LapIT Oy on valinnut Tietokeskus Finland Oy:n tietokoneiden hankinnan toimittajaksi Tietokoneet  2021-2025 (DPS) -dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Hankinnan arvonlisäveroton enimmäisarvo neljän vuoden sopimuskauden ajalle laskettuna on 12 miljoonaa euroa.

LapIT Oy on Pohjois-Suomen kuntien ja kuntayhtymien omistama ICT-yhtiö, jonka asiakkaita ovat kuntasektorin, julkishallinnon ja terveydenhuollon organisaatiot.  

Lisätietoja: 

Janne Lipiäinen
toimitusjohtaja
Tietokeskus Finland Oy
janne.lipiainen@tietokeskus.fi
040 510 9117