Etsimme kivaan porukkaamme projektityöhön tottunutta pilvitaituria, jolla on hyvät viestintätaidot!

 

Käyttöönottopalveluiden pilviasiantuntija toimii monipuolisessa ja mielenkiintoisessa roolissa asiakasrajapinnassa! Hänen käsiensä kautta kulkee täysi kirjo Tietokeskuksen valikoimaan kuuluvien palvelutuotteiden migraatioita ja käyttöönottoja, sekä toisinaan myös palvelun päättämiseen liittyviä tehtäviä. Hän toimii yhteistyössä sekä asiakkaiden että Tietokeskuksen myynnin ja palvelutuotannon kanssa. Lisäksi hän toimii osaavana teknisenä asiantuntijana erityisesti pilvipalvelujen käyttöönottoon liittyvissä asioissa.

Päivittäisessä työssään asiantuntija vastaa asiakkaille myytyjen palvelujen nopeasta ja laadukkaasta käyttöönotosta määriteltyjen prosessien mukaisesti. Hän huolehtii myös asiakasviestinnästä ja dokumentaatiosta, toimii myynnin teknisenä tukena sekä koordinoi tarvittaessa myös työn resursointia. Työ on monipuolista ja itsenäistä ja sisältää paljon projektinhallintaa, joten työssä menestyminen edellyttää projektimaista työotetta sekä halua noudattaa työskentelyn tueksi laadittuja prosessejamme. Tässä tehtävässä tekninen konsultointi yhdistyy asiakasviestinnän ja projektikoordinoinnin tehtäviin, joten monipuolisuutta arvostava osaaja viihtyy tässä roolissa varmasti!

Päivittäisessä työssään käyttöönottojen asiantuntija:

 • Vastaa asiakkaalle myytyjen palveluiden nopeasta ja laadukkaasta käyttöönotosta kuvattujen prosessien mukaisesti
 • Toimii pilvipalvelujen käyttöönoton teknisenä asiantuntijana myynnille, palvelutuotannolle ja asiakkaille
 • Suorittaa käyttöönottoon liittyviä teknisiä asiantuntijatason tehtäviä ja tarvittaessa koordinoi hankkeiden sisäistä resursointia
 • Huolehtii dokumentaatiosta saamiensa ohjeiden mukaisesti
 • Viestii aktiivisesti asiakkaiden kanssa sekä laatii ohjeistuksia

 

Tehtävän edellyttämä osaaminen:

 • Kokemusta erilaisten IT-palvelujen käynnistämisestä ja migraatioista
 • Tier 2-tason osaaminen M365-palveluista ja Azuresta
 • Kokemusta erilaisista asiakas- ja tuotantoympäristöistä ja monipuolista IT-osaamista
 • Kokemusta projektinhallinnasta tai suurempien kokonaisuuksien läpiviennistä ja niiden aikatauluttamisesta
 • Kirjoitat sujuvaa suomen kieltä – yhdyssanat ovat yhdyssanoja 😉
 • Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
 • Itsenäinen ja oma-aloitteinen työote ja hyvät ongelmanratkaisutaidot

Tietokeskuksessa työskenteleminen tarkoittaa:

 • Vaativia ja mielekkäitä työtehtäviä. Osaamisesi kehittyy jatkuvasti tekemällä, opiskelemalla ja sertifioitumalla ja tukenasi on osaava organisaatio
 • Laajat työterveyspalvelut sekä liikunta- ja kulttuuriedut
 • Tukenasi on lähes 350 osaavaa ammattilaista, joten et jää koskaan yksin ongelmatilanteissa
 • Etätyöt ja toimistotyöt – tilanteen ja fiiliksesi mukaan

Haethan tehtävää viimeistään 8.4. mennessä. Käymme hakemuksia aktiivisesti läpi ja pyrimme etenemään jo hakuaikaina!

Lisätietoja tehtävästä antaa tiiminvetäjä Mikko Kantola p. 0414447305, mikko.kantola@tietokeskus.fi

Mikko on parhaiten puhelimitse tavoitettavissa tiistaisin klo 14-16 ja torstaisin klo 15-16.