Tietokoneiden ei tarvitse olla kiinteitä kustannuksia, vaan työntekijöiden määrän mukaan joustava palvelu. Tietokeskus tarjoaa ainutlaatuisen IT-laitteet palveluna -mallin, joka mahdollistaa IT-kulukuurin sekä yrityksen taseen keventämisen.

Mitä IT-laitteet palveluna tarkoittaa?

Kuvittele seuraava tyypillinen tilanne pienessä tai keskisuuressa yrityksessä: Kun uusi työntekijä tulee taloon, hänelle pitää todennäköisesti hankkia tietokone. IT-päällikkö stressaa tässä vaiheessa jo valmiiksi lisäkuluja, joita jälleen yhden uuden koneen hankkiminen aiheuttaa. Työntekijä saattaa lähteä talosta jossakin vaiheessa, ja mikäli hänelle ei ole nimetty suoraa seuraajaa, työntekijän vanha kone jää ylimääräisenä nurkkiin pyörimään.

Tietokeskus tarjoaa tähän koneiden ja käyttäjien väliseen epäsuhtaan ratkaisuna IT-laitteet palveluna -mallin. Tässä mallissa tietokone toimitetaan uudelle työntekijälle heti valmiina, ja vastaavasti mikäli työntekijä jossakin vaiheessa lähtee, kone palautuu Tietokeskukselle ja meidän kauttamme jälleen uudelle työntekijälle. Koneet menevät näin uudelleen käyttöön – parhaassa tapauksessa niiden elinkaaren loppuun asti. Tietokone muuttuu kiinteästä kuluerästä joustavaksi kustannukseksi, joka muuttuu työntekijöiden todellisen määrän mukaan.

IT-päällikön on helpompi perustella IT-palvelujen kulut, kun ne ovat yksi yhteen työntekijöiden lukumäärän kanssa. Laitteet palveluna -malli onkin paras tae sille, että IT-päällikön aika ei kulu tukitoimintojen selittelyyn, vaan hän voi keskittyä omaan ydintehtäväänsä.

Ei tarvetta suurille koneinvestoinneille

Laitteet palveluna -malliin siirtyvä asiakkaamme ei joudu tekemään suuria koneinvestointeja, sillä toimitamme asiakkaalle koneita aina kulloisenkin työntekijöiden määrän mukaan. IT-laitteet palveluna -malli on ennustettava ja skaalautuu liiketoiminnan koon mukaan, mikä tuo huomattavia säästöjä, kun yrityksen varallisuus ei ole sidottuna koneinvestointeihin.  Olemme myös ketterä kumppani: meillä ei ole isoa varastoa, joten kun asiakkaamme tarvitsee uudelle työntekijälle koneen, pystymme toimittamaan koneen muutamien päivien sisällä.

Laitteet palveluna -malli tuottaa säästöjä myös asiakasyhtiön omavaraisuusastetta parantamalla. Omavaraisuusasteen kasvattaminen sitoutunutta pääomaa pienentämällä on monesti nopeampaa ja tehokkaampaa kuin tuloksen kautta parantaminen. Palvelulaitemalli on kannattava, koska kustannukset pienenevät ja myös laitteisiin sitoutunut pääoma pienenee, jolloin omavaraisuusaste nousee.

IT-laitteet palveluna on 20-500 henkilöiden yrityksissä ja organisaatioissa erittäin toimivaksi todettu malli. Tietokoneiden toimittaminen työntekijöiden määrän mukaan joustavana palveluna on liiketoiminnan kannalta tehokasta toimintaa, sillä tässä mallissa asiakkaamme ei joudu maksamaan turhista laitteista. Liiketoiminnan riskitmyös pienenevät, koska IT-kustannukset muuttuvat kiinteästä joustaviksi.

Skaalautuva palvelulaitemalli on tulevaisuutta

Tietokeskus on palvelulaitemallin tarjoajana edelläkävijä. Idea IT-laitteista palveluna on noussut asiakkaiden tarpeista, mutta myös Tietokeskuksen rohkeudesta tarjota sitä. Toistaiseksi harva toimija on uskaltanut myydä laitteita palvelumallilla, mutta me olemme luoneet vuosien varrella luottamuksellisen suhteen asiakkaittemme kanssa. Tiedämme, että joustavaan kuukausihinnoitteluun perustuva malli toimii ja yleistyy varmasti tulevaisuudessa. Asiakastyytyväisyytemme onkin alan keskiarvoon verrattuna poikkeuksellisen korkea. Olemme toimittaneet esimerkiksi Meyerille Turkuun palvelulaitteita jo vuosia tällä mallilla.

Moni muu alan toimija edellyttää määräaikaisuutta tai muita ehtoja palvelulaitesopimuksissa. Me tiedämme, että asiakkaidemme liiketoiminta vaatii todellisuudessa paljon tätä ketterämpää kumppanuutta: palvelulaitteiden on skaalauduttava liiketoiminnan muutosten mukana.

Lue lisää Laitteet palveluna -mallista tästä.

Voisimmeko olla avuksi IT-asioissa?

Jätä yhteystietosi alle, niin otamme sinuun yhteyttä: