Kurssin kesto: 1 päivä
Kurssin hinta: 690 € + alv.
Toteutukset:

Microsoft 365 tarjoaa monia työkaluja työympäristön parempaan suojaamiseen. Kaikki nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan ole oletuksena käytössä, vaan ylläpitäjien täytyy säätää ne oman organisaationsa käyttöön sopivaksi. Microsoft 365 Security -kurssi näyttää, kuinka Microsoft 365:sta rakennetaan turvallisempi tiedon linnake jossa käyttäjät ja heidän käsittelemänsä tiedot ovat hyvässä turvassa turvallisuusloukkauksilta ja tietovuodoilta.

Kohderyhmä:

Asiantuntijat, joilla on aikaisempaa kokemusta Microsoft 365 ylläpidosta ja haluavat oppia parantamaan Microsoft 365 tietoturvaa.

Tavoite – kurssin jälkeen osallistujat:
-Tuntevat Microsoft 365:n tarjoamat turvallisuusasetukset
-Osaavat parantaa Microsoft 365 -tenantin tietoturvaa käyttämällä palvelun omia työkaluja

Kurssimateriaali:
Kurssimateriaalina käytetään Tietokeskuksen omaa kurssimateriaalia.

Sisältö:

Moduuli 1: Käyttäjät
Moduuli 1 esittelee katsauksen käyttäjien hallintaan, käyttäjärooleihin ja käyttäjäoikeuksiin. Moduulissa tutustutaan myös miten käyttäjien kirjautumisen turvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi MFA:n avulla.

-Käyttäjät
-Järjestelmänvalvojaroolit
-Käyttäjäoikeudet
-Password policies
-MFA
-App passwords

Moduuli 2: Sähköposti

Moduulissa 2 tutustutaan Exchange Onlinen tarjoamiin työkaluihin sähköpostien turvallista käsittelyä ajatellen.

-Exchange Online
-Sähköpostisäännöt
-Office message encryption
-Exchange online protection
-safe attachments
-safe links
-spf
-dkim
-anti-malware
-mailbox audit logging
-online archiving

Moduuli 3: Onedrive

Onedrive on korvannut tehokkaasti organisaatioiden on-premises kotiasemat tarjoamalla pilvessä toimivan tallennustilan, josta on mahdollista myös jakaa tietoa muille käyttäjille. Moduuli 3 käsittelee kuinka Onedriven käytöstä voidaan tehdä tietoturvallisempaa.

-Onedriven toiminta
-Tiedostojen ja kansioiden jakaminen
-Onedriven käytön rajoittaminen
-DLP

Moduuli 4:Sharepoint Online

Sharepoint Online on keskeinen tekijä monissa Microsoft 365:n toiminnoissa. Moduuli 4 tutustuttaa turvallisempaan Sharepointin käyttöön ja tietojen suojaamiseen.

-Sharepoint sitet
-Käyttöoikeudet
-Tiedostojen ja kansioiden jakaminen
-IRM
-Sharepoint Audit

Moduuli 5: Groups/Teams

Moduuli 5 esittelee katsaukseen Groupsiin ja Teamsiin jotka ovat suosittuja yhteistyöalustoja. Myös näissä tuotteissa voidaan parantaa käyttäjien turvallisuutta sopivilla asetuksilla.

-Groups vs. Teams
-Käyttöoikeudet
-Vieraspääsy
-Tiedostokirjastot
-External storage

Moduuli 6: Security and Compliance Center

Security and compliance center on keskitetty palvelu, josta löytyy monia tietoturvaan liittyviä työkaluja. Moduuli 6 tutustuttaa käyttäjät Security and compliance centerin toimintaan.

-Hälytykset
-Auditointi
-Hakutoiminnot
-Sisällön retentioajat
-Classifications
-Secure Score

Moduuli 7: Muut turvallisuustuotteet

Moduulissa 7 tututustume muihin turvallisuustuotteisiin, kuten Customer Lockboxiin ja Cloud App Protectioniin.

-Cloud app protection
-Advanced Security Management
-Customer lockbox
-Azure information protection

ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN

TAKAISIN VALMENNUSKALENTERIIN