Hybridityö on nyt kaikkien huulilla ja yritysten johdon agendalla. Tai ainakin pitäisi olla, jos tuoreita tutkimustuloksia on uskominen. Teknologiayritys Jabra teetti maailmanlaajuisen tutkimuksen tietotyöläisten ajatuksista työskentelyn hybridimalleista: mitä toivotaan, missä haasteet ovat ja miten tietotyöläiset kokevat siirtymän hybridityöskentelyyn.

Tutkimuksen tulosten perusteella ainakin yksi asia on varma: tietotyöläiset liputtavat hybridimallin puolesta. 68% tietotyöläisistä sanoo ideaalin työviikon olevan hybridimallinen eli sisältävän työskentelyä sekä toimistolla että kotona. Organisaatiot globaalisti ovat puolestaan jääneet jälkijunaan hybridimalliin siirtymisessä.

Organisaatiot eivät ole valmiita hybridityöskentelyyn

Tutkimuksen tulokset kertovat karua kieltä globaalista tilanteesta. Työntekijät haluavat tehdä hybridityötä, mutta organisaatiot eivät ole tähän valmiita. Vain yksi neljäsosa työntekijöistä uskoo, että organisaationsa on hyvin valmistautunut siirtymään hybridityöhön ja jopa 66 % uskoo yrityksensä tarvitsevan apua hybridimallien kehittämiseen.

Johtotasolla luvut eivät kuulosta yhtään lupaavammilta. Siinä missä yhdeksän kymmenestä johtajasta uskoo, että heidän yrityksensä siirtyy hybridityöhön, vain yksi kymmenestä johtajasta on alkanut viestiä ja pilotoida hybridivisiotaan. On siis selvää, että monessa organisaatiossa tulee vielä kiire hybridimallien ja periaatteiden rakentamisessa.

Liian hitaalla muutoksella voi lopulta olla kova hintalappu. Pahimmillaan se voi johtaa huippuosaajien menettämiseen. 48 % työntekijöistä on jo harkinnut nykyisen työpaikkansa vaihtamista yritykseen, jossa hybridimalli on käytössä. Milleniaalien kohdalla luku on peräti 68 %. Kaikkiaan 77 % työskentelee mieluummin yrityksessä, jossa suhtaudutaan työn tekemiseen joustavasti.

Huippuosaajia mistä tahansa

Jos jotain olemme maailmanlaajuisesta etätyökokeilusta oppineet ja havainneet, niin tuottavan työn tekeminen onnistuu missä tahansa. Tämä oppi ei kuitenkaan ole kaikkiin organisaatioihin vielä iskostunut. Se on harmi, sillä hybridityö avaa aivan uusia ovia yrityksille. Katsotaanpa kahta tutkimuksessa esiin noussutta lukua:

59 % työntekijöistä ei jatkossa työskentelisi yritykselle, joka vaatii fyysistä läsnäoloa toimistolla viitenä päivänä viikossa

76 % työskentelisi todennäköisimmin yritykselle, joka mahdollistaa hybridityön

Nämä luvut kertovat siitä, että vaatimus täysiaikaisesta toimistolla olosta rajaa huomattavasti saatavilla olevien osaajien määrää. Hybridimalli sen sijaan avaa mahdollisuuksia palkata huippuosaajia lähes mistä tahansa. Yritys ei ole enää rajoittunut niihin työntekijöihin, joita omalta maantieteelliseltä alueelta löytyy.

Näin siirrät yrityksesi hybridityöhön

Hybridityöskentelyyn siirtyminen on muutosprojekti siinä missä mikä tahansa muutos työpaikalla. Siksi siihen pätevät kaikki perinteiset muutosjohtamiseen liittyvät periaatteet. Hybridityön osalta tilanteeseen vaikuttavat myös työntekijöiden huolet.

Jabran tutkimuksen mukaan työntekijöiden kolme tärkeintä pelkoa ovat:

 • Selkeiden odotusten puuttuminen: milloin tai kuinka usein toimistolle mennään ja mitä varten?
 • Tasa-arvoisten mahdollisuuksien puuttuminen: ovatko kotona työskentelevät työntekijät eri asemassa kuin toimistolla olijat?
 • Johdonmukaisuuden puuttuminen: millaisia käytäntöjä hybridityöhön omassa yrityksessä liittyy?

Hybridityöhön siirryttäessä yrityksen on pystyttävä viestimään näistä kaikista, jotta pelot eivät kehity muutosvastarinnaksi. Muutamasta tärkeästä askeleesta huolehtiminen vie sinut jo pitkälle.

Tee ainakin nämä:

1. Kysy henkilöstön mielipidettä ennen hybridistrategian käyttöönottoa

 • Pätevätkö edellä mainitut pelot teillä vai tuleeko esiin muita huolenaiheita?
 • Osallista työntekijät kysymällä heidän ideoitaan siihen, mitkä toimenpiteet hälventäisivät pelkoja ja mitä he toivovat hybridityöskentelyltä.
 • Jos et pysty toteuttamaan kaikkia toiveita (kuten on todennäköistä) viesti myös perusteluista. Avoimuus rakentaa luottamusta.

