Kurssin kesto: 3 päivää
Kurssin hinta: 1790 € + alv.
Toteutukset: Kysy Online -koulutusta!

Windows Server 2016 tuo mukanaan ison joukon palvelininfraa ja sen hallintaa merkittävästi uudistavia ja muuttavia palveluita ja tekniikoita. Uutta ja uudistunutta tekniikkaa löytyy mm. palvelin- ja verkkovirtualisointiin, storage-palveluihin, korkean käytettävyyden edistämiseen, sovellusten ajamiseen ja tietoturvaan. Myös ns. perusasiat (esim. palvelimien hallinta) uudistuvat merkittävästi. Lisäksi esim. Windows Core Server ja Nano Server sekä Containerit tuovat omat mausteensa palvelininfraan ja sen hallintaan. Kaikki nämä vaativat jatkossa pohjalleen myös PowerShellin tuhdimpaa osaamista (ml. PowerShell DSC).

IT-infra -asiantuntijat ovat siis – jälleen kerran – uusien haasteiden edessä. Jotta pärjäät Windows Server 2016:n kanssa tarvitset osaamista ja näkemystä näihin uusiin tekniikoihin. Tällä kurssilla saat tuon tekemisesi pohjalle tarvitsemasi opin Windows Server 2016:n uusista ja uudistuneista tekniikoista. Luvassa on tuhtia asiaa ja lukuisia asiat käytäntöön yhdistäviä harjoituksia labraympäristössämme. Kuulet matkan varrella myös tarinaa Azuresta (niiltä osin kuin asiat linkittyvät Server 2016:een).

Muutokset ja uudistukset, jotka koskevat Server 2019:sta käsitellään osioissa 2-9.

Valmennus antaa myös valmiuksia Windows Server 2012 -sertifiointien päivittämiseksi Windows Server 2016 -tasolle.

Tämä kurssi antaa valmiuksia Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016 -sertifiointitestin suorittamiseen. (20743)

Tavoite:

1) Omaat koulutuksen jälkeen laajan näkemyksen Windows Server 2016:n uudistuneista ja uusista tekniikoista
2) Osaat tekniikoiden hyödyntämiseen, käyttöönottoon ja hallintaan liittyvät asiat
3) Olet valmis Windows Server 2016 -palvelinten käyttöönottoon
4) Olet viimeisen päälle tyytyväinen siitä, että ilmoittauduit mukaan!

Kohderyhmä
Windows-palvelimia ylläpitävät järjestelmäasiantuntijat ja konsultit.

Valmennuksen sisältö:

Osa 1: Windows Server 2016, johdanto
Mihin suuntaan IT-infra on kehittymässä (ja miksi?)
Mitkä Windows Server 2016:n osa-alueet ja tekniikat ovat merkityksellisimpiä tässä muutoksessa?
Mihin kiinnittää erityinen huomio palvelininfran kehittämisessä?
Virtualisointitekniikoiden ja pilvipalveluiden merkitys jatkossa
Windows Server 2016, born-in-the cloud, mistä tässä on kysymys?
Mikä muuttuu, mitä uutta?
Poistumassa/vanhentumassa olevat palvelut/tekniikat
Windows Server 2016 -palvelinten asentaminen ja käyttöönotto
Omalla HW-kapasiteetilla ajettavien virtuaalikoneiden käyttöönotto vs. IaaS-koneiden käyttöönotto
Nano Server vs. Core Server vs. Desktop Experience
Miksi Core tai Nano, milloin Desktop Experience?
Defender
Lisensointi

