Ratkaisu resurssihaasteisiin

Perinteisessä konfiguraatiohallintatietokantaan ja inventointityökaluihin tukeutuvassa mallissa ajantasainen omaisuudenhallinta vaatii paljon resursseja. Laitteesta saadaan tyypillisesti kattavasti teknisiä tietoja, mutta esimerkiksi taloushallinnolle tietoa on tarjolla vähän.

Tarkka-hallintajärjestelmämme tarjoaa SaaS-palveluna kokonaisvaltaisen ratkaisun ICT-laitteiden käyttäjä-, käyttökohde-, omistus- ja sijaintitiedoissa tapahtuvien muutosten hallintaan. Laiteomaisuutta voidaan tarkastella reaaliaikaisesti usean eri toiminnan näkökulmasta ja tietoja voidaan hyödyntää laitehankintojen ja rahoituksen suunnittelussa.

Automaatiosta apua ennakointiin

Palveluautomaatio huolehtii tietojen päivittämisestä ja hälyttää poikkeamatilanteissa, joissa vaaditaan asiakkaan tai palvelutarjoajan reagointia. Tyypillinen toimenpiteen käynnistävä hälytys on laitteen rahoitussopimuksen, takuun tai sovitun käyttöajan päättyminen. Tällöin voit käynnistää hyvissä ajoin laitteiden vaihtoprosessin suunnittelun.

Lisäpalveluna tarjoamme toimitiloissasi tapahtuvaa ICT-laitteiden sisäpaikannusta, joka tehostaa isojen yksiköiden tuki- ja huoltotoimintoja. Kun laitteiden etsimiseen ei tarvitse käyttää aikaa, nopeutuvat myös laitteiden vaihtoprosessit.

Hallittu käyttöönotto

Palvelun käyttöönotossa kartoitamme asiakkaan toimintaympäristöä, optimoimme prosesseja ja otamme haltuun siirrettävät ICT-laitteet. Haltuunotto koostuu teknisestä sekä tarvittaessa myös asiantuntijatyönä tehtävästä laitekannan inventoinnista.

Käyttöönoton aikana toteutamme Tarkka-hallintajärjestelmästä tarvittavat integraatiot elinkaaren- ja laitehallinnan kannalla oleellisiin järjestelmiin ja rahoituskumppaneille. Näin varmistamme, että omistusta ja käyttöä koskevat tiedot ovat aina ajan tasalla. Kun laitemäärät ja -tyypit, niiden käyttäjät ja käyttökohteet ovat tarkasti tiedossa, tietoja voidaan hyödyntää myös ohjelmisto-omaisuuden hallinnassa ja suunnittelussa.

Kiinnostuitko Tarkka-omaisuudenhallinnasta?

Jätä yhteystietosi tähän, niin otamme sinuun yhteyttä.

Ari Kaikkonen Asiakkuusjohtaja 050 385 4217 ari.kaikkonen@tietokeskus.fi