Tietokeskus Finland Oy:lle on myönnetty 8.1.2024 ISO 27001 -sertifikaatti. Bureau Veritas Finland on auditoinut Tietokeskuksen tietoturvallisuuden hallintamallin ja todennut sen täyttävän johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset.

ISO 27001 on tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien tunnustetuin kansainvälinen standardi. ISO 27001 -standardissa määritellään yksityiskohtaisesti organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän perustamista, täytäntöönpanoa, ylläpitoa, seurantaa ja parantamista koskevat vaatimukset. Sertifikaatti myönnetään osoituksena sitoutumisesta jatkuvaan tietoturvan parantamiseen.

”Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tietoturva on meille ensisijaisen tärkeää ja saatu tunnustus heijastaa pitkäjänteistä sitoutumistamme tietoturvaan. Sertifikaatti osoittaa, että olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan tietoturvakäytäntöjämme ja varmistamaan palveluidemme jatkuvan kehittymisen” toimitusjohtaja Janne Lipiäinen toteaa.

Saavutettu tunnustus vahvistaa osaltaan sitoutumistamme kestävään liiketoimintaan. Tietokeskuksella on sertifioitu laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmä aiemmin myönnettyjen ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaattien myötä.

Lisätiedot
Janne Lipiäinen
toimitusjohtaja
Tietokeskus Finland Oy
janne.lipiainen(at)tietokeskus.fi
040 510 9117