En tiedä juuri mitään pahempaa, kuin pätkivä tai heikko verkkoyhteys Teams-palaverissa. Tai pilven yli hitaasti avautuvat Excel-taulukot. Lähes kaikki perinteinen toimistotyö on tänä päivänä tietotyötä, jonka tehokkuutta voi ja tulee johtaa.

Verkkoyhteydet ja -palvelut hankitaan organisaatioihin usein eri toimittajalta kuin IT-ratkaisut. Tämän johdosta ongelmatilanteiden selvitys on usein hidasta ja vaikeaa, tietotyön vaatimaa IT:n proaktiivista kehittämistä ei tapahdu ja sopimusvastuisiin jää hankalia aukkoja.

Halutessasi voit kuitenkin keskittää nämä hankinnat yhdelle kumppanille, jolla on kokonaiskuva, valvonta ja vastuu asiakkaan tietotekniikan toimivuudesta. Kumppanin, jonka fokuksessa on asiakkaan ilo ja menestys arjen työskentelyssä.

Verkon on oltava tietoturvallinen ja luotettava

Tänä päivänä verkon tärkein tehtävä on mahdollistaa pilvipalveluiden ja -ohjelmistojen sujuva ja turvallinen käyttö. Laitevalinnat ja asennustyö tulee tapahtua ammattilaisen toimesta. Näin kaikki verkon toiminnan kannalta kriittiset yksityiskohdat, kuten tilakartoitus ja WLAN-signaalien kuuluvuuden mittaukset, tulevat asianmukaisesti hoidetuksi. Suunnitelmallisella asennuksella vältytään tilanteilta, joissa esim. langattoman verkon suorituskyky jää käytävän viimeisessä neukkarissa heikoksi ja tärkeät palaverit keskeytyvät tuon tuosta.

Laitteiden lisäksi tarvitaan myös toimivat yhteydet Internetiin ja konesaliin / palvelimille. Me rakennamme tietoliikenneratkaisut asiakkaillemme aina liiketoiminnan tarpeet huomioiden. Valvomme verkkolaitteiden ja -yhteyksien toimintaa 24/7 ja korjaamme mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti. Palveluumme kuuluu myös tukipalvelu, jolloin mahdolliset keskeytykset arjen työssä jäävät minimiin.

Jos verkkolaitteiden kilpailuttaminen, ostaminen, asentaminen ja omistaminen ei tunnu omalta jutulta, voit hankkia ne kätevästi palveluna – ilman määräaikaisia sopimuksia. Ja meiltä saat muuten ne yhteydetkin. Kaiken tyyppiset ja kaikilla nopeuksilla.