Kurssin kesto: 4 etäpäivää
Kurssin hinta: 2290 € + alv.
SA-setelit: ei
Toteutukset: Online 29.4.-30.4, 7.5. ja 12.5.

Microsoft Azure on IT-infran näkökulmasta mielenkiintoisin, laajin, edullisin ja myös edistyksellisin kokonaisuus. Organisaation koosta riippumatta Azuren käyttö mahdollistaa ketterän ja nykyaikaisen IT-infran rakentamisen. Hienointa on se, että voit hyödyntää Azurea juuri tarpeidesi mukaisesti: esim. yksittäisessä palvelussa/palvelimessa, korkean käytettävyyden edistämisessä tai vaikkapa pilvimallin päälle rakentuvan infran perustuksina.

Tämän laajan valmennusohjelman avulla saat tarvittavat eväät Microsoft Azuren hyödyntämiseen omassa organisaatiossasi. Kouluttajina toimivat Tietokeskuksen konsultit toteuttavat palveluita myös asiakkailleen, ja käytännön harjoituksin varmistetaan se, että kaikki opittu on lähes suoraan hyödynnettävissä omassa it-infrassa.

Kohderyhmä
Azure Admin -valmennus sopii IT-infra-asiantuntijoille, jotka:

 • omaavat perustiedot pilvimallien hyödyistä ja mahdollisuuksista
 • haluavat ottaa käyttöön, määrittää ja ylläpitää Microsoft Azuren tarjoamia palveluita
 • tuntevat jonkun muun pilvipalvelun, mutta haluavat tutustua myös Microsoft Azureen
 • haluavat suorittaa Microsoft Azure Administrator (AZ103) -sertifioinnin

Valmennuksen tavoite – kurssin päätteeksi valmennettavat osaavat:

 • hallita Microsoft Azure -palveluita
 • luoda ja suunnitella Azure-virtuaalikoneisiin perustuvia palveluita
 • määritellä varmistus-, storage- ja monitorointiasetuksia Azuressa
 • määritellä saatavillaoloon ja luotettavuuteen tähtääviä pilvipalveluita
 • määritellä Azure AD-hakemistoja ja niiden asetuksia
 • integroida Azure AD:n On-premise AD:n kanssa

Harjoitukset ja materiaali
Käytännön harjoitukset tehdään Microsoftin tarjoamassa koulutusympäristössä, osa tehdään kurssin aikana ja osa itseopiskeluna. Materiaali harjoituksineen jää valmennettaville käyttöön kurssin jälkeen.

Sertifioituminen
AZ-103 sertifiointitestin suorittaminen oikeuttaa Microsoft Azure Administrator -sertifiointiin.

Valmennuksen rakenne (Microsoft MOC-materiaalin sisältö):

Module 1: Azure Administration
In this module, you’ll learn about to tooling Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager, and Resource Manager Templates. The demonstrations in this module will ensure you are successful in the course labs.

Lessons

 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • Resource Manager
 • ARM Templates

Module 2: Azure Virtual Machines
In this module, you’ll learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

Lessons

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions

Lab : Deploy and Manage Virtual Machines
Lab : Virtual Machines and Scale Sets

Module 3: Azure Storage
In this module, you’ll learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files, and storage security.

Lessons

 • Storage Accounts
 • Azure Blobs
 • Azure Files
 • Storage Security

Lab : Implement and Manage Storage

Module 4: Virtual Networking
In this module, you’ll learn about basic virtual networking concepts like virtual networks, IP addressing, Azure DNS, and network security groups.

Lessons

 • Virtual Networks
 • IP Addressing and Endpoints
 • Azure DNS
 • Network Security Groups

Lab : Configure Azure DNS

Module 5: Intersite Connectivity
In this module, you’ll learn about intersite connectivity features including VNet Peering, VNet-to-VNet connections, Site-to-Site Connections, and ExpressRoute.

Lessons

 • VNet Peering
 • VNet-to-VNet Connections
 • ExpressRoute Connections

Lab : VNet Peering and Service Chaining

Module 6: Monitoring
In this module, you’ll learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, log analytics, and Network Watcher.

Lessons

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher

Lab : Network Watcher

Module 7: Data Protection
In this module, you’ll learn about data replication strategies, backing up files and folders, and virtual machine backups.

Lessons

 • Data Replication
 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups

Lab : Azure Site Recovery Between Regions

Module 8: Network Traffic Management
In this module, you’ll learn about network traffic strategies including service endpoints, network routing, Azure Load Balancer, and Azure Traffic Manager.

Lessons

 • Network Routing
 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager

Lab : Load Balancer and Traffic Manager

Module 9: Azure Active Directory
In this module, you’ll learn about Azure Active Directory (AD) including Azure AD Connect and Azure AD Join.

Lessons

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Connect
 • Azure AD Join

Lab : Implement Directory Synchronization

Module 10: Securing Identities
In this module, you’ll learn how to secure identities including Multi-Factor Authentication, Azure AD Identity Protection, and Self-Service Password Reset.

Lessons

 • Multi-Factor Authentication
 • Azure AD Identity Protection
 • Self-Service Password Reset

Lab : Azure AD Identity Protection
Lab : Self-Service Password Reset

Module 11: Governance and Compliance
In this module, you’ll learn about managing your subscriptions and accounts including role-based access control, users and groups, and Azure policy.

Lessons

 • Subscriptions and Accounts
 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • Users and Groups
 • Azure Policy

Lab : Role-Based Access Control
Lab : Governance and Compliance

Module 12: Data Services
In this module, you’ll learn how to effectively share data using Import and Export service, Data Box, Content Delivery Network, and File Sync.

Lessons

 • Content Delivery Network
 • File Sync
 • Import and Export Service
 • Data Box

Lab : File Sync

ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN

takaisin VALMENNUSKALENTERIIN