Yli puolet suomalaisista IT-osastoista kipuilee tasapainoilussa päivittäisten tehtävien ja jatkuvan kehittämisen välillä. Toiseksi suurimpana haasteena koetaan tietoturvasta huolehtiminen.

Näin käy ilmi Tietokeskus Finland Oy:n tuoreesta tutkimuksesta, joka kartoitti IT-alan tilaa tämän päivän Suomessa. IT 2023-selvitykseen vastasi yli 400 IT-alan asiantuntijaa ja johtajaa.

Vaatimukset ja odotukset IT:tä kohtaan kasvavat. IT:n rooli on laajentunut tukifunktiosta liiketoiminnan projektien teknologiseksi kehityskumppaniksi. Kun IT-osastoja paineistaa tarve tukea liiketoimintaa strategisesti ja samalla nipistää kustannuksista, herää huoli resurssien riittävyydestä.

“IT:llä on suuria vaikeuksia suoriutua sille asetetuista tehtävistä. Henkilöstöresurssit ovat kortilla ja samalla pitäisi kuitenkin pyörittää perus-IT:tä, huolehtia tietoturvasta ja ottaa käyttöön uusia teknologioita. Tämä yhdistettynä suurempiin projekteihin, kuten pilvi-infraan siirtymisiin, vetää IT-osastojen resurssit todella tiukille ”, kommentoi Tietokeskuksen toimitusjohtaja Janne Lipiäinen IT-osastojen haasteita.

Tietoturvaan panostaminen on tutkimuksen mukaan tämän vuoden tärkein kehitysprioriteetti.

“Hybridityöympäristön tietoturvan järjestäminen riittävälle tasolle ei suju käden käänteessä. Mobiililaitteilla pitää pystyä työskentelemään tietoturvallisesti, mutta mobiililaitehallinta ei tutkimuksen mukaan ole vankoissa kantimissa. Tämän lisäksi pitää suojata niin dataan kuin käyttäjien identiteetteihin liittyvät tietoturvariskit. Täyttyvätkö kaikki tietoturvalle asetetut kriteerit tai edes minimitaso?”, Lipiäinen kysyy.

“Tietoturva hyvin hoidettuna valitettavasti maksaa, mutta hoitamattomana se on yritystoiminnalle valtava riski”, Lipiäinen jatkaa.

 

Tätä mieltä vastaajat olivat

Kolme yleisintä vastausta, kun tutkimukseen osallistujat saivat valita listasta 1–3 vaihtoehtoa.

IT:n suurimmat haasteet vuonna 2023
Tasapainoilu päivittäisten tehtävien ja jatkuvan kehittämisen välillä (52%), tietoturvasta huolehtiminen (41%), riittämättömät IT:n henkilöstöresurssit (24%)

IT:n kehitysprioriteetit vuonna 2023
Tietoturvan kehittäminen (65%), liiketoiminnan strateginen tukeminen (44%), kustannussäästöjen aikaansaaminen ja kustannusten optimointi (33%)

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tietohallinnon roolia organisaatiossanne?
Tietohallinto ja liiketoiminta tekevät tiivistä ja saumatonta yhteistyötä. Tietohallinto osallistuu liiketoiminnan projekteihin teknologisena kehityskumppanina. (36%)
Tietohallinto ja liiketoiminta tekevät projektiluonteisesti yhteistyötä (28%).
Tietohallinto tuottaa perus-IT palveluja liiketoiminnalle, mutta ne ovat tukitoimintoja eikä niitä ole kytketty liiketoimintastrategiaamme (19%).
Organisaatiossamme ei ole määriteltyä, erillistä tietohallintoa. IT-osastomme on integroitu osaksi liiketoimintaa. (12%)

 

Lisätiedot

Kai Lehtonen
liiketoimintajohtaja, konsultointi
Tietokeskus Finland Oy
0400637315
kai.lehtonen@tietokeskus.fi

Lue lisää IT2023-selvityksestä ja lataa tutkimusraportti