Kurssin kesto: 2 päivää
Kurssin hinta: 1390 € + alv.
Toteutukset: Online 4.-5.10.

Microsoft 365 tarjoaa lukuisia erillisiä tuotteita organisaatioiden käyttöön, usein jopa ilman lisäkustannuksia. Yksi tällainen tuoteperhe on Power Platform -tuotteet, joissa Power Automate on prosessien automatisoinnin selkäranka. Power Platform koostuu kolmessa päätuotteesta (Power Automate, Power Apps ja Power BI), joihin yhdistyy useita M365 tuotteita liiketoimintaprosessien sovelluksia luodessa.

Power Platform tuotteet mahdollistavat liiketoimintaa tukevien sovellusten tekemisen jopa ilman koodaamista. Toki ohjelmoinnin peruskäsitteet kuten jos-lauseet pitää ymmärtää käytännön tasolla, mutta suurin osa asioista pystytään toteuttamaan kokonaan ilman koodaamista. Microsoft onkin luonut ”kansalaiskoodari” -käsitteen eli ohjelmointitaidottomatkin pystyvät luomaan monipuolisia liiketoimintasovelluksia valmiiden muokattavien mallien avulla tai hieman taitojen karttuessa jopa tyhjästä.

Power Automaten avulla työnkulut käynnistyvät joko esimerkiksi uuden tiedoston lataamisesta kirjastoon, tietyn metatieto-sarakkeen arvon muutoksesta tai ajastettuna sopivaksi katsottuna ajankohtana.

Kohderyhmä

Liiketoiminnan asiantuntijat IT-asiantuntijat, oppilaitosten johtohenkilöt sekä Office365/Teams/SharePoint ylläpitäjät, jotka haluavat oppia tuntemaan Power Platform tuotteiden tärkeimpien toiminnallisuuksien toimintaa sekä niiden hallinnointia, ja rakentaa organisaatiolle sovelluksia ja/tai automaatioratkaisuja. Power Platform ratkaisut ovat tuottavan tietotyön peruskivi 2020-luvulla.

Valmennuksen tavoite – kurssin päätteeksi valmennettavat osaavat:

 • Luoda yksinkertaisia liiketoimintasovelluksia Microsoft Power Platform tuotteilla.
 • Ymmärtävät mitä asioita voidaan toteuttaa Power Platform tuotteilla ilman ohjelmointitaitoa, ja mitkä ovat niiden mahdollisuudet ja rajoitukset.
 • Pystyvät luomaan ja ylläpitämään liiketoimintasovelluksia, joissa data haetaan M365 tuoteperheen tuotteista.
 • Saavat kattavan käsityksen Microsoft Forms, SharePoint, Teams, Power Apps, Power Bi ja Power Automate sovellusten roolista ja perusominaisuuksista liiketoimintasovelluksia rakentaessa.

Harjoitukset ja materiaali

 • Käytännön harjoitukset tehdään asiakkaan omassa M365 Tenant ympäristössä, jolloin asiakas saa erinomaisen käsityksen mitä asioita liiketoimintasovelluksia rakentaessa tulee huomioida. Etuna on lisäksi se, että asiakas pääsee jälkeenpäin tutustumaan ja kehittämään harjoituksia, sekä kopioimaan niissä käytettyjä asioita omiin liiketoimintasovellus tarpeisiinsa.
 • Materiaalina käytetään Tietokeskuksen omaa materiaalia Power Platform -tuoteperheestä sekä Microsoftin virallisia ohjeita tuotteista.

Sertifioituminen

Ei suoraa sertifiointimahdollisuutta. Sertifioitumiseen tähtääville suosittelemme Microsoft PowerApps – Tietokeskus -kurssia.

Kurssin sisältö

Moduuli 1: Johdanto Power Platform maailmaan

Opiskellaan mitä tulee huomioida Power Platform tuotteilla liiketoiminta sovelluksia luodessa.

Aiheet

 • Tekniset, henkiset ja taidolliset vaatimukset
 • Koulutuksessa opiskelevat sovellukset pähkinäkuoressa
 • Lisenssivaatimukset ja kustannukset
 • Mitä hyötyä on automaatiosta
 • Power Platform tuoteperheen ja siihen liittyvien tuotteiden esittely

Moduuli 2: Liiketoiminta sovelluksen demo

Tutustaan, miten M365 tuoteperheillä asioita voi toteuttaa ja mitä mahdollisuuksia on tarjolla. Kuinka SharePointin luettelot toimii datan keräämisen keskuspaikkana.

