IT-infra on tänä päivänä sähkön kaltainen perushyödyke. Jos ympäristön toimintavarmuus vaarantuu, voivat vahingot olla merkittäviä ja pahimmillaan tilanne lamaannuttaa koko organisaation toiminnan. Kustannukset nousevat huomattaviksi, jos työvälineet ovat hitaita tai kokonaan poissa käytöstä – vaikka vain lyhyen aikaa.

Tietokeskuksen kokeneiden konsulttien avulla otat tilanteen haltuun ja viet kehityshankkeet oikeilla lähtötiedoilla suoraan maaliin.

 

Palvelupaketimme yrityksesi IT-ympäristön tilanteen selvitykseen:

Auditointi keskittyy organisaatiosi Windows-infran rakenteisiin ja sen toteutustapoihin. Lopputuloksena syntyvä raportti kertoo mitkä asiat ympäristössäsi toimivat hyvin, mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota ja mitä olisi mahdollisesti heti korjattava.

20-75 työntekijän organisaatiot 2300 €
yli 75 työntekijän organisaatiot alk. 3870 €
yli 500 työntekijän organisaatiot hinnoitellaan erikseen

Kaikki hinnat alv. 0%

Kevyt auditointi kertoo miten taustainfra on toteutettu ja ylläpidetty. Tarkastelemme samalla kuinka se vastaa liiketoiminnan tarpeisiin ja jatkuvuusvaatimuksiin. Käymme läpi tietoturvan kannalta keskeiset hallintatoiminnot, kuten päätelaitteiden, aktiivilaitteiden ja palvelinten päivityskäytännöt sekä varmistusten toimintamallit.

Hinta alk. 2500 €
IT-infran auditoinnin yhteydessä toteutettuna alk. 1250 €

Kaikki hinnat alv. 0%

Yritysten data ja työskentely siirtyy vauhdilla pilveen. Näissä siirtymissä tiedon, datan ja identiteettien suojaaminen sekä varmistaminen jäävät usein vähälle huomiolle. Vastuu näistä on kuitenkin aina asiakkaalla itsellään.

Office 365 -auditointi kertoo onko pilviympäristösi oikein suojattu ja varmistettu. Lopputuotoksena syntyvästä raportista selviää myös, ovatko kaikki asianmukaiset suojauskäytännöt ja -teknologiat otettu käyttöön.

Hinta alk. 980 € alv. 0%

Microsoft Azuresta on helppo ottaa käyttöön pilvikapasiteettia ja sitä voi ylläpitää moni taho. Azureen liittyviä hallintamalleja, toteutustapoja ja käytäntöjä on monenlaisia.

Azure-auditointi selvittää missä tilassa kokonaisuus on. Toteutusten säännöllisillä läpikäynneillä varmistat ympäristön toimintakyvyn, tietoturvan ja kustannustehokkuuden.

Hinta alk. 1250 alv. 0%

Tiedätkö mitä sovelluksia organisaatiossasi on käytössä ja millä alustalla ne sijaitsevat? Ovatko sovellukset ja käyttäjien osaaminen ajantasalla? Tiedätkö millä tunnuksilla loppukäyttäjät sovelluksia käyttävät? Liittyykö pääkäyttäjäosaamiseen tai sovellustoimittajan tukipalveluihin riskitekijöitä?

Yrityksessä käytössä olevat eri sovellukset ovat liiketoiminnan jatkuvuuden ja käyttäjien kannalta tärkein asia. Yrityksen koko sovellusympäristöstä on kuitenkaan harvoin olemassa selkeää ja kattavaa kuvausta.

Kartoituksen lopputuloksena syntyy tarkka kuva siitä, mitä sovelluksia yrityksellä on käytössä, kuinka kriittisiä ne ovat ja miten ne liittyvät toisiinsa. Kartoituksen yhteydessä arvioidaan myös, miten sovellukset ja loppukäyttäjien osaaminen vastaavat yrityksen liiketoiminnan ja sen prosessien tarpeisiin.

Hinta alk. 1590 € alv. 0%
Kartoitus hinnoitellaan projektikohtaisesti organisaation koon ja käytössä olevien sovellusten määrän mukaan.

Haluan kuulla lisää

Konsultointipalveluiden kaikki hinnat alv. 0%. Palvelun toimitusaika ja tarkka sisältö sovitaan tilauksen yhteydessä. Mahdolliset matka- ja majoituskulut veloitetaan erikseen.

Tarkka tilannekuva ja lähtötiedot kehityksen tueksi

IT-infran ja -arkkitehtuurin kehittämisen pohjalla pitää olla tarkka tilannekuva. Ulkoistuskumppanin vaihtuminen, henkilöstövaihdokset tai pitkään samalla taholla ylläpidossa ollut ympäristö on hyvä auditoida, jotta voidaan varmistua ympäristön ajantasaisuudesta ja toimintavarmuudesta

Auditointipalvelun avulla otat IT-ympäristösi nopeasti haltuun. Realistinen tilannekuva ja konkreettiset kehitysehdotukset mahdollistavat IT-ympäristösi sujuvan toiminnan nyt ja tulevaisuudessa.

Haluaisitko lisätietoa auditoinneista?

Jätä yhteystietosi alle, niin keskustellaan lisää:

Mikael Eerola 040 573 8322 mikael.eerola@tietokeskus.fi