Tietokeskuksen IT-laitteiden logistiikka- ja elinkaaripalveluille on myönnetty 9.5.2022 ISO 14001:2005 -ympäristösertifikaatti. Bureau Veritas Finlandin myöntämä sertifikaatti on myönnetty osoituksena ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä.

Bureau Veritas ISO 14001 on kansainvälinen sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joka auttaa parantamaan organisaation prosesseja ja käytäntöjä. Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Tietokeskuksen ympäristötavoitteisiin kuuluvat mm. ympäristötehokas laitelogistiikka, laitteiden elinkaaren hallinta, kierrätys, jätteiden lajittelu sekä ICT-palvelumallien kehittäminen ympäristönäkökulmat huomioiden. Keskeisenä tavoitteena on CO2-päästöjen vähentäminen yhteistyössä konesalipalvelujen, laitelogistiikan ja yhteistyökumppanien kanssa.

” Ympäristöasiat ja vastuullisuus ovat aina olleet keskeinen osa Tietokeskuksen toimintaa. Myönnetty sertifikaatti on osoitus siitä, että olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan. Tämä antaa meille vankan pohjan jatkaa ympäristön hyväksi tehtävää konkreettista työtä myös tulevaisuudessa” Tietokeskuksen toimitusjohtaja Janne Lipiäinen toteaa.

 

Lisätiedot

Janne Lipiäinen
toimitusjohtaja
Tietokeskus Finland Oy
janne.lipiainen@tietokeskus.fi
040 510 9117