Aiheet

 • Mikä on eri tuotteiden rooli liiketoimintasovelluksia rakennettaessa
 • Harjoitusympäristön rakentaminen
 • SharePointin rooli tiedon keräämisessä

Moduuli 3: Forms lomakkeet

Miten Forms lomakkeitta rakennettaan ja mitä on huomioitava liiketoimintasovelluksia rakentaessa.

Aiheet

 • Formsin mahdollisuudet ja rajoitukset
 • Millä tunnuksella tai miten kannattaa lomakkeita toteuttaa
 • Formsin perusteet ja perusobjektien käyttäminen tiedon keräämisessä

Moduuli 4: Power Automate ja lomakkeiden tiedot SharePointiin

Mikä on Power Automate -sovelluksen rooli tietojen keräämisessä.

Aiheet

 • Power Automate ja sen rooli liiketoimintasovelluksia luodessa
 • Valmiiden mallien hyödyntäminen tiedon keräämisessä
 • Millä käyttäjätunnuksella ja miten kannattaa työnkulut toteuttaa
 • Forms lomakkeen tiedon kerääminen SharePointin luetteloon

Moduuli 5: Power Automate ja hälytykset

Mikä on Power Automate -sovelluksen rooli hälytyksiä ja eri prosessien työvaiheen vaihtumisessa käyttäjältä toiselle.

Aiheet

 • Hyöty liiketoiminnan kehittämisessä ja taloudelliset säästöt
 • Power Automate ja hälytykset ajastetusti tai tietojen muuttaessa/uutta luodessa
 • Hälytykset Teamsiin ja Outlookiin

Moduuli 6: SharePointin näkymät

Mikä on SharePointin näkymien rooli liiketoimintasovelluksia luodessa ja miten niitä kannattaa tehdä.

Aiheet

 • SharePointin luettelot vs. SharePoint Lists -sovellus
 • Miksi SharePointin näkymiin kannattaa panostaa ja miten niitä kannattaa käyttää
 • SharePointin näkymien perusteet

Moduuli 7: Adaptive Cards

Teamsin hälytykset visuaalisesti ja Adaptive Cardsin eli mukautettavien korttien rooli siinä.

Aiheet

 • Käytettävyys on liiketoimintasovellusten voimavara
 • Mitä ovat Adaptive Cards ja mikä on niiden rooli liiketoimintasovelluksia luodessa
 • Esimerkkejä Adaptive Cardsin käytöstä ja hyödyntämisestä

Moduuli 8: Power Apps

Power Apps ja mobiilikäyttöliittymät liiketoimintasovelluksia luodessa ilman ohjelmointia.

Aiheet

 • Power Apps ja sen rooli prosessien automatisoinnissa
 • Power Appsin valmiit mallit ja niiden mukauttaminen
 • Sovellusten jakaminen ja käyttöoikeudet
 • SharePoint listan tekeminen mobiilinäkymäksi napin painalluksella

Moduuli 9: Power BI

Power BI on tällä hetkellä tuote nro 1 raportointivälineenä. Siinä missä ennen Suomea johdettiin Excelillä, nykyään se tehdään Power BI:lla.

Aiheet

 • Power BI ja raportointi
 • Power BI ja lisenssimallit
 • Power BI Desktop ja raporttien tekeminen
 • Raporttien jakaminen ja käyttöoikeudet
 • Power BI raportit Teamsiin

Moduuli 10: Power Automate syvällisemmin

Tutustutaan Power Automaten mahdollisuuksiin hieman syvällisemmin ja katsotaan mitä erilaisia tapoja on sitä hyödyntää.

Aiheet

 • Power Automate ja funktiot
 • Power Automate testaaminen ja versiohallinta
 • Power Automate kopioiminen ja jakaminen

Moduuli 11: Yhteenveto valmennuksesta

Vedetään valmennus yhteen ja kerrataan tärkeimmät asiat liiketoimintaprosessien automatisoinnista Power Platform -tuotteilla

Aiheet

 • Kertaus – mitä valmennuksen aikana opittiin
 • Miten tästä eteenpäin
 • Valmennuksen yhteenveto

Ilmoittaudu valmennukseen

TAKAISIN VALMENNUSKALENTERIIN