Korona-ajan etätöissä keskittyminen on parantunut ja kokoukset ovat tehostuneet. IT on noussut sankariksi. Meno näyttää tehokkaalta, mutta samaan aikaan kuitenkin puolet suomalaista yrityksistä ei mittaa tietotyön tuottavuutta lainkaan. Tämä selvisi Tietokeskuksen kyselytutkimuksesta, jossa haastateltiin sataa suomalaisjohtajaa etätyöskentelyn vaikutuksesta yritysten toimintaan.

“Korona-aikana työntekijät kiitävät etäpalaverista toiseen. Työ tuntuu kiireiseltä ja tehokkaalta. Onko tehokkuus kuitenkin kupla, jos tuottavuudesta ei ole mitään tietoa? Haastan kaikki tietotyötä tekevät yritykset mittaamaan tuottavuuttaan ja löytämään mittaamisen avulla pullonkauloja. Yhtä tärkeää on määritellä, kuka vastaa tietotyön tuottavuudesta. Tuottavuuden johtamisesta syntyy menestys”, sanoo Tietokeskuksen toimitusjohtaja Janne Lipiäinen.

Tietokeskuksen kyselyn mukaan pienemmissä yrityksissä mitataan tietotyön tuottavuutta isompia hanakammin. Tuottavuutta mittaavat yritykset seuraavat asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tekevät henkilöstökyselyitä. Johtajakysely paljasti, että vain neljänneksessä yrityksessä seurataan, paljonko aikaa työntekijöillä kuluu tietoteknisten ongelmien kanssa. Valtaosa haastatelluista johtajista on yhtä mieltä siitä, että käytettyjen työtuntien sijaan tulisi mitata työn tuloksia.

Tietotyön tuottavuus ei jää kiinni ainakaan teknologiasta tai osaamisen puutteesta, summataan kyselystä tehdyssä Korona-aika on johtajuuden jättitesti -julkaisussa. Valtaosassa kyselyyn vastanneista yrityksistä osataan käyttää kokousalustoja ja työntekijät saavat IT-koulutusta.

Kokoukset ovat hyvä esimerkki tehokkuuden kasvamisesta. Etäkokoukset ovat kasvokkaisia kokouksia lyhempiä, ja niissä saadaan aikaan päätöksiä aiempaa napakammin. Tämä näkyy erityisesti isoissa yrityksissä. 75 prosenttia kyselyyn vastanneista johtajista arvioikin, että kokoukset ovat tehokkaampia kuin ennen. Yli puolet kyselyyn vastanneista johtajista on kuitenkin sitä mieltä, että työntekijöiden on vaikea päästä tasavertaisesti ääneen etäkokouksissa. 60 prosenttia vastaajista kokee, että kokouksissa ei viihdytä paremmin kuin ennen.

Lisäksi selvityksestä ilmeni:

Johtaminen: 71 prosenttia johtajista kokee, että työntekijöiden tulee johtaa itseään. 25 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että vastuu työn tuottavuudesta ei ole ensisijaisesti johdolla.

Arki: Yli puolet johtajista sanoo, että henkilöstöllä on kotona huono ergonomia. Viidesosa vastaajista kertoo, että työntekijöiden on ollut vaikea löytää kotoa häiriötöntä työtilaa. Perheen ja työn yhteensovittamisesta johtuva stressi ei kuitenkaan pääosin ole kasvanut.

Työn tulevaisuus: 44 prosenttia oli huolissaan siitä, että pidemmän päälle etätyöt kuormittavat työntekijöitä ja heikentävät heidän hyvinvointiaan.

Tietokeskus teetti etätyökyselyn Taloustutkimuksella lokakuussa 2020. Puhelimitse toteutettuun kyselyyn vastasi 100 toimitusjohtajaa, HR- ja talousjohtajaa, IT- ja kehitysjohtajaa tai -päällikköä sekä hallituksen jäsentä tai osakasta. Kyselyyn vastanneet johtajat edustavat yrityksiä, jotka työllistävät 10–499 ihmistä ja joiden liikevaihto on 0,2–200 miljoonaa euroa.

Korona-aika on johtajuuden jättitesti -julkaisun lisäksi saatavilla on kyselyaineisto sekä toimiala- ja kokoluokkakohtaisia vertailuja: https://www.tietokeskus.fi/blogi/100-johtajaa-korona-ajan-etatyo-ja-johtaminen/ 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Janne Lipiäinen, puh. 040 510 9117, janne.lipiainen@tietokeskus.fi