2. Tarjoa periaatteita, ei sääntöjä

Jabran tutkimuksessa jopa 86 % työntekijöistä pitää selkeitä ohjenuoria tärkeinä työpaikan tasa-arvon kannalta. Työntekijät, jotka kertovat viestinnän olleen selkeää, raportoivat lähes viisi kertaa todennäköisemmin tuottavuuden kasvusta.

On myös hyvä muistaa, että harva meistä pitää käskyttävästä äänensävystä. Siksi on tehokkaampaa tarjota periaatteita kuin ehdottomia käskyjä.

Esimerkiksi:

Ei näin Näin
”Henkilöstön on oltava toimistolla maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.” ”Toimistolla on hyvät tilat tiimityöskentelyyn. Toimistolle kannattaakin tulla silloin, kun tehtävä vaatii tiivistä yhteistyötä.”

 

3. Tarkastele yrityksesi tiloja kriittisesti ja mieti, miten niitä voidaan parantaa hybridityöhön sopivaksi

Perinteiset toimistotilat eivät tue parhaimmalla mahdollisella tavalla hybridityötä. Nykytilat vaativat todennäköisesti hieman päivitystä. Suunnittele tilat joustaviksi ja yhteistyön mahdollistaviksi. Mieti, löytyykö teiltä riittävästi seuraavanlaisia tiloja:

 • Äänieristetyt keskittymistilat
 • Videoneuvottelutekniikalla varustetut tapaamistilat, jotta myös kotona työskentelevät pääsevät osallistumaan
 • Yhden hengen huoneita virtuaalitapaamisia tai puheluita varten
  Hot-desking -ympäristöjä

💡 Lue lisää etäpalaverien sujuvoittamisesta Jabra PanaCast-videoneuvottelulaitteiden avulla

Tilat ovat kuitenkin vain kolikon toinen puoli. Hybridityö vaatii ennen kaikkea teknologiaa.

Teknologia on hybridityön liima

Onko työntekijöillä tarvittavat työkalut ja laitteet siihen, että he saavat työnsä tehtyä tehokkaasti hydridityössä? Jos eri tutkimuksia on uskominen, yrityksissä on teknologian suhteen hieman petrattavaa.

Microsoftin teettämässä trendiraportissa 42 % työntekijöistä kertoo, että heillä ei ole kotona hybridityötä tukevaa teknologiaa. Jabran tutkimus tukee tätä havaintoa:

 • 72% työntekijöistä kertoi ymmärtävänsä esimerkiksi ammattilaiskuulokkeiden puomivarrellisten kuulokkeiden hyödyt työlleen ja voisi harkita käyttävänsä sellaisia.
 • Suurin syy käyttämättömyyteen on se, että työnantaja ei tarjoa laitteita työntekijöilleen.

💡 Tutustu Jabran ammattilaiskuulokkeisiin Tietokeskuksen verkkokaupassa.

Lisäksi hieman reilu puolet vastaajista kertoi toivovansa, että työnantaja tarjoaisi heille työn tekemiseen tarvittavat laitteet tekivätpä he töitä mistä tahansa. Se, että näin ei vielä kaikissa yrityksissä tapahdu, on pullonkaula tuottavalle työlle. Ammattikäyttöön tarkoitetut laitteet sujuvoittavat työn tekemistä ja pitävät tietotyöläiset tyytyväisinä.

Työntekijöiden tyytyväisyydestä päästään takaisin työntekijöiden houkuttelemiseen ja työntekijöistä kiinnipitämiseen. Nimittäin 80% Jabran tutkimukseen vastanneista kertoikin, että työskentelisi mieluiten yritykselle, joka investoi hybridityön mahdollistavaan tekniikkaan.Toisin sanoen: tämän päivän työntekijät odottavat yritysten tarjoavan tämän päivän työtä vastaavat laitteet.

Hybridityössä on kyse tilasta, teknologiasta ja organisaation käytännöistä. Näiden kolmen tekijän onnistunut yhteensovittaminen on hybriditoimiston ja hybridityön menestyksen takana.”

Anne-Laure Fayard

Onnistunut hybridityö =
käytänteet + teknologia + tilat

Yritykset, jotka haluavat houkutella parhaita työntekijöitä ja tehostaa työn tuottavuutta, siirtyvät hybridimalliseen työhön, jossa työntekijät saavat tehdä töitä paikasta riippumatta. Ennen kaikkea heillä on tehokkaaseen työskentelyyn sopivat laitteet. Vanhaan malliin ei ole enää paluuta.

Nappaa Tietokeskuksen verkkokaupasta sopivat laitteet yrityksesi hybridityön tueksi.

Siirry verkkokauppaan

 

Voit hyödyntää myös kokeneiden konsulttiemme osaamista sujuvan hybridityön järjestämisessä. Olemme korkealle sertifioitu Microsoft-kumppani ja hallitsemme kaikki keskeiset M365-käytännöt mm. Teamsin, dokumentinhallinnan ja tietoturvan osalta.


Jabra teetti globaalin kyselytutkimuksen tietotyöläisille yhteistyössä markkinatutkimusyritys Harris Pollin kanssa. Tutkimukseen vastasi touko-kesäkuussa 2021 yli 5000 vastaajaa Ranskasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista ja Japanista. Pyrkimyksenä oli ymmärtää paremmin hybridityön uusimpia trendejä ja auttaa organisaatioita luomaan joustavia ja kestäviä käytäntöjä hybriditulevaisuutta ajatellen.