Etsimme innokasta ja osaavaa palvelupäällikköä vastaamaan palvelunhallinnasta jasiakaskohtaisista operatiivisten toimintojen kokonaisuuksista nimetyissä julkishallinnon asiakkuuksissamme! 

Palvelupäällikön keskeisimpiä vastuualueita ovat asiakkaan sopimuksen mukaisen palvelutason ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen sekä asiakkaalle tuotetun palvelun sujuvuusTehtävään sisältyy lisäksi asiakkuuksien strategisen kehittämisen tehtäviä, joihin saat tukea mm. myynnin ja konsultoinnin yksiköiltämme. 

Päivittäisessä työssäsi huolehdit positiivisesta ja tiiviistä viestinnästä eri osapuolten välillä, tartut aktiivisesti ongelmatilanteisiin ja organisoit sidosryhmien välistä yhteistyötä. Tärkeä osa työnkuvaasi ovat myös hallinnolliset rutiinit, kuten raportointidokumentointi ja laskutus.  

Toivomme hakijalta useamman vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä IT-alan moniasiakasympäristössä sekä hyvää ymmärrys julkisen sektorin asiakkaiden tarpeista ja prosesseista. Tehtävä edellyttää positiivisuutta ja kehityshalua, mutta myös korkeata itseohjautuvuutta ja hyvää paineensietokykyä. Suureksi avuksi työssäsi ovat ymmärrys julkishallinnon asiakkaan tarpeista IT-palveluiden näkökulmasta, halu toimia yhdistäjänä erilaisten sidosryhmien välillä sekä vahva motivaatio oppia, miksi Tietokeskus on #osaavinkaverisikaupungissa. 

Keskeisimpiä vastuualueitasi ovat: 

 • Laaja operatiivinen vastuu mm. palvelutasosta, laskutuksesta, dokumentoinnista, tilaus- ja toimitusseurannasta sekä raportoinnista 
 • Vastuu asiakastyytyväisyydestä 
 • Vastuu prosesseista ja niiden noudattamisesta 
 • Strateginen kehitystyö yhdessä myynnin ja muiden sisäisten sidosryhmien kanssa 
 • Viestintä erilaisten sidosryhmien välillä (asiakkaat, myynti, alihankkijat, palvelutuotanto) 
 • Tiimien välisen yhteistyön varmistaminen 

Tehtävässä onnistumisen takaavat: 

 • Rautainen organisointikyky ja taito saada suuretkin kokonaisuudet hoitumaan tavoitteiden mukaisesti sekä asiakkailla että meillä sisäisesti 
 • Erinomainen ongelmanratkaisukyky, oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn 
 • Kehityshalu ja myönteisyys – niin oman työroolisi ja osaamisesi kuin asiakkaiden tarpeiden suhteen 
 • Erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot 
 • Paineensietokyky ja tavoitteellinen työskentelytapa 
 • Kokemus palveluntarjoajan roolista ja ulkoisten asiakkaiden kanssa työskentelystä 

Arvostamme erityisesti aiempaa osaamista julkiselta sektorilta sekä halua pistää kädet saveen ja tehdä itse käytännön työtä ideoinnin ja kehittämisen lisäksi. Odotuksemme ovat korkealla, mutta tehtävään etsitään todellista ihmistä, joten keskeistä on myös oma kykysi sanoittaa ja osoittaa keskeinen osaamisesi riittävän napakasti tässä tehtävässä onnistumisen näkökulmasta!  

Ensisijainen toimipisteesi on Helsingissä, lähellä asiakkaitasi, mutta etätyökäytäntömme ovat joustavat!

Tietokeskus työpaikkana tarkoittaa: 

 • Vaativia ja mielekkäitä työtehtäviä – Panostamme vahvasti henkilöstömme osaamiseen ja olemme asiakkaamme osaavin kaveri kaupungissa!  
 • Asiantuntevia kollegoita ja oman asiantuntijuutesi kehittämistä – Tietokeskus panostaa vahvasti osaamiseen ja tukee työntekijöidensä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämistä. 
 • Laadukkaat palvelut – Meiltä löytyvät jatkuvasti kehittyvät teknologiat, sertifioidut asiantuntijat ja virtaustehokas palvelutuotanto. 
 • Asiakaslähtöistä toimintakulttuuria – Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa ja siksi kykenemme aina tarjoamaan tuottavampia ja tehokkaampia ratkaisuja! 
 • Omaleimaisuutta ja uusia, rohkeitakin ratkaisuja – Kehitymme jatkuvasti ja vastaamme ketterästi markkinan muutoksiin! 
 • Panostusta hyvinvointiisi – Tarjoamme laajat työterveyspalvelut sekä liikunta- ja kulttuuriedut! 
 • Joustavuutta ja luottamusta – Sinulla on paljon vaikutusvaltaa omien työpäiviesi suunnittelussa. Etätyöt tai konttorityöt onnistuvat tilanteen ja fiiliksesi mukaan! 
 • Huippuluokkaista esimiestyötä. 

Jos tämä tehtävä kolahtaa, kannustamme hakemaan, vaikka ihan jokainen kohta toivomuslistallamme ei täyttyisikään! Haku päättyy 28.2.2021, mutta pidätämme mahdollisuuden edetä oikean henkilön kanssa jo ennen hakuajan päättymistä.

Ensimmäinen haastattelukierros suoritetaan videohaastatteluna.

Lisätietoja antaa myynnin kehityspäällikkö Hanna-Mari Savolainen, p. 044 779 7359 hanna-mari.savolainen@tietokeskus.fi