Älykäs muutos näkyy ja kuuluu kaikkialla ympäröivässä maailmassa. Tekoäly on muutoksen airut, mutta ihmisten tahto on edelleen se, mikä saa asiat tapahtumaan. Kun tahto yhdistyy tavoitteisiin ja tekniseen kehitykseen, on meidän mahdollista toimia älykkäämmin kuin koskaan aiemmin.

Miten älykäs muutos näkyy arjessa?

Teknologia muovaa voimakkaasti maailmaa, jossa me kaikki elämme. Ehkä jo heräät aamulla valmiiksi keitetyn kahvin tuoksuun älytalossa, joka on nostanut sisälämpötilan miellyttäväksi yön viileistä tunneista heräämisen hetkeen. Kun lähdet kotoa, teknologia opastaa sinut töihin, jossa voit vaikkapa tutkailla suunnitteilla olevan projektin havainnemallia VR-lasien avulla.

Yhteydenpito muihin ihmisiin on mutkattomampaa kuin koskaan aikaisemmin. Olemme koko ajan lähellä niin itseämme koskevaa tietoa kuin sitä tietoa, mitä kulloinkin tarvitsemme. Yrityspuolella tiedon välitön saatavuus lisää työn tehoa, tuottavuutta ja synnyttää uusia liiketoimintamalleja.

Silkka teknologiausko ei kuitenkaan ratkaise valtavaa määrää erilaisia tarpeita ihmisten arjessa ja työssä. Älykäs muutos vaatii ennen kaikkea ymmärrystä teknologian mahdollisuuksista ja tavoitteellista otetta niiden hallintaan.

Mieti, jarrutatko vai vauhditatko älykästä muutosta

Teknologia tarjoaa meille yhä tarkempia tilanneanalyyseja, joiden pohjalta voimme tehdä parempia päätöksiä. Jos emme kuitenkaan toimi uuden tiedon valossa, muutosta ei tapahdu eikä tekoäly saa yliotetta.

Samalla kun ihmiset ovat muutoksen ajuri, olemme myös sen jarru. Esimerkiksi tietyillä vertikaaleilla toimialoilla on pitkään juurtuneita toimintatapoja, jotka estävät uusien toimintatapojen omaksumista. Ratkaisuja ja palveluja tulisi kuitenkin miettiä aina sen kautta, mihin ala on menossa ja miten se voisi muuttaa maailmaa paremmaksi, ja asettaa tavoitteet mieluummin vuoden kuin viikon päähän. Pitkä tähtäin auttaa kehittämään oikean kokoluokan ratkaisuja.

Teknologian kehittäjien – ja hankkijoiden – tuleekin kysyä itseltään jatkuvasti: Miten tämä teknologia mahdollistaa paremman elämän? Miten tämä helpottaa ihmisten arkea? Miten teknologia tukee liiketoimintamme tavoitteita?

Tekniikan hankkiminen palveluna auttaa hallitsemaan muutosta

Ihmisten maailman – organisaatioiden, yritysten, yhteiskunnan – tulisi olla linjassa teknologian kehityksen kanssa, ei alisteinen sille. Kuten teknologian tuottamisessa, myös sen hankkimisessa pätee sama sääntö: sen tulee olla ratkaisu johonkin ongelmaan. Ongelmat ja tarpeet kuitenkin muuttuvat vauhdikkaasti työelämän murroksen mukana. Siksi uutta teknologiaa kannattaa hankkia palveluna: tämä mahdollistaa ketterän toiminnan ja paremman skaalautumisen tulevaisuuden tarpeita varten.

Esimerkiksi Tietokeskuksen palvelulaitemalli sopii nykyiseen nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön erinomaisesti. Lenovolla puolestaan on isona talona mahdollisuus tehdä teknologisia kokeiluja, joilla etsimme paremman elämän ratkaisuja. Kun nämä kaksi osaamisaluetta yhdistyvät, saa asiakas ensimmäisenä käyttöönsä juuri hänen tarpeisiinsa sopivat älykkäät ratkaisut.

Leif Ekebom

Asiantuntijana Lenovolla

Voisimmeko olla avuksi IT-asioissa?

Jätä yhteystietosi alle, niin otamme sinuun yhteyttä: