Mitä jos voisit helpottaa yrityksesi tai organisaation IT-hallintaa eksponentiaalisesti? Keskitetty lähiverkon pilvihallinta tuo mukanaan niin monta hyvää asiaa, että tanssiksi pistää. 🕺 Lajittelin tärkeimmät ominaisuudet viiden otsikon alle.

Siiloutunut teknologia ketteryyden esteenä

Tiesitkö, että 64 % IT-organisaatioista käyttää useampaa kuin neljää eri hallintatyökalua? Hajautetuissa verkkoympäristöissä hallinta edellyttää järjestelmänvalvojilta monenlaisten, eri toimittajien sovellusten tai hallintakonsolien käyttöä. Tämä vie aikaa ja on mutkikasta. Eipä siis ole ihme, että 71 % IT-budjeteista on pyhitetty päivittäiseen arjen pyörittämiseen.

Kun hallittavana on monia portaaleja ja useita verkkolaitteita, käyttäjien, liikenteen ja käytäntöjen hallintaan tarvitaan yksi keskitetty piste, josta järjestelmä on hallittavissa. Onneksi tänään se on mahdollista.

Keskitettyjä pilvihallintaratkaisuja on ollut markkinoilla jo useiden vuosien ajan, mutta kiinnostus on ollut pientä. Parin vuoden aikana tilanne on muuttunut ja nyt on meneillään selvä murros IT-hallinnan siirtämisessä pilveen. Kehitystä vauhdittavat tekoälyn ja koneoppimisen vaatimat resurssit sekä markkinoiden vahva ”pilvitrendi”.

Pilvihallinta tarjoaa monesta näkökulmasta sellaisia etuja, joita perinteisillä ratkaisuilla on lähes mahdoton saavuttaa.

Pilvihallinnan hyödyt yrityksille ☁️

#1 Saat yhtenäisen näkymän koko verkkoon ja vapautat aikaasi kehitystyöhön

Mitä vähemmän konesalissa on laitteita, sitä helpompaa elämä on. Harva ostaa enää cd-levyjä, vaan käyttää sen sijaan Spotify-tiliä. Kodin tallennusjärjestelmät eivät vaadi enää fyysisiä kovalevyjä, kun käytössä on Apple iCloud-tili. Fyysiset laitteet vievät tilaa, kuluttavat energiaa, vaativat tukea ja huoltoa sekä päivityksiä. Tietoturva ja helppous ovat pilviratkaisuissa ihan toisella tasolla.

Kun voit tehdä valvontaa ja konfigurointia pilvestä, arjen hallintasi sujuu vaivatta. Kehittyneillä verkon hallinta- ja valvontatyökaluilla pääset käsiksi järjestelmässä oleviin verkkolaitteisiin mistä tahansa ja millä laitteella hyvänsä. Samalla IT:si pystyy helposti rakentamaan ja hallitsemaan verkkoja samasta pilvihallinnasta, tekivätpä työntekijät töitä missä tahansa.

Aruba Central verkon hallinta- ja valvontatyökalu tarjoaa yhden yhtenäisen näkymän koko verkkoon, niin LAN-, WLAN-, SD-WAN, konesali- kuin etätoimipisteisiinkin. Vahva etu on sekin, että IT voi seurata ja varmistaa reaaliaikaisesti verkon käyttäjien verkkoyhteyksien laadun.

Kaikki tämä nopeuttaa ja helpottaa IT:n työskentelyä niin paljon, että heille jää enemmän aikaa liiketoiminnalle tärkeiden ratkaisujen kehittämiseen.

#2 Saat valjastettua rajattoman laskentatehon täyteen hyötykäyttöön

Tekoälyä ja koneoppimista hyödynnetään nykyään lähes kaikessa. Algoritmit toimivat niin, että mitä enemmän tietoa saadaan, sitä monipuolisemmin aineistoja voidaan analysoida ja näin saadaan luotettavampia tuloksia.

Tiedon keruu ja prosessointi vaativat kuitenkin laskentatehoa. Perinteisissä omissa konesaleissa olevissa järjestelmissä tallennuskapasiteettia ja laskentatehoa on niin rajatusti, että tekoälyn ja koneoppimisen sovelluksia on vaikeaa tai mahdotonta tuoda niihin täysverisenä hyödynnettäviksi. Tarvittaisiin niin suuria palvelinalustaoja, ettei se oikein onnistu tai ole taloudellisesti järkevää.

Pilvessä laskentateho on lähes rajaton – kapasiteetin lisäys on automatisoitua ja näin täysin skaalautuva. Laskennan algoritmien ja datan tuominen sekä niiden kehittäminen pilvessä on helppoa. Pilvihallinnan ansiosta voi tuoda uusia ominaisuuksia hallintajärjestelmään vaivatta ja samalla skaalata alustan tehoa niiden vaatimusten mukaan.

#3 Ratkaiset ongelmat koneoppimisen avulla ja automatisoit toimintaa

Pilvessä voit kerätä suuria määriä erilaista anonyymia telemetriadataa yhteen isoon datasammioon useista eri lähteistä. Kun telemetriadataa on paljon, kaikki vianselvitysprosessit ovat hyvin automatisoituja ja huomattavasti nopeampia kuin perinteisissä ratkaisuissa.

Sisäänrakennettu AIOps analysoi, ennakoi, raportoi ja auttaa korjaamaan vikatilanteet tekoälyyn perustuvien koneoppivien toimintojen kautta ennen kuin ne vaikuttavat verkon käyttäjiin. Se kerää tietoa ja osaa ehdottaa toimintaa helpottavia ratkaisuja tyyliin ”Muuttamalla tukiasemien X ja Y lähetystehoa, saat parannettua verkon suorituskykyä 20 %”.

Järjestelmä on myös itseoppiva. Seuraamalla verkon trendejä, se kykenee algoritmien pohjalta ennakoimaan, kuinka hyvin pystyt palvelemaan verkon käyttäjiä tulevaisuudessa. Jos joku häiriötyyppi toistuu usein, niin voit etupainotteisesti reagoida potentiaalisiin ongelmiin.

Gartnerin tutkimuksen mukaan 70 % työajasta käytetään ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Datan pohjalta tuotettu analytiikka, toimintojen automatisointi, sekä yhtenäinen ja yksinkertainen infrastruktuurin hallinta säästävät IT-tiimeiltä merkittävästi aikaa vikatilanteiden selvityksessä ja manuaalisten konfigurointien tekemisessä.

#4 Saat sisäänrakennetun, roolipohjaisen tietoturvan

Aruba Zero Trust Security -periaate on, että lähtökohtaisesti se ei luota kehenkään tai mihinkään. Kun verkkoon liittyy käyttäjä laitteellaan, niin verkko varmistaa ensin, että käyttäjä ja sen laite ovat autentikoituneet ennen kuin verkko päästää käyttäjän liikennöimään muihin järjestelmiin. Autentikoinnin yhteydessä käyttäjä ja laite saavat aina roolin, johon määritellään tarkat palomuurisäännöt mihin, miten ja milloin laite voi liikennöidä verkossa.

Lisäksi verkko profiloi kaikki verkkoon liitetyt laitteet, sellaisetkin, joilla ei ole käyttäjää kuten tulostimet, turvakamerat, sensorit, yms. Profilointitietoa käytetään myös roolien ja pääsynhallintapolitiikkojen automatisoinnissa. IT voi esimerkiksi määrittää tietyn pääsynhallintapolitiikan tulostimille ja toisen turvakameroille. Näin esim. kaikki tulostimet saavat automaattisesti verkossa samanlaisen roolin ja pääsynhallintapolitiikan.

Näkyvyys ja tieto verkossa olevista laitteista on hyvin tärkeää tietoturvan kannalta. Gartnerin tutkimuksessa peräti 80 % IT-organisaatioista löysi verkosta IoT-laitteita, joista he eivät olleet tietoisia. Verkon suojaaminen mahdollisesti saastuneilta laitteilta on vaikeaa, jos ei ole tietoa kaikista verkossa olevista laitteista.

#5 Organisaatiosi koolla ei ole väliä ja käyttöönotto on helppoa

Pilvihallinta sopii kenelle vain. Aruba Central on täysverinen kumppani 10 hengen yrityksestä aina maailman suurimpiin yrityksiin saakka. Järjestelmä todellakin skaalautuu pienestä isoon.

Verkon ja pilvihallinnan käyttöön ottaminen on helppoa. Laitteiden asennus, lisääminen ja konfigurointi onnistuvat yksinkertaisesti Zero Touch Provisioning (ZTP) -toimintojen ja ratkaisuun sisältyvän Installer-sovelluksen avulla. Avoimet API-rajapinnat mahdollistavat myös integraation muiden toimittajien ratkaisujen kanssa esim. palomuurit ja tikettijärjestelmät.

Aruba Central sopii vanhempienkin verkkolaitteiden pilvihallintaan. Jopa 10 vuotta vanhat Aruba tukiasemat voidaan siirtää järjestelmään. Toki niitä harvemmin enää asiakkailla vastaan tulee.

 


TILAA ARUBAN LAITTEET VERKKOKAUPASTAMME

Kysy lisätietoja

Joakim Klinckowström

Partner Business Manager, Aruba

Jutellaanko lisää tietoverkkoratkaisuista?

Jätä yhteystietosi alle, niin olemme yhteydessä:

Niko Lehtonen Palvelumyynti 050 492 5131 niko.lehtonen@tietokeskus.fi