Tietokeskuksen verkkokaupasta voi tilata Microsoft Surface for Edu -tuotteita vaikka suoraan etäopetuksessa olevien opiskelijoiden koteihin. Sekä käyttöönotto että hallinta on pitkälle automatisoitua, mikä vapauttaa oppilaitoksen IT-hallinnon työpanosta tehtäviin, joissa tarvitaan inhimillistä pääomaa.

Jatkossa kaikkien yhdeksäsluokkalaisten on hakeuduttava toisen asteen opintoihin ja opiskeltava 18-vuotiaiksi saakka. Oppivelvollisuuden laajeneminen tietää oppilaitoksille lisää opiskelijoita ja sitä kautta oppilaitosten IT-hallinnolle uusia laitehankintoja. Samalla oppilaitoksissa puntaroidaan resurssien riittävyyttä, kuten tietotekniikkahankintojen hintoja ja IT-henkilöstön työajallisia panostuksia.

Microsoft Surface for Edu -tuotteet tarjoavat oppilaitoksille avun tilanteessa, jossa tarvitaan sekä aikaa säästäviä että taloudellisia ratkaisuja nopealla aikataululla.

Tietokeskus palvelee oppilaitoksia kaikissa hankinnan vaiheissa aina laitehankinnoista käyttöönottoon ja elinkaaren hallintaan.

Autopilot vapauttaa IT-henkilöstön aikaa laitteiden käyttöönotossa

Tietokeskuksen elinkaaripalvelut vapauttavat oppilaitoksen IT-henkilöstön työpanosta sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

”Microsoft Surface for Edun iso etu on, että se vapauttaa IT-henkilöstön työaikaa. Surfacen ansiosta IT voi keskittyä esimerkiksi suunnittelutehtäviin tai tekemään muita sellaisia asioita, jotka vaativat inhimillistä pääomaa. On ilman muuta kannattavaa automatisoida se, minkä voi automatisoida”, sanoo oppilaitosliiketoiminnan johtaja Tia Ainola Microsoftilta.

Aikaa säästää muun muassa Microsoft Surface for Edun Autopilot, jonka ansiosta laitteiden käyttöönotto on yhtä helppoa kuin minkä tahansa älypuhelimen käyttöönotto: riittää, kun oppilas tai opettaja kuorii tuotteen paketista ja vastaa muutamiin laitteen esittämiin kysymyksiin.

”Surface-tuotteiden käyttöönotossa vapautetaan IT-henkilöstön työaikaa. Puhummekin nollakosketuksen käyttöönotosta”, kiteyttää Microsoftin Surface-liiketoimintajohtaja Antti Kuosmanen.

Nollakosketuksen malli on iso poikkeus totuttuun. ”Microsoft Surface for Edun käyttöönottoon kuluu 78 prosenttia vähemmän aikaa kuin muiden Windowsin PC-laitteiden käyttöönottoon. Käytännössä tämä säästää peräti 25 minuuttia IT:n aikaa jokaista käyttöön otettavaa laitetta kohtaan”, Kuosmanen kertoo. Ajallisen säästön lisäksi rahallinen säästö on 200 euroa käyttöön otettua laitetta kohtaan.

Kun laitteita on paljon ja ne ovat hajallaan eri kohteissa, kuten oppilaitosten eri toimipisteissä tai opiskelijoiden kotona, säästöt ovat merkittäviä niin taloudellisesti kuin IT-henkilöstön työajan näkökulmasta.

Intune-laitehallinta vapauttaa IT:n aikaa

Pilvipohjaisen, oppilaitoksille suunnatun Microsoft Intune for Education -hallintapalvelun avulla oppilaitoksen tietohallinto voi hallita opettajien ja opiskelijoiden tietokoneita ja mobiililaitteita etäyhteyksillä. Intunen kautta tietohallinto voi esimerkiksi määrittää koulutyössä käytettävät sovellukset sekä hallita tietosuoja-asetuksien kautta sitä, miten ja mitä tietoa jaetaan. Sen kautta laitteita voidaan myös esimerkiksi sulkea, paikallistaa ja alustaa – kaikki täysin etänä.

Microsoft Surface for Edu -kokonaisuudessa ideana on, että laitteet ovat aina ajan tasalla ja käyttövalmiina jokapäiväiseen koulutyöhön. Päivitykset voidaan ajastaa tehtäviksi kouluajan ulkopuolella, jotta ne eivät keskeytä työskentelyä. ”Kun asiat tapahtuvat taustalla ja tietotekniikka toimii, opettaja saa keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä”, Tia Ainola sanoo.

Tätä tukevat myös laitteisiin integroidut laadukkaat kamerat ja mikrofonit.

”Kun kaikki toimii, opettajat ja oppilaat voivat keskittyä vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Yhteisöllisyys lisää ihmisten hyvinvointia ja parantaa oppimistuloksia”, Ainola sanoo.

Surface-tuotteet tarjoavat parempaa tietoturvaa

Microsoft mahdollistaa opetuksen ja oppimisen korkeimpien turvallisuus-, tietosuoja- ja vaatimustenmukaisuusstandardien mukaisesti. Näin sekä opiskelijoiden että opettajien yksityisyys on suojattu myös etänä opiskeltaessa. Laitteita ei myöskään tarvitse enää kiikuttaa fyysisesti huoltoon, vaan moderneihin tietoturvakysymyksiin pystytään vastaamaan täysin etänä. ”Tuotteemme tarjoavat korkeamman tason tietoturvaa”, Antti Kuosmanen sanoo.

Microsoft Surface for Edu -tuotteet voidaan haluttaessa lähettää opettajille ja oppilaille suoraan kotiin. ”Jos laite eksyisi matkalla vääriin käsiin, sitä ei voisi ottaa käyttöön, sillä käyttöönotto vaatii aina oppilaitoksen sähköpostiosoitteen ja salasanan”, Kuosmanen kertoo.

Oppivelvollisuuden laajeneminen aiheuttaa kiirettä

Suomi on edistyksellinen ja vahvasti digitalisoitunut tietotyöyhteiskunta, joten tuoreiden toisen asteen opiskelijoiden on tärkeää päästä ottamaan haltuun keskeisiä 2020-luvun kansalaistaitoja, joita yhteiskunnassa toimiminen vaatii. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi informaatio-, media- ja teknologiataidot, luovuus, kyky kriittiseen ajatteluun sekä ongelmanratkaisu-, viestintä- ja yhteistyötaidot.

Windows-laitteet ja Office365-ohjelmat ovat työmarkkinoiden laajimmin käytettyjä tietotyön työkaluja, joten niiden avulla opiskeleminen kehittää monia tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.

”Nyt onkin hyvä aika toimia, jotta kaikki on kunnossa syksyllä kun uusien toisen asteen opiskelijoiden opetus alkaa”, Antti Kuosmanen sanoo.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on yksi esimerkki laitehankinnat Tietokeskuksen verkkokauppaan keskittäneistä. Hankintojen keskittäminen verkkokauppaan on vapauttanut JEDUn IT-henkilöstön aikaa ydintehtäviin. Hankinnoissa IT-henkilöstön tukena on Tietokeskuksen nimetty asiantuntija, mikä nopeuttaa ja helpottaa sopivien valintojen tekemistä.

👉Lue lisää JEDUn kokemuksista.

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

Jos haluat keskustella Microsoft Surface for Edu -tuotteista ja niiden käyttöönotosta, ota yhteyttä:

Oppilaitosliiketoiminnan johtaja Tia Ainola, tia.ainola@microsoft.com
Surface-liiketoimintajohtaja Antti Kuosmanen, antti.kuosmanen@microsoft.com