Tietokeskuksen konserniyhtiöt sulautuvat 31.12.2018 Tietokeskus Finland Oy:öön (Y-tunnus 0204687-0). Fuusion tarkoituksena on selkeyttää konsernin rakennetta ja mahdollistaa asiakkaiden palveleminen yhden juridisen yhtiön kautta.

Sulautuminen on hallinnollinen toimenpide, eikä sillä ole vaikutuksia henkilöstöön. Sulautuvien yhtiöiden työntekijät siirtyvät fuusion myötä vanhoina työntekijöinä Tietokeskus Finland Oy:n palvelukseen.

Fuusiossa Helsingin Tietokeskus Oy (1732118-5), Salon Tietokeskus Oy (0803402-9), Porin Tietokeskus Oy (2631841-2), Tampereen Tietokeskus Oy (2081141-7), Oulun Tietokeskus Oy (1842232-2), Tamico Oy (2678949-2) ja Suomen IT-Infra Oy (1735476-1) sulautuvat osaksi Tietokeskus Finland Oy:tä (0204687-0).

Toimittajien laskut Tietokeskus Finland Oy:lle 1.1.2019 alkaen
(pl. Oulun Tietokeskus Oy):

Kohteliaasti pyydämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme huomioimaan, että sulautuneen yhtiön sijaan laskut tulee osoittaa Tietokeskus Finland Oy:lle 1.1.2019 alkaen. Mikäli Teillä on sopimukseen pohjautuva oikeus laskuttaa Tietokeskus Finland Oy:tä tai sulautunutta yhtiötä, pyydämme teitä ensisijaisesti lähettämään laskut sähköpostitse osoitteeseen: laskut@tietokeskus.fi. Vastaanotamme laskuja myös verkkolaskuina:

Y-tunnus: FI02046870
Verkkolaskuosoite: FI3557100420004004
Operaattori: OKOYFIHH

Oulun Tietokeskus Oy:n fuusioaikataulu poikkeaa edellämainitusta, lisätiedot:
Toimittajien laskut Oulun Tietokeskukselle 31.1.2019 asti (PDF)

Fuusio on yleisseuraanto, ja sillä ei ole vaikutuksia sopimusten sisältöön eikä velvoitteisiin. Kaikki varat, velat ja sopimukset siirtyvät sellaisenaan Tietokeskus Finland Oy:lle. Sopimukseen pohjautuvat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät sulautumisessa Tietokeskus Finland Oy:lle ilman erillisiä toimia tai sopimuskumppanin erillistä suostumusta. Sulautuvat yhtiöt purkautuvat ilman selvitysmenettelyä.

 

Lisätietoja:

Janne Martola, Talousjohtaja, Tietokeskus
janne.martola@tietokeskus.fi
050 359 0844