Asiakastiedote 30.8.2019

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut pysäyttävänsä Postin käsittely- ja lajittelutoiminnot 2.-4.9. väliseksi ajaksi. Lue PAU:n tiedote asiasta.

Tietokeskus tekee parhaansa lakosta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Työtaistelun aikana pyrimme hyödyntämään muita kuljetuskumppaneitamme ja hoitamaan kuljetuksia itse.  Valitettavasti kaikkien toimitusten siirtäminen muiden kumppaneiden hoidettavaksi ei ole täysin mahdollista, johtuen Postin suurista toimitusvolyymeista.

Pahoittelemme asiakkaillemme asiasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja pyrimme varmistamaan, että saamme kuljetukset toimitettua asiakkaillemme mahdollisimman tehokkaasti haastavasta tilanteesta huolimatta.

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista asiaan liittyen nettisivuillamme.

Tietokeskus Finland Oy