Kurssin kesto: 2 päivää
Kurssin hinta: 1390 € + alv.
Toteutukset: Kysy Online -koulutusta!

Tämä kurssi on jatkoa PowerShell perusteet -kurssille. Kurssi soveltuu luonnollisesti myös niille, jotka ovat hankkineet vastaavat perustiedot PowerShellistä muilla tavoilla. Kurssilla opetellaan luomaan omia tehokkaita ja helposti työyhteisössä jaettavia PowerShell-työkaluja päivittäisiin ylläpitotehtäviin.

Rakennamme myös skaalautuvia ja uudelleenkäytettäviä PowerShell-skriptejä hallintatoimien automatisointiin sekä raportointiin. Kurssilla perehdytään myös Desired State Configuration- ja PowerShell Workflow -konseptien käyttöön palvelimien konfiguroinnissa.

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset
IT-ammattilaiset, jotka ylläpitävät Windows-palvelimia, -työasemia tai -verkkoja, tai muita PowerShelliä käyttäviä tuotteita.

Tavoite
Kurssin jälkeen osallistujat pääsevät heti hyödyntämään PowerShellin edistyneitä ominaisuuksia työssään ja samalla kehittämään omaa PowerShell-osaamistaan itsenäisesti.

Harjoitukset ja materiaali
Kurssin aikana suoritetaan harjoituksia virtuaalikoneilla Tietokeskuksen konsulttien rakentamassa Hyper-V -virtualisointiympäristössä. Virtuaalikoneet ovat kurssin aikana käytettävissä Tietokeskuksen mobiililuokan koneissa. Kaikki kurssimateriaali jää valmennettaville käyttöön kurssin jälkeen.

Kurssin sisältö:

Osa 1: Edistyneet funktiot
Komennosta edistyneeseen funktioon
Skriptimoduulin luominen
Funktioiden parametrit, syötteiden validointi ja putkituksen käyttö
Useita objekteja käyttävien funktioiden kirjoittaminen
Funktion tulostuksen jalostaminen
Help-opasteiden käyttäminen funktioiden dokumentoinnissa
Whatif- ja Confirm-parametrien käyttö funktioissa.

Osa 2: Controller-skriptit
Mitä ovat nk. controller-skriptit?
Käyttöliittymän sisältävien controller-skriptien luonti
Funktiot controller-skripteissä
Controller-skriptien käyttö toimintojen automatisointiin ja raportointiin.

Osa 3: XML-datatiedostojen käyttö
Miksi käyttää XML:ää?
XML:n rakenteen ymmärtäminen
Miten PowerShellillä luetaan, manipuloidaan ja kirjoitetaan XML-dataa.

Osa 4: PowerShell-skriptin virheiden käsittely
Virheiden käsittelyn tekniikat
Virheiden käsittelyn lisääminen skriptiin
Virheiden ohjaaminen tekstitiedostoon.

Osa 5: PowerShell-skriptien analysointi ja debuggaus
Debuggaustekniikat
Skriptin analysointi ja debuggaus.

Osa 6: Palvelinkonfiguraatioiden hallinta Desired State Configurationin avulla
Mikä DSC (Desired State Configuration) on?
DSC-konfiguraatiotiedoston luonti
DSC-resurssit
DSC-konfiguraation levitys push- tai pull -mallilla.

Osa 7: PowerShell Workflow
PowerShell-workflow:n toimintaperiaatteet

Kysy Online -koulutusta!

TAKAISIN VALMENNUSKALENTERIIN