IT-asiantuntijoiden mukaan kolme suurinta estettä tietotyön kehittämiselle ovat kiire, asenneongelmat ja henkilöstön puutteellinen perehdytys. IT-asiantuntijaa vedetään työssään kahteen suuntaan: teknologioita pitäisi kehittää, mutta työaikaa haukkaavat toistuvat työt ja IT-tuki.

Tämä selviää Tietokeskuksen tekemästä kyselystä, joka kartoitti alan IT-alan tilaa tämän päivän Suomessa. IT 2020 -selvitykseen vastasi yli 300 IT-alan asiantuntijaa ja johtajaa.

Lähes kaikessa työssä käytetään tietotekniikkaa. IT 2020 -selvityksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että teknologiasta ei saada usein kaikkea hyötyä irti. Tietokeskuksen toimitusjohtaja Janne Lipiäisen mukaan kyse on johtamisen ongelmasta.

“Yrityksissä mikään liiketoiminnan yksikkö ei kanna vastuuta tietotyön tuottavuudesta. IT-osasto tuo taloon uutta teknologiaa, mutta kuka huolehtii, että sitä käytetään järkevästi ja tehokkaasti?” kysyy Lipiäinen.

Jokainen toimistotyötä tekevä on kokenut tilanteen, jossa monta ihmistä odottaa, että kokouksen etäyhteydet saadaan toimimaan. Jos vaikkapa yrityksen sadalta työntekijältä menee päivittäin 10 minuuttia tietoteknisiin ongelmiin, siitä kertyy yhteensä lähes 17 tuottamatonta työtuntia joka päivä.

“Ylimmän johdon pitäisi ehdottomasti kiinnostua tietotyön tuottavuudesta ja mittaamisesta. Usein oletetaan, että IT hoitaa tämänkin puolen, mutta jos IT-asiantuntijan työaika kuluu pelkästään tikettien hoitamiseen, tämä ei onnistu. Teknologia voi tehostaa työtä, mutta se ei käy itsestään”, toteaa Janne Lipiäinen.

“Ensin kannattaa selvittää lähtötilanne, mitkä ovat IT-infran kipupisteet ja millä tasolla henkilöstön IT-valmiudet ovat”, sanoo Lipiäinen.

Tätä mieltä olivat IT 2020 -selvityksen vastaajat:

Kolme yleisintä vastausta, kun osallistujat saivat valita listasta 1-3 vaihtoehtoa.

Tietotyön kehittymistä haittaavat asiat 
Kiire (50 %), asenneongelmat (29 %) ja henkilöstön puutteellinen perehdytys (26 %).

Kolme tärkeintä kehityskohdetta vuonna 2020
Tietoturvan lisääminen (54 %), liiketoiminnan strateginen tuki (50 %), kustannussäästöjen saavuttaminen (41 %).

IT-työn kolme suurinta haastetta vuonna 2020
Tasapainoilu päivittäisten ja kehittämistöiden välillä (55 %), tietoturvasta huolehtiminen (38 %), loppukäyttäjien perehdytys uusiin teknologioihin (32 %).

Kiinnostavimmat teknologiat 1–2 vuoden sisään
Tekoäly (31 %), koneoppiminen (30 %), IT-automaatio (25 %).

Tietokeskuksen selvitys tehtiin nyt kuudetta kertaa.

Lisätietoja:

Lue lisää IT 2020 -selvityksestä 

Janne Lipiäinen
toimitusjohtaja
Tietokeskus Oy
puh. 040 510 9117
janne.lipiäinen@tietokeskus.fi