Suomalaisten organisaatioiden IT-infran nykytilaa ja kehitysnäkymiä tarkasteleva IT2024-tutkimus toteutettiin jo kymmenettä kertaa. Kyselytutkimuksesta selviävät niin suomalaisten organisaatioiden IT-infran nykytilanne ja kehitysnäkymät kuin IT-infraan kohdistuvat kehitysprioriteetit, haasteet ja ajankohtaiset teemat. Tänä vuonna selvitimme ensimmäistä kertaa tekoälyn hyödyntämistä.

 

IT2024-tutkimukseen vastasi 316 IT-asiantuntijaa, -päällikköä ja -johtajaa yhteensä yli 250 organisaatiosta eri toimialoilta. Tässä kiireiselle lukijalle pureskeltuna tutkimuksen tärkeimmät löydökset 👉

1. Tekoälyn hyödyntämisestä puuttuu suunnitelmallisuus

Jopa 71,5 % vastaajista kertoi, ettei tekoälyn hyödyntämiseksi heidän organisaatioissaan ollut suunnitelmaa tai strategiaa, tai he eivät olleet tietoisia sellaisen olemassaolosta. 

Lue Tietokeskuksen konsultti Petri Pukkasen pohdintaa aiheesta

2. Softarobotiikan ja low/no-code menetelmien käyttöönotto on ollut suomalaisorganisaatioissa hidasta

Asteikolla 1–5, jossa 1 oli “emme hyödynnä ollenkaan” ja 5 “hyödynnämme laajasti” väittämät “Hyödynnämme softarobotiikkaa (RPA) tiedonhaussa eri järjestelmien välillä” ja “Hyödynnämme no-code / low-code -menetelmiä sovelluskehitysprojektien sijaan” saivat molemman arvon 2,0. Kehitystä viime vuoden IT2023-tutkimuksen lukuihin ei ollut käytännössä tapahtunut ollenkaan (1,9).

Madalla kynnystä no code / low code -sovellusten rakentamiseen konsulttimme Ilpo Välimaan nopein

3. Tulevan vuoden kehitysprioriteettien ykkönen on tietoturva

Suomalaisten organisaatioiden tietohallinnon prioriteetit ovat säilyneet viime vuodet samansuuntaisina: tietoturva ja liiketoiminnan strateginen tukeminen ovat vuorotellen pitäneet kärkisijaa. Tietoturvan merkitys on kuitenkin kasvanut entisestään. Tänä vuonna jo 66,4 % vastaajaa pitää tietoturvan kehittämistä 1–3. tärkeimpänä prioriteettinaan. 

4. IT:n suurimmat haasteet liittyvät tasapainoiluun päivittäisten tehtävien ja jatkuvan kehittämisen välillä

IT:n suurimmat haasteet liittyvät edellisten vuosien tapaan jatkuvaan tasapainoiluun päivittäisten tehtävien ja jatkuvan kehittämisen välillä, tietoturvasta huolehtimisen haasteisiin sekä riittämättömiin IT:n henkilöstöresursseihin.

5. Infrat pilveistyvät – kahden vuoden kuluttua yleisin on cloud first -infra

IT-infran puolella hybridi-infran sekä Active Directory -tyyppisten perinteisten infrojen rooli pienenee lähivuosina. Vastaajat arvioivat, että jo kahden vuoden kuluttua heidän organisaationsa toimivat yleisimmin modernissa cloud first -infrassa.

Lue lisää tutkimuslöydöksiä ja tutkimustulosten pohdintaa IT2024-raportista 

LATAA IT2024-TUTKIMUS

 


Onko IT-infran kehittämainen ajankohtaista? Tiedätkö, mitä kriittisiä kysymyksiä kehittämistyöhön liittyy?

Aloita aiheeseen perehtyminen lataamalla IT-infran kehittäjän opas