Työelämän kiivas muutostahti tuppaa jättämään pk-yrityksille kovin vähän aikaa pohtia IT-ympäristön tasoa, saati sen roolia organisaatiossa. Jotta uusitusta ATK:sta saataisiin lisää tehoa työskentelyyn, on yhteisön ja sidosryhmien osattava käyttää työkaluja tehokkaasti ja yhdenmukaisesti.

IT-ympäristön taso suomalaisissa pk-yrityksissä on hyvin vaihteleva. Kärjistetysti voisi sanoa, että jossain lähetellään edelleen fakseja ja toisaalla taas on otettu uusimmat teknologiat aina innolla käyttöön.

Erilaisia tarpeita IT:n suhteen on yhtä paljon kuin yrityksiäkin. Yhteistä kuitenkin on se, että yritysten rooli voi muuttua hyvinkin vauhdikkaasti modernissa työelämässä. Yritys voidaan esimerkiksi siivittää huimaan kasvuun yritysostoin, tai sen rooli voi kääntyä tuottajasta tilaajaksi. Isot, horisontaaliset muutokset koskettavat useita tahoja yrityksissä ja niitä tapahtuu yhä useammin. Kun aika kuluu muuttuvassa ympäristössä luovimiseen, on riski, että IT jää laahaamaan perässä verrattuna yrityksen senhetkisiin tarpeisiin.

Uusia ratkaisuja on melko helppo hankkia taloon, mutta IT-ympäristö on todella ajan tasalla vasta silloin, kun loppukäyttäjät ja sidosryhmät osaavat hyödyntää sitä. Jokaiseen budjetoituun teknologiaprojektiin tulisikin sisällyttää kaikki tehokkaaseen käyttöönottoon tarvittavat resurssit, myös koulutukset.

Työn tuottavuus lisääntyy osaamisen myötä

Uusista ratkaisuista harvoin saadaan hyötyjä irti yksinkertaisesti laittamalla järjestelmä pystyyn ja luomalla käyttäjille tarvittavat tunnukset. Ehkä jollakin on muistissa, millaisen kaaoksen esimerkiksi SharePointin kontrolloimaton käyttöönotto on saattanut aikanaan aiheuttaa. Jos yhteisistä pelisäännöistä ei sovita etukäteen, muodostuu uusille järjestelmille yhtä monta käyttötapaa kuin on käyttäjiäkin.

Pelkkää teknologiaprojektia harvoin onkaan olemassa. IT:n ja HR:n läheisellä yhteistyöllä voidaan saada aikaan hedelmällisiä tuloksia, kun yhdessä suunnitellaan mihin tarkoitukseen ja miten moderneja työkaluja käytetään. Kun tähän lisätään jatkuvuus, tuki ja sparraus osaavalta kumppanilta, päästään optimaaliseen tilanteeseen. Suurin hyöty ei nimittäin löydy tehokkaista konesaleista tai uusimmista ratkaisuista vaan siitä, että asiakas saa tukea ja näkemystä omaan tekemiseensä ja ohjausta työkalujen käyttöön.

Mistä tunnistaa luotettavan IT-kumppanin?

Kun yrityksissä ryhdytään tekemään päätöksiä unelmainfran eteen, voi arjen hektisyys tehdä pitkän tähtäimen suunnittelusta haastavaa. Tässä kohtaa osaava kumppani voi auttaa rakentamaan tiekartan, jonka avulla päästään etenemään oikeaan suuntaan – eikä sinne sun tänne silloin kun ehditään. Tiekartta auttaa kiireenkin keskellä kehittämään yrityksen IT:tä oikeaan suuntaan, ja kumppanilta voi aina tarvittaessa pyytää apua matkan varrella.

Nykypäivän muutostahdissa kannattaa panostaa hyvään kumppaniin, jolta saa apua ja ohjausta liiketoiminnan kaikissa muutoksissa. Kymmenen hyvää täsmäratkaisua eri toimittajilta saattaa tuoda kustannussäästöjä, mutta niiden hallinnointi taas kuormittaa pk-yritystä entisestään. IT-palveluiden lisäksi hyvä kumppani tarjoaakin riskienhallintaa, ketteryyttä ja tarvittaessa ratkoo asiakkaan ongelmia nopealla aikataululla.

Se oikea IT-kumppani auttaa ennen kaikkea työn tuottavuuden parantamisessa, mihin kaikki yritysten toiminta lopulta tähtää. Tietokeskukselle on tulossa tarjolle työn tuottavuuden tehostaminen palveluna, jossa opetamme ja tuemme työntekijöitäsi käyttämään moderneja työkaluja parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos sinusta tuntuu siltä, että organisaatiosi ei saa kaikkia hyötyjä irti modernista IT-infrasta, niin otahan yhteyttä meihin.

Petri Laine

Liiketoimintajohtaja, IT-palvelut

Voisimmeko olla avuksi IT-asioissa?

Jätä yhteystietosi alle, niin otamme sinuun yhteyttä: