Fastems tuottaa älykkäitä tehdasautomaatioratkaisuja metallituotteiden valmistajille. Perustietotekniikan ulkoistuksella yhtiö on saanut vapautettua IT-tiimin aikaa liiketoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Samalla Fastems on saanut IT-infraansa skaalautuvuutta ja sellaista osaamista, jota omasta tiimistä ei löydy.

Tietokeskus on toiminut vuodesta 2020 lähtien Fastemsin perustietotekniikkatoimittajana. Infran ylläpidon ja kehityksen lisäksi Tietokeskus ylläpitää Fastemsin Azure-ympäristöä.

”Yhteistyö Tietokeskuksen kanssa on tiivistä. Arvostan sellaista kumppanuutta, jossa aikaa jutella löytyy, ja kumppania oikeasti kiinnostaa, että menestymme. Olemme aina saaneet arkkitehdit ja konsultit paikalle, kun on ollut tarve.”

Sami Teininen, Tietohallintojohtaja, Fastems

– On positiivista myös nähdä, että kumppani kasvaa ja kehittyy. Olemme päässeet esimerkiksi pilottiasiakkaiksi palveluihin, joita Tietokeskus kehittää. Tämä osoittaa sen, että yhteistyöfirma menee oikeaan suuntaan, pysyy trendeissä mukana ja seuraa toimintaympäristöään, Teininen jatkaa.

Yhteistyötä sujuvan arjen ja strategisten tavoitteiden tukemiseksi – tietoturvaa unohtamatta

Yhteistyössä on mukana kaksi tasoa: päivittäinen tekeminen ja tulevaisuuteen luotaava, strateginen taso. Fastems on Tietokeskuksen palveluasiakas, ja tarvittaessa hankkii projektiluontoista apua esimerkiksi tietoturvan parantamiseksi.

– Tietokeskus on aktiivisesti ehdottanut tietoturvaparannuksia. Olemme heidän avullaan esimerkiksi vaihtaneet tietoturvatuotetta sekä käyttäneet heitä omien tietoturvahankkeidemme toteuttamiseen, Teininen kertoo.

”Myös jokaisessa kehitysasiassa tietoturva on yksi sisäänrakennettu vakiokomponentti, jota arvioidaan ja mietitään. Siihen pitää aina olla myös ratkaisu. On tärkeää, että kumppanimme ottaa tietoturvan vakavasti.”

Sami Teininen, Tietohallintojohtaja, Fastems


Tietokeskuksen päässä asiakkuudesta ja palvelusta vastaa palvelupäällikkö, jonka kanssa käydään tiiviisti operatiivisia ja strategisia asioita läpi.
Lisäksi Fastems ja Tietokeskus käyvät viikoittain läpi ajankohtaiset tiketit, jolloin mitään olennaista ei jää huomiotta ja mahdolliset ongelmat ratkotaan ajoissa. Kuukausipalavereiden agendana on katsoa, että sopimukselliset tavoitteet täyttyvät, kuten SLA-mittarit, NPS-taso, KPI-mittarit sekä tiketteihin ja kehityspyyntöihin liittyvä statistiikka.

– On tärkeää, että meillä on riittävästi yhteisiä palavereita ja keskusteluhetkiä, jotta ongelmat eivät pääse paisumaan, Teininen pohtii.

Tämän lisäksi yhteistyöhön sisältyvät joka kuukausi pidettävät kehittämispalaverit, joiden fokus on siinä, mitä kehitystyötä asiakkaan kannattaa tehdä ja mitä uutta Tietokeskus voisi tuoda yhteistyöhön osaamisensa kautta. Sparrailullekin on varattu aikaa.

Fastems puolestaan avaa omia tulevaisuudensuunnitelmiaan strategiapalavereissa, joissa se esittelee IT-strategiaansa ja -roadmappia. 

– Näissä palavereissa avaamme, mihin suuntaan olemme menossa ja millaisia projekteja on tulossa. On tärkeää, että kumppani tietää ajoissa esimerkiksi tuotteiden uusinnoista, Teininen painottaa.

Laajempaa osaamista ja skaalautuvaa infraa

Fastemsin IT-tiimi on päässyt yhteistyön myötä hyödyntämään Tietokeskuksen asiantuntijoiden syväosaamista. Näin taloon on saatu korkean tason osaamista esimerkiksi IT-infra-arkkitehtuureista.

– Omassa tiimissäni tällaista roolia ei ole, ja tarvittavaa osaamista on hankala löytää. Kyseessä voi olla hyvinkin laaja tontti, ja on hyvä, että voimme hyödyntää tässä useamman henkilön osaamista. Huolellisen dokumentoinnin ansiosta tieto siirtyy tehokkaasti, Teininen valaisee.

Yhteistyön myötä Fastemsin IT-osaston aikaa vapautuu liiketoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Konepellin alla eli perustietotekniikassa mikään ei saa sakata.

”Meille on tärkeää, että IT-infran skaalautuvuus on jouhevaa ja voimme hyödyntää hankittua kapasiteettia tarpeen mukaan. Kaiken IT:ssä on oltava jatkuvassa valvonnassa, ja hälytyksiin tulee reagoida välittömästi. Tietokeskus huolehtii tarvittavista päivityksistä ja toisaalta teknisistä ominaisuuksista, jotta koneet pysyvät käytettävissä.”

Sami Teininen, Tietohallintojohtaja, Fastems

– Hankimme heiltä myös kevyttä verkkolaitteiden hallinta- ja valvontapalvelua, eli Tietokeskus valvoo verkkoa, jotta se pysyy pystyssä, Teininen jatkaa.

Fastems on ollut tyytyväinen myös ympäristön päivitysten sujuvuuteen. Neljä kertaa vuodessa IT-infraan ja tekniikkaan tehdään kerralla enemmän päivityksiä, joissa tuodaan sisään uusia versioita, tehdään tietoturvaparannuksia ja tarvittaessa myös päivitetään toiminnallisuuksia.

– Päivitykset eivät ole häirinneet päivittäistä työtämme, sillä ne on tehty yleensä lauantaina, jolloin palveluiden alhaalla olo ei ole ollut ongelma. Päivityksiin sovitun huoltoikkunamallin myötä huolehdimme järjestelmällisesti siitä, että IT-inframme ja tekniikkamme pysyvät kunnossa, Teininen painottaa. 

Mitä IT-ulkoistus pitää sisällään ja mitä se maksaa? Miten ulkoistaminen toimii käytännössä?

LUE LISÄÄ IT-ULKOISTUKSISTA

 

Fastems

Fastems toimittaa älykkäitä tehdasautomaatioratkaisuja, jotka auttavat metallituotteiden valmistajia nostamaan tuottavuuttaan ja siten luomaan kilpailukykyistä ja kestävää tuotantoa. Ainutlaatuiseksi Fastemsin tekee alan johtava ohjelmisto sekä kyky integroida mitkä tahansa maailman työstökoneista yhdeksi kokonaisuudeksi – yhdistettynä laajaan tarjoamaan ja vuosikymmenien kokemukseen.

Fastems on perheomisteinen integraattori, jolla on yli 40 vuoden ja 5 000 asennuksen kokemus yli 100 koneen, laitteen ja ohjelmiston valmistajalta. Fastemsin asiakkaat ovat teollisuuden toimijoita ja erilaisia alihankkijoita, jotka sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.