järjestelmässä olevaan tietoon.

👉 Tallenne: Opi soveltamaan Power Platformia liiketoimintaasi

 

Usein on käynyt niin, että Microsoft Power Platform -tuotteilla on korvattu joku erikseen ostettu sovellus esimerkiksi sopimushallintaan tai muunlaisen tiedon keräämiseen. Sovelluksesta on voitu luopua ja näin kiinteät ylläpito- ja lisenssikustannukset poistuvat.

 

Power Platformin keskeisimmät työvälineet

Power Platformin hallinnoinnissa on tärkeää ymmärtää työvälineiden mahdollisuudet ja rajoitukset sekä vaihtoehdot teknisiin toteutuksiin. Milloin tarvitaan premium-toiminnallisuuksia, milloin selvitään perusversiolla? Kaiken taustalla on aina liiketoiminnan tarpeet ja sovelluksen määrittelyn tärkeys. Sopivan Microsoft Power Platform -paletin valintaan vaikuttavat myös tietoturvan vaatimukset ja lisenssikustannukset. Power Platform työkalujen voima tulee siitä, että jokainen yritys valitsee omaan tarpeeseensa sopivimman pakin käytettävistä työkaluista. 

Power Platform -tuoteperheestä puhuttaessa keskeisimmät työvälineet löytyvät usein valmiina asiakkaan M365-lisensseistä. 

  • Useimmiten tarvittava data kerätään SharePointiin joko Forms- tai Power Apps -lomakkeiden avulla. Vaihtoehtoisesti data voidaan hakea jo olemassa olevista Excel-listoista, jos kyseinen data ei ole jossakin tietokannassa entuudestaan. 
  • Automaattisiin toimintoihin hyödynnetään Power Automatea ja datan varsinainen raportointi ja analysointi tapahtuu Power BI:llä. 
  • Viestintään, sovelluksen käyttöön ja raportointinäkymien katsomiseen keskeinen työkalu työntekijöille on Teams.

Tietokeskuksen projekteissa asiakas pääsee näkemään sovelluksen kehityksen lähes koko ajan. Power Platform -projektit ovatkin varsin kustannustehokkaita, ketteriä ja nopeasti käyttöön otettavia. Erona ”normaaliin sovelluskehitykseen” on se, että pienemmissä projekteissa jopa määrittelypäivän aikana voidaan nähdä ensimmäisiä viitteitä siitä, millainen tuleva sovellus on käytännössä.

👉 Tallenne: Microsoft Power Platformin tehokas käyttö & tekniset toteutukset


Power Platform -projekteihin liittyy keskeisesti lisenssien tarvekartoitus ja siitä seuraavat kustannukset. Osaava konsultti on rahanarvoinen sijoitus kokonaiskustannuksia laskettaessa.

 

Liiketoiminnan kehittämistä ilman tietoturvasta tinkimistä

On erittäin tärkeää muistaa tietoturva, kun kehitetään liiketoiminnan kannalta merkittäviä sovelluksia. Vaikka Power Platform -tuoteperheen avulla voidaan rakentaa jopa yksittäisen työntekijän toimesta liiketoimintasovellus, niin onko hän varmasti kykenevä tekemään tietoturvan kannalta tarvittavat toimenpiteet? M365-pilvessä toimiessa kokonaisvaltaisen tietoturvan pitää olla joko osaavien IT-osaston kavereiden harteilla tai M365-tenantin ylläpidosta vastaavalla kolmannella osapuolella. 

Kun tietoturva on kunnossa, niin liiketoiminnan kehittämiselle low-code-ympäristössä vain taivas on rajana. Microsoft Power Platform avaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja IT-maailmaan. Me Tietokeskuksen konsulttijengissä olemme heti Power Platformin tultua perustaneet oman tehonyrkin, joka keskittyy työssään pääsääntöisesti pelkästään tuottavaan tietotyöhön ja Power Platformin hyödyntämiseen asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä.

Yhdessä asiantuntevan konsultin kanssa on helpompi lähteä kartoittamaan Power Platform -tuoteperheen mahdollisuuksia siten, että sitä ei tehdä tietoturvan kustannuksella. Näin paras lopputulos syntyy ketterästi ja kustannustehokkaasti, ja samalla asiakkaan tietotaito kasvaa.


Katso Power Platform -aiheisia webinaaritallenteitamme 👇

Katso webinaareja


 

Rami Rajakallio
Konsultti, Power Platform -evankelista