Suomen sähkönjakelun perusta, kantaverkko, täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Fingridin CIO Kari Suominen vieraili keväällä 2019 puhumassa kantaverkon kehityksestä Tietoiskuseminaarissa Turussa. Kantaverkon tulevaisuus on digitaalinen, mutta miten se näkyy tavallisen sähkönkuluttajan elämässä?

Luotettavaa ja ympäristöystävällistä sähkönjakelua

Kantaverkko pitää koko Suomen käynnissä: valtaosa Suomessa kulutetusta sähköstä siirretään voimalaitoksista alueellisiin jakeluverkkoihin sen kautta. Fingrid taas vastaa verkon toimivuudesta, ja kahden viime vuoden aikana yritys on keskittynyt kantaverkon digitalisoimiseen.

Digitalisoimishankkeen tavoitteena on nostaa sähkönjakelun tuottavuutta ja luotettavuutta. Kun kaikki kantaverkon tiedot viedään verkkoon, sähkön toimitusketjuja pystytään hoitamaan luotettavammin datan avulla.

Kantaverkon digitalisoitumista vauhdittaa osaltaan myös ilmastonmuutos. Puhtaan uusiutuvan energian mahdollisimman tehokas hyödyntäminen edellyttää lähes reaaliaikaista ohjaustiedon siirtoa. Tämä onnistuu uuden digitaalisen alustan päälle rakennettujen palveluiden avulla.

Digitalisaatio mahdollistaa myös jakeluverkon ennakoivan kunnossapidon. Nykyisellään kunnossapitotyöt perustuvat kalenteriin, mutta tavoitteena on datajohdettu korjaaminen aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Tällöin vältytään turhilta ja työläiltä korjauskeikoilta tiettömien taivalten takana.

Voisivatko kuluttajatkin tuottaa energiaa?

Moderni teknologia voi pitkällä tähtäimellä mahdollistaa myös kuluttajien oman energian pientuotannon. Aurinkopaneelien hinnat laskevat ja yhä useammat ihmiset hankkivat niitä kotiinsa. Jos energiantuotannon rajapinnat avataan myös kuluttajille, voivat he liittää omat aurinkopaneelinsa kantaverkkoon ja tuottaa näin sähköä muidenkin käytettäväksi.

Sähkönkuluttajista tulee itsenäisiä sähkövalintoja tekeviä energiakansalaisia, jotka seuraavat ja optimoivat tarkasti omaa sähkönkulutustaan. Esimerkiksi kotien älyratkaisut voivat tulevaisuudessa seurata sähköverkon hinnanvaihteluita ja hurauttaa kodin laitteet käyttöön silloin, kun sähkön hinta on alhaisimmillaan – esimerkiksi pyykkikone pyörii itsekseen yön aikana, jolloin sähkö on edullisempaa.

Isot muutokset edellyttävät vankkaa tietoturvaa

Tällä hetkellä Fingrid rakentaa yhteistyökumppanin kanssa datahubia, jonka tarkoitus on kerätä ihmisten sähkönkulutus- ja jakelutiedot samaan järjestelmään. Virossa, Tanskassa ja Norjassa vastaava järjestelmä on jo käytössä. Suomi on sähkön suhteen tuontiriippuvainen ja siksi Fingrid edistää myös eurooppalaiseen kantaverkkoon liittymistä, mitä datahub-hanke tukee.

Kun eurooppalaiset sähkönjakeluverkot sekä tuhannet kuluttajien sähkölaitteet liittyvät suomalaiseen kantaverkkoon, kasvavat myös tietoturvariskit omaan luokkaansa. Joustava pilviratkaisu sopii kantaverkon tietoturvasta huolehtimiseen. Esimerkiksi Azuren pilvessä hyödynnetään koneoppimista, minkä ansiosta tietoturvaratkaisu parantelee jatkuvasti itseään.

Tietoturvan suhteen on siis oltava jatkuvasti hereillä, mutta hyviä ratkaisuja on jo olemassa ja kehitetään koko ajan lisää. Digitalisoituvan kantaverkon ansiosta sähkönjakelun tulevaisuus näyttääkin luotettavammalta kuin koskaan.

Kari Suominen

CIO

Asiantuntija, CIO, Fingrid

Voisimmeko olla avuksi IT-asioissa?

Jätä yhteystietosi alle, niin otamme sinuun yhteyttä: