331
vastaajaa
285
organisaatiota
6.
tutkimusvuosi

Teknologia voi tehostaa työtä, mutta se ei käy itsestään

IT-asiantuntijoiden mukaan kolme suurinta estettä tietotyön kehittämiselle ovat kiire, asenneongelmat ja henkilöstön puutteellinen perehdytys. IT-asiantuntijaa vedetään työssään kahteen suuntaan: teknologioita pitäisi kehittää, mutta työaikaa haukkaavat toistuvat työt ja IT-tuki.

Lähes kaikessa työssä käytetään tietotekniikkaa. IT 2020 -selvityksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että teknologiasta ei saada usein kaikkea hyötyä irti. Kyse on johtamisen ongelmasta.

Yrityksissä mikään liiketoiminnan yksikkö ei kanna vastuuta tietotyön tuottavuudesta. IT-osasto tuo taloon uutta teknologiaa, mutta kuka huolehtii, että sitä käytetään järkevästi ja tehokkaasti?

Jokainen toimistotyötä tekevä on kokenut tilanteen, jossa monta ihmistä odottaa, että kokouksen etäyhteydet saadaan toimimaan. Jos vaikkapa yrityksen sadalta työntekijältä menee päivittäin 10 minuuttia tietoteknisiin ongelmiin, siitä kertyy yhteensä lähes 17 tuottamatonta työtuntia joka päivä.

Ylimmän johdon pitäisi ehdottomasti kiinnostua tietotyön tuottavuudesta ja mittaamisesta. Usein oletetaan, että IT hoitaa tämänkin puolen, mutta jos IT-asiantuntijan työaika kuluu pelkästään tikettien hoitamiseen, tämä ei onnistu.

Aluksi kannattaa selvittää lähtötilanne – mitkä ovat IT-infran kipupisteet ja millä tasolla henkilöstön IT-valmiudet ovat.

 

Janne Lipiäinen, toimitusjohtaja
Tietokeskus Finland Oy

1. Palveluiden tuottaminen pilvestä kasvaa edelleen

Tällä hetkellä lähes kaikki suomalaiset organisaatiot hyödyntävät pilvipalveluita. Vastaajista 38,6 % sijoitti oman organisaationsa kategoriaan ”Hyödynnämme melko tai erittäin laajasti eri tyyppisiä pilvipalveluita”. Kasvu vuodesta 2018 oli huomattava.

Syy kehitykseen on selkeä: Pilvestä saavutettavat hyödyt, kuten nopeus, kustannustehokkuus sekä parempi tietoturva ja laitehallinta, ovat moninkertaiset perinteisiin On-Premise -ympäristöihin verraten.

2. Työn tuottavuus ja Office 365 fokuksessa

Office 365 on käytössä valtaosassa suomalaisia organisaatioita. Suurin osa vastaajista nostaa yhdeksi ajankohtaisimmista aiheista O365:n laajemman hyödyntämisen. Tietotyöskentelyn tehostamisella pyritään edistämään tuottavuutta, työntekijäkokemusta ja saamaan täysi hyöty irti O365:n laajasta työkalu- ja teknologiavalikoimasta.

3. IT-infran perusluonne muuttuu, IaaS-palvelut yleistyvät

Vanha perinteinen IT-infra on väistymässä pilviin tukeutuvan arkkitehtuurin tieltä. Vain 11,7 % vastaajaorganisaatioista on toimii täysin perinteisessä On-Premise -ympäristössä – loput ovat jo matkalla pilviin.

Trendi on kiihtyvä, sillä yhteensä 45,4 % vastaajista arvioi organisaatioidensa toimivan Cloud First tai Cloud Only -tyyppisissä ympäristöissä jo kahden vuoden kuluttua.

IT:n fokus siirtyy edellisvuosien tapaan kiihtyvällä vauhdilla pilvipohjaisiin teknologioihin. Pilvistä haetaan uusia mahdollisuuksia ja esimerkiksi tietoturvan edistäminen ja laitehallinta ovat alkaneen vuoden suurimpia trendejä.

– Janne Nevalainen, konsultti

4. Työn tekemisestä tulee jatkuvasti enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta

Modernissa tietotyöskentelyssä korostuu tarve ajasta, paikasta ja jopa laitteesta riippumattomaan työskentelyyn. Valtaosassa yrityksistä tämä on jo mahdollista. Samansuuntainen kehitys tulee jatkumaan vahvana.

Tämä parantaa merkittävästi työtekijäkokemusta, mutta asettaa samalla jatkuvasti monimuotoisempia vaatimuksia IT:lle esimerkiksi tietoturvan ja laitehallinnan osalta.

5. Tietohallinnon rooli liiketoiminnan kehityksessä kasvaa

Perustietotekniikka nähdään yhä useammin sähköverkon kaltaisena perushyödykkeenä – sen on oltava jatkuvasti toimintakykyinen ja helposti saatavilla. Kaikki poikkeamat sen toiminnassa aiheuttavat välittömiä vaikutuksia koneiston toimintakykyyn.

Perustoimintoja ylläpitävän sähkönjakelun sijaan tietohallinnon voimavarat tulisi voida keskittää liiketoiminnan kehittämiseen. Tämän päivän digitaalisessa maailmassa yritysten kilpailukyky varmistetaan jatkuvalla uusien palvelu- ja toimintamallien kehityksellä sekä työn tuottavuuden kasvulla. 2020-luvulla sähkö tulee yhä voimalaitokselta. Ja perustietotekniikka, kuten tukipalvelut, pilvipalvelut, työasemat, lisenssit ja tietoliikenneratkaisut osaavalta palveluntuottajalta.

 

 

Varaa IT2020 tutkimuksen esittely organisaatiollesi

Esittelemme teille tutkimuksen koko sisällön 1,5 tunnin mittaisessa sessiossa, jonka aikana voitte esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.