Tiedotimme marraskuussa 2019 suunnitelmistamme investoida uuteen esiasennus- ja logistiikkakeskukseen. Suunnitelmien taustalla oli varmistaa johtavan asemamme säilyttäminen nopeiden ja luotettavien esiasennus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajana. Käytännössä tämä tarkoitti kolmen olemassa olevan keskuksen toimintojen yhdistämistä saman katon alle.

Suuritöinen projekti saatiin päätökseen, kun elokuussa 2020 Helsingin esiasennuskeskuksen toiminta siirrettiin viimeisimpänä Salon Meriniitynkadulle. Tänä päivänä logistiikkakeskuksemme toiminta rullaa mallikkaasti 30:stä Tietokeskus-osaajasta koostuvan tiimin pyörittäessä päivittäistä toimintaa.

 

Kaikki osaaminen saman katon alla: toimitusvarmuutta ja lisää laatua

Näkyvin muutos päivittäisessä työssämme on kaiken osaamisen ja ammattitaidon keskittäminen yhteen toimipisteeseen. Aiemmin tuotimme osin päällekkäisiä palveluita kolmessa eri toimipisteessä. Kiire saattoi jakaantua epätasaisesti toimipisteiden välillä: jouduimme siirtämään työntekijöitämme toimipaikasta toiseen kiirehuippuja tasoittaaksemme. Nyt kaikki osaamisemme ja toimintomme on keskitetty 1700 m2 tuotanto- ja 150 m2 toimistotilaa kattavan saman katon alle. Asiakkaillemme tämä on näkynyt mm. parantuneena toimitusvarmuutena ja nopeampina toimitusaikoina.

Salon Logistiikkakeskuksen perustaminen on mahdollistanut suuremmat toimitusvolyymit ja mikä parasta: pystymme aiempaa tehokkaammin tekemään asiakaskohtaisia räätälöintejä myös suuremmissa toimituksissa. Pystymme entistä paremmin tuottamaan asiakkaille palveluja mm. yksilöidyillä pakkaus- ja toimitustavoilla – niin kotimaahan kuin ulkomaillekin.

 

Ei pelkkää esiasennusta, vaan kokonaisvaltaisia logistiikkapalveluita

Tietokeskuksen elinkaaripalvelut ovat kattava kokonaisuus, joka käynnistyy asiakkaamme Verkkokauppa-tilauksesta ja päätyy lopulta vanhan laitteen tietoturvalliseen ja ekologiseen kierrätykseen.

 

 

Vuonna 2020 esiasennuksemme kautta kulki yli 28 000 laitetta. Elinkaarensa lopussa olevia laitteita päätyi kauttamme kierrätykseen yli 20 000 kpl.

Tietoturvasta ja ekologisuudesta huolehtiminen on meille kunnia-asia. Kierrätykseen päätyvät materiaalit käsitellään aina tietoturvallisesti ja kierrätetään eteenpäin yhteistyökumppaniemme kautta: mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön tai kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti muulla tavalla.

 

Jatkuvasti parantaen – asiakkaita varten

Lean-ajatteluun perustuvat toimintatavat ja jatkuva parantaminen ovat erottamaton osa päivittäistä työtämme. Tehtävät kehitystoimet saavat usein alkunsa työntekijöidemme omista havainnoista normaalin työntekemisen lomassa.

Salon Logistiikkakeskuksessa on aktiivinen porukka ja hyvä ilmapiiri, joka sallii myös pienempien kehitysideoiden ja -ajatusten esiintuomisen viikoittaisissa palavereissamme. Usein myös nämä pienemmätkin kehitysideat ja toimenpiteet näkyvät asiakkaalle siirtyvänä toimitusvarmuutena ja jatkuvana laadun parantumisena.

Käytännössä tämä tarkoittaa usein esimerkiksi varaston ja tuotannon prosesseihin ja virtaustehokkuuteen liittyviä kehitystoimenpiteitä. Lisäksi kehitämme jatkuvasti logistiikkaprosessejamme asiakkaidemme tarpeet huomioiden. Haluamme, että toimitettavan laitteen matka asiakkaan työpöydälle sujuisi mahdollisimman sujuvasti. Toimiva toimitusketju on monen eri asian summa ja vaatii usean eri osa-alueen saumatonta yhteistyötä.

  • Mitä ja kuinka paljon meidän kannattaa varastoida, jotta pystymme entistä paremmin vastaamaan asiakkaillemme luvattuihin toimitusaikoihin?
  • Miten varmistamme, että varastossa on tarvittava määrä tarvittavia laitteita, oikeaan aikaan?

Yllä kuvatun kaltaisia asioita pohdimme viikoittain jatkuvan parantamisen viikkotapaamisissamme sekä tarvittaessa perustamme pienryhmiä jonkin pienemmän yksittäisen kehityshankkeen toteuttamiseksi.

 

Aidosti #ilonkautta – henkilöstötyytyväisyyskyselyn huiput

Salon Logistiikkakeskuksen perustamisesta asti toimintaa on ohjannut yksi tavoite: meillä kaikki voi tehdä kaikkea. Työntekijät ovat samalla viivalla ja joustavuus ei jää arjessa pelkäksi sanahelinäksi. Panostamme työnkiertoon ja vaihtuviin työtehtäviin: aamulla voit olla esiasentamassa ja loppupäivän viettää kierrättämisen parissa.

Toistuvat huipputulokset Tietokeskuksen henkilöstötyytyväisyyskyselyissä perustuvat juuri tähän joustavuuteen ja siihen, että kaveria autetaan aina. Tämä on aitoa Tietokeskuksen #ilonkautta tekemistä ja uskon, että tämä tekemisen meininki välittyy myös Tietokeskuksen asiakkaillekin.