Tuotantopäällikkönä vastaan projektitoimistosta ja palvelunhallinnasta. Ennen Tietokeskusta työskentelin useita vuosia finanssialalla esimiestehtävissä sekä erilaisia viestintäratkaisuja tarjoavassa globaalissa yrityksessä. Aiemmissa työtehtävissäni esimerkiksi johdin erilaisia projektiorganisaatioita, 130 hengen loppuasiakaspalvelua sekä työskentelin asiakasrajapinnassa isojen asiakkaiden kanssa.

Vaikka tulin Tietokeskukseen IT-alan ulkopuolelta, aiempi työkokemukseni on kantanut hyvin. Tietyt asiat ovat universaaleja alasta riippumatta. Toin mukanani vahvan operatiivisen kokemuksen palvelutuotannosta, tiimien kehittämisestä sekä esimiestyöskentelystä.

Miltä näyttää tuotantopäällikön työpäivä?

Tarvitsen hyviä ihmissuhdetaitoja, organisointikykyä, kokonaisuuksien hahmottamista sekä pitkäjänteistä ajattelua. Pidän esimiestyöstä ja olen siinä vahvimmillani. Tiimin jäsenten onnistuminen omassa työssään ja sitä kautta asiakkaittemme tyytyväisyys on se juttu, joka saa aina aikaan huippufiiliksen.

Työpäiväni koostuvat pitkälti erilaisista palavereista. Tiimeissäni on projektipäälliköitä sekä palvelupäälliköitä ja -asiantuntijoita neljältä eri paikkakunnalta, joten f2f-tapaamisten lisäksi keskustelemme paljon sähköisten kanavien kautta. Päivään voi sisältyä projektien läpikäyntiä, isojen asiakkaidemme asioiden edistämistä sekä paljon ”yleiseen kehittämiseen” liittyviä palavereja.

Teen paljon yhteistyötä myös sidosryhmien kanssa, sillä Projektit ja palvelunhallinta -osasto on aika lailla yrityksen keskiössä suhteessa liiketoimintaan ja palvelutuotantoon.

Tietokeskuksella näkyy tekemisen meininki

Tietokeskuksella on erinomainen työskentelyilmapiiri. Ihmiset viihtyvät, ja ovat asiantuntevia ja sitoutuneita työhönsä. Ilmapiiri on rento ja hierarkia matala. Huumoriakin riittää, tietysti tietokeskuslaista sellaista. Meillä näkyy tekemisen meininki. Yritys kehittyy ja kasvaa, ja olemme yhä kasvavalle asiakasjoukolle juuri se oikea palveluntarjoaja. On ollut hienoa päästä seuraamaan aitiopaikalta IT-alan kehitystä ja Tietokeskuksen kasvutarinaa.

Kasvavassa yrityksessä on mielestäni todella tärkeää, että töissä on ihmisiä eri taustoista ja erilaisilla vahvuuksilla. Tietokeskus on loistava työpaikka sinulle, jos innostut muutoksesta ja haluat työskennellä kehittyvässä ja kasvavassa yrityksessä, jossa on varsin vauhdikas meno ja uutta kehitetään jatkuvasti.

TIETOKESKUS – TOP 3

  1. Ihmiset
  2. Kasvun tuomat mahdollisuudet
  3. Matala organisaatio

 

Kiinnostaako ura Tietokeskuksella? Katso avoimet työpaikkamme:
www.tietokeskus.fi/tyopaikat/