Osa 2: Windows Server 2016 hallinta
Windows-palvelimet, lemmikkejä vai karjaa?
Nautakarjaa vai siipikarjaa?
Hallinta paikallisesti, hallintavälineet
Etähallinta
Käyttö ja hallinta paikallisesti vs. käyttö pilvestä
Pilvessä ajettavien IaaS-palvelimien hallinta
Miten yhdistää Azure IaaS -palvelimet turvallisesti osaksi sisäverkkoa?
Server Manager
Windows Server 2016 Server Manager ja vanhat palvelimet
RSAT
PowerShell, sen merkitys ja käyttö
PowerShellin kehitys
PowerShellin perusteet, lyhyt oppimäärä
PowerShell ja Windows Server 2016:n eri versiot (Nano, Core ja Desktop Experience)
Mitä uutta PowerShellissä?
PowerShell DSC ja sen käyttö
PowerShell Web Access
PowerShell ja Azure IaaS VM:t
Conhost.exe, CMD

Osa 3: Servicing
Kuinka Windows Server maailma tulee muuttumaan?
Servicing Windows Server maailmassa
Windows Server 2016, servicing channels and installation options
Windows Servicing työkalut
Windows 10 servicing mallit
Windows Server 2016 Insider ohjelma

Osa 4: Windows Containers
Windows Containers, esittely – mistä on kyse?
Arkkitehtuuri
Edut / hyödyt (vs VM:t)
Container OS environments
Container Ecosystem
Workloads paikallisesti, ”ajovaihtoehdot”
Workloads, ajaminen pilvessä / vaihtoehdot
Container vs Container Host
Server Containers vs Hyper-V Containers
Mihin Containereita voi käyttää, mihin niitä ei voi käyttää?
Karjaa vai lemmikkejä?
Containerin luonti (PowerShellillä)
Containerin muokkaus
Palomuurin säätäminen Containeriin
Mihin Container-tyyppisillä tekniikoilla parhaimmillaan päästään, esimerkkejä PaaS -palveluiden suunnasta

Osa 5: Tiedosto- ja Storage -palvelut
Johdanto, Storage -tekniikat Windows Server 2016:ssa
Internet SCSI (iSCSI) -storage ja sen konfigurointi
Storage Space, siis mikä?
Storage Space Direct, siis mikä?
Storage Spaces, konfigurointi
Data Deduplication, esittely
Data Deduplication, käyttöönotto ja konfigurointi
Storage -palvelut Azuresta ja Azure Files, lyhyt oppimäärä

Osa 6: Active Directory -roolit Windows Server 2016:ssa
Active Directory -roolit, big picture
Active Directory Domain Services, uudistukset
Priveledge Access Management, PAM
AD DS ja Azure AD (ja sen merkitys identiteettien hallinnassa)
Identiteettien hallinta Windows-infrassa
Active Directory Federation Services
Käyttäjäfederaatio, miksi ja miten?
SSO, MFA, Pwd Reset
AD RMS

Osa 7: Hyper-V Windows Server 2016:ssa
Hyper-V:n kehitys
Configuration versions
PowerShell Direct ja Hyper-V
Software TPM
Isolated User Mode
Bitlocker virtuaalikoneissa
Host Guardian Service, Shielded VMs (lyhyt oppimäärä)
Nested Virtualization, mistä on kyse?
Nested Virtualization, käyttöönotto
Production Checkpoints
Muut uudet Hyper-V ominaisuudet

Osa 8: Networking
Uudistuneet verkko-ominaisuudet Windows Server 2016:ssa
Verkot Hyper-V:n alla
Hyper-V Virtual Switches
Hyper-V Network QoS
Network Controller

Osa 9: Korkea käytettävyys, skaalautuvuus ja Disaster Recovery
Johdanto, skaalautuvuus ja korkea käytettävyys
Skaalaaminen ylös, alas ja sivulle
Failover Clustering Windows Server 2016:ssa
NLB
Failover Cluster ja Hyper-V
Storagen määrittely Hyper-V klusterissa
Verkkojen määrittely Hyper-V klusterissa
Highly Available virtuaalikoneet
Muut klusteroitavat Microsoft-palvelut
Disaster Recovery -tuotteet
Miten edistää käytettävyyttä ja skaalautuvuutta Azuren kautta?
Azure Backup, Azure Site Recovery ja Disaster Recovery
Azure Load Balancer, Availability Set

Kysy Online -koulutusta

TAKAISIN VALMENNUSKALENTERIIN