Kurssin kesto: 1 päivä
Kurssin hinta: 690 € + alv.
Toteutukset: Kysy Online -koulutusta!

AWS:n monipuolinen alusta tarjoaa tuotteita, joita voidaan käyttää erilaisten skaalautuvien, tietoturvallisten ja liiketoimintakriittisten digitaalisten palveluiden rakentamiseen. AWS on usein mielletty ainoastaan kehittäjien sekä koodareiden alustapalveluksi ja siksi sen tarjoamat mahdollisuudet mm. Microsoft palveluiden eli Työkuormien (Workloads) osalta on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Haluamme tarjota MS-osaajille mahdollisuuden omaksua AWS-palvelun perusteet Microsoft-tuotteiden näkökulmasta katsottuna.

Kohderyhmä
Microsoft-ammattilaiset, jotka ovat olleet tekemisissä MS Azuren sekä Office 365 palveluiden kanssa ja haluavat laajentaa osaamistaan myös Amazon Web Service -pilvialustan puolelle. Perustietämys Microsoft-tuotteista, kuten Office 365:sta ja Azuresta  on eduksi.

Tavoite
Valmennuksen jälkeen kurssilaisilla on näkemys AWS-maailmaan: palveluihin, tuotteisiin sekä niiden yhteiskäyttöön Microsoft-tuotteiden kanssa.

Kurssisisältö

Moduuli 1: AWS yleisesti

Data Centerit
Terminologia
Tarjolla olevat palvelut
Uusimmat palvelut
Ohjeet ja Best Pratice

Moduuli 2: AWS Portaali

AWS organisaation luominen
AWS palveluiden hankinta ja hallinta
Laskutusperiaatteet ja hinnoittelu
Tietoturva ja käyttäjätunnukset (IAM)

Moduuli 3: VPC eli Virtual Private Cloud

Virtual Private Cloudin luominen
Data Centerit (Regions)
Julkiset (Public) ja sisäiset (Private) verkkoalueet
Network Address Translation (NAT)
Availability Zone (AZ)
Amazon Route53 (DNS)
Elastic Load Balancer (ELB)
Amazon CloudFront

Moduuli 4: Hakemistopalvelu (Directory Service)

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory
Standard
Enterprise
Simple Active Directory
AD Connector
Siteto-Site VPN

Moduuli 5: Extensible Compute Cloud (EC2)

Palvelimien kokoonpanot
Hinnoittelu
Storage
Käyttöjärjestelmät
BYOL (BringYour-Own-License malli)
AWS module for Windows Powershell
Palvelimien luonti ja hallinta
Palveluiden monitorointi (CloudWatch)

Moduuli 6: AWS storage vaihtoehdot

Simple Storage Solution (S3)
Elastic Block Storage (EBS)
Elastic File System (EFS)
Glacier
Amazon WorkDocs
Storagen luominen, hallinta, varmistaminen ja palauttaminen

Moduuli 7: Etätyöpöydät eli Workspaces

Laitealustat (rauta)
Käyttöjärjestelmät
Sovelluksien jakaminen (WAM)
Autentikointitavat (IAM)
Monitasoinen autentikointi (MFA)

Moduuli 8: Migraatiot AWS alustalle

Työkuormien siirtäminen AWS alustalle
Työvälineet ja vaiheet

Kysy Online -koulutusta!

Takaisin valmennuskalenteriin