Vuonna 2029 teknologia tulee olemaan osa perusinfraa samalla tavoin kuin lämpö, vesi, ilmanvaihto ja sähkö. Mikä rooli tietohallinnolle jää, kun mitään ei enää tehdä itse?

Vielä vuonna 2019 tietohallinnon ytimenä pidetään muun muassa viestintäteknologiaa, toimistosovelluksia, ERP:tä, CRM:ää sekä kapasiteetti- ja analytiikkapalveluja. Organisaatioiden oman tietohallinnon tehtävä taas on tuottaa ja ylläpitää näitä järjestelmiä. Tulevaisuudessa nämä toiminnot tulevat olemaan yhtä yleistä infraa kuin LVIS ja osa ICT:stä luiskahtaa kiinteistönhuollon puolelle. Vuoden 2029 tietohallinto ei teekään juuri mitään itse.

Kun ICT:stä tulee osa perusinfraa, tietohallinnon rooli muuttuu ja sulautuu liiketoiminnan muihin toimintoihin. Tietohallinnon pääpaino siirtyy tuotannosta strategiseen hankintaan. Tämän myötä on entistä tärkeämpää, että organisaatioissa osataan ostaa oikein.

Digitalisaation ja kattavan verkkoon siirtymisen myötä kaikki tuotteet ja palvelut sisältävät digitaalisen komponentin. Tietohallintokin muokkautuu tämän kehityspolun mukaisesti, eikä sitä voida enää käsittää erillisenä osana organisaatioiden toimintaa, vaan ennemminkin eri toimintoihin nivoutuneena palvelu- ja tuotekehityksenä.

Esimiehistä tulee mentoreita

Strategisen hankinnan rinnalla tietohallinto sulautuu vahvasti myös HR:ään. Seuraavien vuosien aikana tietohallinnon esimiehet muuttuvat mentoreiksi ja urakehityksen kannustajiksi, jotka tukevat tietohallinnon teknologiaosaajien sijoittumista liiketoiminnan eri funktioihin.

Esimiesten roolin lisäksi myös työkaverit muuttuvat – osa heistä on nimittäin kymmenen vuoden päästä älykkäitä chatbotteja. Teknologian kehittyessä chatbottien yksinkertaistetut lausahdukset kasvavat oikeiksi keskusteluiksi, joihin liittyvät myös katse ja eleet. Kehittynyt koneoppiminen puolestaan mahdollistaa digitaalisten assistenttien käyttämisen kompleksisissakin tehtävissä.

Millaisia ovat IT-talot vuonna 2029?

Teknologioiden kehittyminen muuttaa tietysti myös ICT-palveluntarjoajien työnkuvaa. Chatbottien, VR:n ja AR:n laaja hyödyntäminen vaatii, että käyttöjärjestelmien tulee olla niiden kanssa yhteensopivia. Vuonna 2029 uskollisuus tietylle laitevalmistajalle, teknologialle tai käyttöjärjestelmälle onkin vaihtunut teknologia-agnostiikkaan – tärkein määrittelevä tekijä teknologiassa tulee olemaan yhteensopivuus.

Esimerkiksi Piilaakson ja Kiinan teknologiakeskittymissä nähdään jatkossakin uusien palvelujen syntymistä, ja niiden halutaan toimivan asiakkaan it-infrassa riippumatta siitä, onko heillä käytössään Windows 10:n vaiko Mac Mojaven seuraaja. Integraatiokyvykkyys ja standardinmukaiset, helposti liityttävät palvelut ovat ainoa vaihtoehto vuoden 2029 IT-palveluntarjoajille.

On tulossa käännepiste, jossa kehittyvät teknologiat ja kehittyvät palvelut määrittävät, millaisia sekä tietohallinto että IT-palveluntarjoajat ovat vuonna 2029. Missään organisaatiossa ei olla muutokselle immuuneja – tällä kertaa tietohallintokaan ei ole entisenlaisensa muutoksen ajuri ja mahdollistaja, vaan sen kohde.

Tapio Järvenpää

Turun kaupungin hankejohtaja Tapio Järvenpää puhui Tietoiskuseminaarissa 2019 tietohallinnon tulevaisuudesta.

Voisimmeko olla avuksi IT-asioissa?

Jätä yhteystietosi alle, niin otamme sinuun yhteyttä: