Vuonna 2010 ystäväni vinkkasi minulle mielenkiintoisesta työmahdollisuudesta. TTK Ratkaisutalo Oy – silloisen Turun Tietokeskuksen alla toiminut teknisen puolen tytäryritys – haki tekijää  ensimmäiseen kokonaisulkoistuspalveluunsa. Ystäväni vinkki johti hyvin nopeasti työsopimuksen allekirjoittamiseen. Ryhdyimme saman tien tarjoamaan asiakkaille kokonaisulkoistuspalvelua, jossa kaikki asiakkaan työasemat ja palvelimet vaihdettiin Ratkaisutalon palvelulaitteisiin. Sain osallistua laajasti projektin tekniseen puoleen työasemien esiasennuksesta SCCM:n avulla palvelinpuolen konfigurointiin, sekä erinäisten sovellusten migraatioon ja konfigurointiin.

Tietokeskuksen kasvu alkoi alle kymmenen hengen tiimistä

Urani alkuaikoina tein töitä laidasta laitaan: asensin älytauluja Turun kouluihin, ylläpidin asiakkaiden jatkuvia palveluita ja korjasin heidän työasemiaan. Sitten työnkuvani muutti suuntaansa kohti ulkoistuspalveluja, mikä tarkoitti Tietokeskuksen oman palvelinkapasiteetin laajentamista. Pääsin tutustumaan myös konesalipuolen toimintaan, mikä kerrytti kokemusta tulevaisuuden varalle, kun Tietokeskus myöhemmin lähti pyörittämään omaa konesaliaan.

Asiakkuuksien määrä ja työtehtävien vaativuus ovat vuosien saatossa nousseet tasaiseen tahtiin. Olen saanut opiskella niin uusia tuotteita, laitteita kuin ratkaisuitakin, sillä minun täytyy hallita erilaiset teknologiat nykyisessä työssäni erityisen hyvin.

Kun Tietokeskuksen kasvu kohti nykyistä organisaatiota alkoi, tulivat kuvaan uudet tiimijaot. Itse aloitin työtehtävät työnkuvaltaan erittäin laajassa arkkitehtitiimissä.  Nykyään Tietokeskuksella on peräti 10 tiimiä eri osaamisalueille ja -tasoille.

Arkkitehdistä konsultiksi

Arkkitehtitiimissä töitä riitti asiakasympäristöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta oman infran ja konesalipalveluiden kehittämiseen. 2019 maaliskuussa kuitenkin koin, että on aika uusille haasteille. Hain talon sisäisessä haussa konsultointitiimiin, mistä löytyikin minulle sopiva paikka.

Nykyisessä työssäni tarvitsen kaikkea vuosien saatossa oppimaani. Koneiden kanssa keskustelu ei riitä: asiakkaiden kanssa kommunikointi vaatii ihmissuhdetaitoja ja ratkaisuihin liittyvien webinaarien järjestäminen taas esiintymistaitoja. Ylipäätään konsultin työssä tarvitsen laajaa yleistietämystä mitä moninaisemmista järjestelmistä ja IT-palveluympäristöistä.

Laaja kokemukseni erilaisista IT-ympäristöistä ja mielenkiintoisesti aikaansaaduista ongelmatilanteista auttaa ratkomaan kinkkisemmätkin tekniset probleemat. Ratkomme konsultoinnissa esimerkiksi tietoturvallisen sovellusjulkaisun yhteydessä järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon liittyviä ongelmia. Olemassaolevien perinteisten tietotekniikkaratkaisujen integroiminen nykyaikaisiin pilvipalveluihin on myös jatkuvasti kasvavassa roolissa.

Työssäni parasta on nähdä konkreettinen lopputulos ja tietenkin tyytyväinen asiakas. Jokaisen projektin päätyttyä on mukava nähdä, mitä kaikkea uutta on saatu aikaiseksi. Ja tietysti sydämessä läikähtää lämpimästi, kun asiakas kokee arjen helpotuksen uusien järjestelmien käyttöönoton myötä. Kerran rakennettin eräälle asiakkaskonsernille perinteisen on-premises infran ja usean eri pilviratkaisun välille integraatio, joka sovellustoimittajan näkemyksen mukaan olisi täysin mahdotonta tehdä. Tämän onnistuneen projektin muisteleminen tuo vieläkin hymyn huulille.

Konsultti ei koskaan lakkaa oppimasta

Tietokeskus on monella mittarilla todella erilainen työpaikka verrattuna muutaman vuoden takaiseen. Nopea kasvu on tuonut muutoksia niin työtapoihin kuin käytännön asioihinkin. Työympäristö on silti edelleen rento ja työkaverit mukavia.

Jokainen työpäiväni on sisällöltään erilainen. Päiviini mahtuu sekä asiakaspalavereita että -tapaamisia, tietojärjestelmien auditointeja ja IT-järjestelmien suunnittelua sekä perustamista, erilaisten esitysten pitämistä ja lähes mitä tahansa, mitä termi “IT” pitää sisällään.

Konsulttina työskentely Tietokeskuksella on mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Myös uusiin tuotteisiin ja ratkaisuihin tutustumiseen kannustetaan, eli työnkuvaani kuuluu tietotaitoni ylläpitoa ja päivittämistä opiskelemalla. Suunnitellun tekemisen ohella ajoittaiset nopealla aikataululla suoritettavat järjestelmien korjaukset tuovat lisämausteensa jo valmiiksi monipuoliseen työnkuvaan. Jos IT on hyvin hallussa, mutta halua uuden oppimiseen riittää, on Tietokeskus oikea osoite. Minä ainakin suosittelen täydellä sydämelläni.

Kiinnostaako ura Tietokeskuksella? Katso avoimet työpaikkamme:
www.tietokeskus.fi/tyopaikat/