Kurssin kesto: 1 päivä
Kurssin hinta: 690 € + alv.
Toteutukset: Online 5.2. ja 23.3.

Microsoft 365 tarjoaa monia työkaluja työympäristön parempaan suojaamiseen. Kaikki nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan ole oletuksena käytössä, vaan ylläpitäjien täytyy säätää ne oman organisaationsa käyttöön sopivaksi. Microsoft 365 Security -kurssi näyttää, kuinka Microsoft 365:sta rakennetaan turvallisempi tiedon linnake jossa käyttäjät ja heidän käsittelemänsä tiedot ovat hyvässä turvassa turvallisuusloukkauksilta ja tietovuodoilta.

Kohderyhmä:

Asiantuntijat, joilla on aikaisempaa kokemusta Microsoft 365 ylläpidosta ja haluavat oppia parantamaan Microsoft 365 tietoturvaa.

Tavoite – kurssin jälkeen osallistujat:
-Tuntevat Microsoft 365:n tarjoamat turvallisuusasetukset
-Osaavat parantaa Microsoft 365 -tenantin tietoturvaa käyttämällä palvelun omia työkaluja

Kurssimateriaali:
Kurssimateriaalina käytetään Tietokeskuksen omaa kurssimateriaalia.

Sisältö:

Moduuli 1: Käyttäjät
Moduuli 1 esittelee katsauksen käyttäjien hallintaan, käyttäjärooleihin ja käyttäjäoikeuksiin. Moduulissa tutustutaan myös miten käyttäjien kirjautumisen turvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi MFA:n avulla.

-Käyttäjät
-Järjestelmänvalvojaroolit
-Käyttäjäoikeudet
-Password policies
-MFA
-App passwords

Moduuli 2: Sähköposti

Moduulissa 2 tutustutaan Exchange Onlinen tarjoamiin työkaluihin sähköpostien turvallista käsittelyä ajatellen.

-Exchange Online
-Sähköpostisäännöt
-Office message encryption
-Exchange online protection
-safe attachments
-safe links
-spf
-dkim
-anti-malware
-mailbox audit logging
-online archiving

Moduuli 3: Onedrive

Onedrive on korvannut tehokkaasti organisaatioiden on-premises kotiasemat tarjoamalla pilvessä toimivan tallennustilan, josta on mahdollista myös jakaa tietoa muille käyttäjille. Moduuli 3 käsittelee kuinka Onedriven käytöstä voidaan tehdä tietoturvallisempaa.

-Onedriven toiminta
-Tiedostojen ja kansioiden jakaminen
-Onedriven käytön rajoittaminen
-DLP

Moduuli 4:Sharepoint Online

Sharepoint Online on keskeinen tekijä monissa Microsoft 365:n toiminnoissa. Moduuli 4 tutustuttaa turvallisempaan Sharepointin käyttöön ja tietojen suojaamiseen.

-Sharepoint sitet
-Käyttöoikeudet
-Tiedostojen ja kansioiden jakaminen
-IRM
-Sharepoint Audit

Moduuli 5: Groups/Teams

Moduuli 5 esittelee katsaukseen Groupsiin ja Teamsiin jotka ovat suosittuja yhteistyöalustoja. Myös näissä tuotteissa voidaan parantaa käyttäjien turvallisuutta sopivilla asetuksilla.

-Groups vs. Teams
-Käyttöoikeudet
-Vieraspääsy
-Tiedostokirjastot
-External storage

Moduuli 6: Security and Compliance Center

Security and compliance center on keskitetty palvelu, josta löytyy monia tietoturvaan liittyviä työkaluja. Moduuli 6 tutustuttaa käyttäjät Security and compliance centerin toimintaan.

-Hälytykset
-Auditointi
-Hakutoiminnot
-Sisällön retentioajat
-Classifications
-Secure Score

Moduuli 7: Muut turvallisuustuotteet

Moduulissa 7 tututustume muihin turvallisuustuotteisiin, kuten Customer Lockboxiin ja Cloud App Protectioniin.

-Cloud app protection
-Advanced Security Management
-Customer lockbox
-Azure information protection

ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN

TAKAISIN VALMENNUSKALENTERIIN