Kurssin kesto: 2 päivää
Kurssin hinta: 1390 € + alv.
Toteutukset: 

Windows PowerShellin merkitys Windows-infran hallinnassa on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta ja tähän seikkaan on yhä useampi IT-ammattilainen havahtunut. Järjestelmänhallinnan kehittämistä ohjaa pyrkimys dynaamisuuteen ja automaatioon. IT-ammattilaisten rutiinit siirtyvät ohjelmistoille, jolloin ongelmatilanteisiin voidaan reagoida nopeasti ja halutulla tavalla – jopa proaktiivisesti. PowerShell on tähän kehitetty väline, joka mahdollistaa niin skriptien ajon kuin tehokkaan komentotilatyöskentelynkin.

PowerShell on myös helposti lähestyttävä, sillä ohjelmointitaustaa tai kokemusta ei välttämättä tarvita lainkaan. Nyt on korkea aika ottaa tämä Windows-infran välttämätön työväline haltuun. Tällä kurssilla pääset vaivattomasti alkuun.
Varaa paikka kurssilta ja aloita oma PowerShell-aikakautesi!

Tavoite, kurssin jälkeen osallistujat:

 • Tuntevat Windows PowerShellin perusteet, rakenteet ja toiminnot
 • Osaavat hyödyntää valmiita PowerShell-komentoja ja yksinkertaisia skriptejä Windows-infran hallinnassa toistuvien toimintojen automatisoimiseksi ja tehostamiseksi.
Kohderyhmä
IT-ammattilaiset, jotka ylläpitävät Windows-palvelimia ja -työasemia tai tuotteita, joiden hallinnassa PowerShelliä erityisesti tarvitaan esim. Exchange, SharePoint tai Lync.

Kurssisisältö:

Moduuli 1: Mikä on PowerShell?

 • PowerShellin ideologia
 • PowerShellin käyttö
 • PowerShellin komennot
 • PowerShellin skriptaus
 • PowerShellin resurssit
 • PowerShellin laajennukset

Moduuli 2: PowerShellin käyttö

 • Command-letit
 • Help
 • Komentojen syntaksi
 • Profiilit
 • Aliakset
 • Funktiot
 • Formatointi
 • Muuttujat
 • Asemat
 • Merkkijonojen käsittely
 • Putkitus ja sen hyödyntäminen

Moduuli 3: PowerShell ja tietoturva

 • Skriptien ajaminen
 • Varmenteet ja skriptit
 • Credentiaalien ottaminen
 • Hups, mitä tuli tehtyä?

Moduuli 4: PowerShell skriptaus

 • Yleistä PowerShellin skriptaamisesta
 • Windows PowerShell ISE
 • PS-skriptien syntaksi
 • Loopit
 • Ehtolauseet
 • Virheiden käsittely

Moduuli 5: Käyttöjärjestelmän hallinta PowerShellillä

 • Prosessit
 • Palvelut
 • Rekisteri
 • Tiedostojen käsittely
 • Event-lokien käsittely

Moduuli 6: Taustatehtävät ja ajastetut tehtävä

 • Background Jobs and Scheduled Jobs
 • Käyttö paikallisesti

Moduuli 7: Etähallinta PowerShellillä

 • Windows PowerShell Remoting
 • Windows Remote Management (WS-Management)
 • Komennot etähallintaan
 • Taustatehtävät  ja ajastetut tehtävät etäkoneissa

Moduuli 8: WMI, CIM ja PowerShell

 • Johdanto WMI:hin ja CIM:iin
 • WMI:n ja CIM:in käyttö PowerShellillä