Suuremmat organisaatiot ovat tähän asti saattaneet hyödyntää erilaisia virtuaalisia työpöytäympäristöjä, kuten Azure Virtual Desktop (AVD), joiden kustannus muodostuu käytetyn kapasiteetin mukaan.

Microsoft on tuonut markkinoille uuden pilvityöasemapalvelun, Windows 365:n. W365 on jossain määrin samankaltainen palvelu, mutta sen kustannus muodostuu käyttäjäkohtaisesta W365-lisenssistä, jonka hinta taas puolestaan muodostuu varatusta kapasiteetista.

Windows 365:n osalta maksetaan siis kiinteätä hintaa käyttäjälisenssistä, samalla tavalla kuin M365/O365-lisensseistäkin. Käyttöönotto on myös hyvin nopeaa ja helppoa.

Windows 365:n suosio on ollut sen verran suurta, että tällä hetkellä kokeiluversioiden kapasiteetti on täynnä. Jos haluat testata palvelua, niin varaudu ostamaan ainakin yksi testilisenssi.

➡️ Lisenssin hinnoittelu: Windows 365 palvelupaketit ja hinnoittelu | Microsoft

 

Valitse Business- tai Enterprise-paketti

Windows 365 jakautuu kahteen palvelupakettimalliin: Business tai Enterprise. Merkittävimpänä erona on se, että Business tukee vain Azure AD -liityntää Windows työasemalle, kun taas Enterprisen voi liittää myös on-premise Active Directoryn jäseneksi. Muut erot ovat lähinnä lisensointi- tai hallintapuolen eroja. Ennen käyttöönottoa tee kuitenkin selkeä vertailu siitä riittääkö sinulle Business-versio vai tarvitsetko järeämmän Enterprisen.

➡️ Business ja Enterprise vertailu: Compare Windows 365 Business and Enterprise | Microsoft Docs

Työaseman käyttö on helppoa joko selaimella tai vaihtoehtoisesti Microsoft Remote Desktopilla – käytännössä päätelaiteriippumattomasti. Intune toimii apuna työasemien hallinnassa.

 

Mitä hyötyä W365:sta on?

Uuden teknologian käyttöönoton pitäisi ratkaista olemassa oleva ongelma, helpottaa ylläpitoa, vähentää kustannuksia tai korvata jokin toinen palvelu. Kerron käytännön esimerkkien kautta miten me olemme suunnitelleet tai toteuttaneet W365-käyttöönottoja asiakkaillemme ja mikä on ollut asiakkaidemme lähtötilanne.


1. Asiakkaamme haluaa siirtyä entistä enemmän pilveen ja keventää omaa on-premise infraansa. Tällä hetkellä muutamille käyttäjille tarjotaan työpöytä Remote Desktop Services (RDS) palvelulla on-premise infrasta. Käyttäjillä ei ole yrityksen työasemaa, mutta heidän pitää pystyä käyttämään muutamia ohjelmia.

 ➡️Windows 365:n avulla näille muutamille käyttäjille voidaan toteuttaa työasema pilvestä tietoturvallisesti Intune-hallittuna. Työasemaan saadaan automaattisesti asennettua tarvittavat ohjelmistot ja RDS-palvelut voidaan ajaa alas. Tietoturva ja käytettävyys paranee sekä ylläpitotyö ja kustannukset laskevat.


2. Asiakkaamme ympäristö on puhdas macOS (tai esim. Chromebook) ympäristö. Kuitenkin jotkut käyttäjät tarvitsevat välillä Windows-ohjelmistojen käyttömahdollisuutta. Esimerkkinä Power BI Desktop -ohjelma, josta on saatavilla vain Windows-versio.

➡️Windows 365:llä voidaan helposti tarjota näille käyttäjille Windows-työasemat pilvestä, joissa on tarvittavat Windows-työkalut.


3. Sirupula aiheuttaa saatavuusongelmaa uusille työasemille.

➡️Windows 365:n avulla voidaan ottaa uusia Windows 10/11 -työasemia käyttöön pilvestä ja jatkaa vanhojen työasemien elinkaarta.


4. Käyttäjä tarvitsee tehotyöasemaa raskaaseen työskentelyyn. Ongelmana voi olla koneiden heikko saatavuus tai käyttäjän toive tehotyöasemasta, joka on kevyt ja pitkän akkukeston omaava.

➡️Otetaan Windows 365:sta tehotyöasema käyttäjälle ja hän voi käyttää edullista/kevyttä/vähävirtaista työasemaa fyysisesti. Toistaiseksi W365 ei vielä tue GPU-kiihdytystä, mutta sekin on tietojeni mukaan tulossa. Jos tarvitset tätä ominaisuutta, tällä hetkellä sen tuki löytyy Azure Virtual Desktopista.


Windows 365 on teknologiana uusi, mutta myös täysin kypsä käyttöön. Tarvitsetteko apua W365:n tai jonkin muun teknologian käyttöönotossa? Me Tietokeskuksen konsultoinnissa autamme mielellämme IT-ympäristönne kehittämisessä.