Kurssin kesto: 3 etäpäivää
Kurssin hinta:
1790 € + alv.
SA-setelit: kyllä
Toteutukset: Kysy Online -koulutusta!

Tiedon kerääminen, varastointi, muokkaaminen ja analysointi ovat arkipäivää monessa yrityksessä. Tietoa kerätään myyntijärjestelmistä, tilauskannasta, tieteellisestä datasta sekä monesta muusta tietolähteestä. Tietolähteet voivat olla yksinkertaisimmillaan Excel-lomakkeita paikallisella levyllä tai vaikka pilvipalvelussa olevaa big dataa. Riippumatta siitä mistä tietoa haetaan niitä pitäisi pystyä muokkaamaan, filteröimään sekä yhdistämään. Yhdistetyn ja muokatun tiedon pohjalta pitäisi pystyä tekemään raportteja, joissa asiat on esitetty helposti ymmärrettävinä visualisointeina. Lisäksi näitä raportteja pitäisi pystyä jakamaan niin organisaation kuin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Lyhyesti sanottuna Power BI kattaa seuraavat osa-alueet:

– tiedon käsittely
– tiedon yhdistäminen
– tiedon esittäminen
– tiedon jakaminen

Yrityksellä on monesti käytössään Office 365 -lisenssit, joiden mukana tulevista ominaisuuksista hyödynnetään vain murto-osaa. Tämän kurssin tavoitteena on auttaa organisaatioita hyödyntämään Power BI -työvälinettä ja luomaan jatkossa omia raportteja Microsoftin Power BI:n avulla.

Kohderyhmä
IT-asiantuntijat, projektipäälliköt, raportoinnin parissa olevat henkilöt, teknisesti edistyneet liiketoimintahenkilöt ja kaikki ne, jotka haluavat oppia analysoimaan dataa Microsoft Power BI:llä ja rakentamaan raportointiratkaisuja raakadatasta lähtien aina automaattisesti päivittyviin selainpohjaisiin mittaristoihin asti.

Esitietovaatimukset
Osallistujalla on hyvä olla kokemusta jonkun raportointivälineen/BI -teknologian käytöstä ja erilaisista tietolähteistä, kuten tietokannoista. Raportoinnin peruskäsitteistön tunteminen on eduksi.

Valmennuksen tavoite – kurssin päätteeksi valmennettavat:
– ymmärtävät Power BI -tuotteen mahdollisuudet, vaatimukset sekä rajoitukset
– osaavat muokata, suodattaa ja yhdistää tuotavaa tietoa
– pystyvät luomaan useamman sivun raportteja sekä koostenäyttöjä
– pystyvät tekemään vianselvitystä tuodun tiedon virhetilanteisiin

Harjoitukset ja materiaali
Käytännön harjoitukset tehdään Microsoftin tarjoamassa koulutusympäristössä, osa tehdään kurssin aikana ja osa itseopiskeluna. Kirjallinen Microsoftin virallinen MOC- (Microsoft Official Curriculum) -materiaali jää valmennettaville käyttöön kurssin jälkeen.

Sertifioituminen
Kurssi antaa tietoja sekä taitoja, joita tarvitaan DA-100 testin suorittamiseksi.

Kurssin sisältö

Moduuli 1: Miten liikkeelle Datan Analysoinnissa?
– Data analytiikka ja Microsoft BI -välineet
– Power BI -ominaisuudet

Moduuli 2: Tiedon valmisteleminen Power BI:ssä
– Tiedon lataaminen useasta lähteestä
– Tiedon hakemisen suorituskyvyn optimointi
– Tuonnin datavirheiden ratkaiseminen

Moduuli 3: Tiedon siistiminen, muokkaaminen ja lataaminen
– Tiedon muokkaaminen
– Datarakenteen selvittäminen ja laajentaminen
– Data profilointi

Moduuli 4: Datamallin suunnitteleminen
– Datamallien alkeet
– Työskenteleminen taulujen kanssa
– Tasot ja hierarkiat

Moduuli 5: DAX komennot ja funktiot sekä niiden käyttäminen
– DAX-komentokielen esittely
– DAX-komennot ja funktiot
– DAX laajennetut ominaisuudet

Moduuli 6: Datamallin suorituskyvyn optimoiminen
– Datamallien suorituskyvyn optimointi
– DirectQuery-mallinen optimointi

Moduuli 7: Raporttien luominen
– Raporttien suunnittelu
– Raporttien luonti ja toiminnallisuuksien lisääminen

Moduuli 8: Koostenäyttöjen (dashboard) luominen
– Koostenäyttöjen luominen
– Reaali-aikaiset raportit
– Raporttien monipuolistaminen

Moduuli 9: Sivutettujen raporttien luominen
– Yleisnäkymä sivutettuihin raportteihin
– sivutettujen raporttien luominen

Moduuli 10: Työtilojen luonti ja hallinta
– Työtilojen luominen
– Työtilojen sisällön hallinta ja jakaminen

Moduuli 11: Data Settien hallinta Power Bi:ssä
– Parametrit
– Datasetit
– Parametrien käyttäminen sekä hyödyntäminen Dataseteissä

Moduuli 12: Rivitason oikeudet ja tietoturva
– Tietoturva Power BIssä ja raporteissa

ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN

TAKAISIN VALMENNUSKALENTERIIN