Kurssin kesto: 2 päivää
Kurssin hinta: 1390 € + alv.
Toteutukset: Online 9.-10.9.

Tiedon kerääminen, varastointi, muokkaaminen ja analysointi ovat arkipäivää monessa yrityksessä. Tietoa kerätään myyntijärjestelmistä, tilauskannasta, tieteellisestä datasta sekä monesta muusta tietolähteestä. Tietolähteet voivat olla yksinkertaisimmillaan Excel-lomakkeita paikallisella levyllä tai vaikka pilvipalvelussa olevaa big dataa.

Riippumatta siitä mistä tietoa haetaan niitä pitäisi pystyä muokkaamaan, filteröimään sekä yhdistämään. Yhdistetyn ja muokatun tiedon pohjalta pitäisi pystyä tekemään raportteja, joissa asiat on esitetty helposti ymmärrettävinä visualisointeina. Lisäksi näitä raportteja pitäisi pystyä jakamaan niin organisaation kuin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. 

Lyhyesti Power BI kattaa seuraavat osa-alueet:

 • Tiedon käsittely 
 • Tiedon yhdistäminen 
 • Tiedon esittäminen 
 • Tiedon jakaminen 

Yrityksellä on monesti käytössään Office 365 -lisenssit, joiden mukana tulevista ominaisuuksista hyödynnetään vain murto-osaa. Tässä valmennuksessa opetamme kuinka Power BI –työkalut otetaan käyttöön ja pääset alkuun visualisoitujen raporttien tuottamisessa.

Valmennuksessa keskitytään Power BI Desktop –tuotteen käyttöön sekä Microsoft 365 alustan hyödyntämiseen Power BI:ssa. 

 

Kohderyhmä

Valmennus sopii IT-asiantuntijoille ja liiketoiminnan asiantuntijoille sekä muille jotka tarvitsevat Power BI –osaamista ja raportointityökaluja työssään. 

Kurssisisältö:

Moduuli 1 – Power BI yleisesti 

 • Power BI yleisesti 
 • Power BI palvelu 
 • Lisensointi 
 • Power BI Desktop 

 

Moduuli 2 – Tiedon hakeminen Power BI palveluun 

 • Tiedon tuominen Power BI alustalle eri tietolähteistä 
 • Käytettävät tietolähteet 
 • Connectorit 
 • Online-tiedostot 
 • Paikalliset tietovarastot 

Moduuli 3 – Tiedon muokkaaminen 

 • Power BI ja DAX 
 • Power Query 
 • Datan jalostaminen Power BI:ssa
 • Muokkaaminen 
 • Yhdistäminen 
 • Turhan datan poistaminen 
 • Datan muuntaminen ja jalostaminen 


Moduuli 4 
 Visualisointi 

 • Haetun datan visualisointi 
 • Visualisointitavat 
 • Suodattimet 
 • Interaktiivisten raporttien luominen 

Moduuli 5 – Raporttien jakaminen 

 • Raporttien jakaminen palvelussa muille käyttäjille 
 • Workspaces 
 • Mobiilikäyttö 
 • Lisenssien vaikutus raportten jakamiseen