Kurssin kesto: 4 lähiopetuspäivää ja 2 webinaaria
Kurssin hinta: 2290 € + alv.
Toteutukset kysy seuraavaa toteutusta

Microsoft Azure on IT-infran näkökulmasta mielenkiintoisin, laajin, edullisin ja myös edistyksellisin kokonaisuus. Organisaation koosta riippumatta Azuren käyttö mahdollistaa ketterän ja nykyaikaisen IT-infran rakentamisen. Hienointa on se, että voit hyödyntää Azurea juuri tarpeidesi mukaisesti: esim. yksittäisessä palvelussa/palvelimessa, korkean käytettävyyden edistämisessä tai vaikkapa pilvimallin päälle rakentuvan infran perustuksina.

Tämän laajan valmennusohjelman avulla saat tarvittavat eväät Microsoft Azuren hyödyntämiseen omassa organisaatiossasi. Kouluttajina toimivat Tietokeskuksen konsultit toteuttavat palveluita myös asiakkailleen, ja käytännön harjoituksin varmistetaan se, että kaikki opittu on lähes suoraan hyödynnettävissä omassa it-infrassa.

Kohderyhmä
Azure Admin -valmennus sopii IT-infra-asiantuntijoille, jotka:
– omaavat perustiedot pilvimallien hyödyistä ja mahdollisuuksista
– haluavat ottaa käyttöön, määrittää ja ylläpitää Microsoft Azuren tarjoamia palveluita
– tuntevat jonkun muun pilvipalvelun, mutta haluavat tutustua myös Microsoft Azureen
– haluavat suorittaa Microsoft Azure Administrator (AZ100 + AZ-101) -sertifioinnin

Valmennuksen tavoite – kurssin päätteeksi valmennettavat osaavat:
– hallita Microsoft Azure -palveluita
– luoda ja suunnitella Azure-virtuaalikoneisiin perustuvia palveluita
– määritellä varmistus-, storage- ja monitorointiasetuksia Azuressa
– määritellä saatavillaoloon ja luotettavuuteen tähtääviä pilvipalveluita
– määritellä Azure AD-hakemistoja ja niiden asetuksia
– integroida Azure AD:n On-premise AD:n kanssa

Harjoitukset ja materiaali
Käytännön harjoitukset tehdään Microsoftin tarjoamassa koulutusympäristössä, osa tehdään kurssin aikana ja osa itseopiskeluna. Materiaali harjoituksineen jää valmennettaville käyttöön kurssin jälkeen.

Sertifioituminen
Azure Admin  -valmennusohjelma koostuu seuraavista osa-alueista:
Osa 1: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100)
Osa 2: Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101)

AZ-100 ja AZ-101 sertifiointitestien suorittaminen oikeuttaa Microsoft Azure Administrator -sertifiointiin.

Valmennuksen rakenne

Aloituswebinaari – orientoiva osuus (kesto n. 2 h)
Azure Student Pass (30 pv)
Valmennus 4 lähiopetuspäivää (osa 1 + osa 2)
Online Labs
Suomenkielinen lisämateriaali
Päätöswebinaari Q&A (kesto n. 2 h)

Valmennussisältö

Osa 1: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Moduuli 1: Tilaukset ja resurssit

Azuren tilausten ja resurssien hallinta
-Azure Subscriptions yleisesti
-Azure Subscription käyttöoikeudet
-Cost Center, Quotat ja Tags
-Subscription policy

Azuren resurssien määrittäminen ja kulutuksen seuraaminen
-Diagnostics asetukset
-Baseline asetukset
-Hälytysten määrittäminen
-Action Groups
-Log Search
-Log Analytics

Resource Groups
-Resource policyt
-Resurssien siirtely
-Resurssien poistaminen

Moduuli 2: Azure Storage

Storage Accounts
-Pääsyoikeudet
-Storage Accountin asetukset
-Access Signaturet
-Azure Storage Explorer
-Access Keys

Import ja Export Azureen
-Azure Jobs
-Content Delivery Network

Azure Files
-Azure File Share
-Azure File Sync service
-Azure Sync group

Azure Backup
-Backup raportointi
-Backupin ottaminen
-Recovery Services Vault
-Backup Policyt
-Restore operation

Moduuli 3: Azure VMs

Windows ja Linux VM:t
-High Availability
-Monitorointi
-Koneiden koon valinta
-Scale Sets

Virtuaalikoneiden automaattinen asennus
-ARM templatet
-VHD templatet
-PowerShell asennukset

VM:n hallinta
-levyjen hallinta
-verkkokorttien hallinta
-PowerShell DSC
-VM agentit

VM:n varmistaminen
-VM Backup
-VM palautus

Moduuli 4: Azure-verkot

Verkkojen yhdistäminen
-VNETs
-VNET Peering
-VNET to VNET
-Virtual Network Gateway

Virtual Networks
-Kiinteät ja dynaamiset IP:t
-Network Route
-Verkkokortit
-Subnetit

Network Security Groups
-Palomuurit
-Security Rules
-Porttien avaaminen
-Sääntöjen testaaminen

Moduuli 5: Identiteettien hallinta

Azure AD hallinta
-Custom Domains
-Azure AD Identity hallinta
-Azure AD Join

Azure AD objektit
-Users ja Group
-Bulk Updates
-Device Settings

Hydrid hallinta
-Azure AD Connect
-Federointi
-SSO
-Password Sync ja Writeback salasanojen vaihtamiseen

Osa 2: Microsoft Azure Integration and Security

Moduuli 1: Migraatiot Azureen

Azure Migrate palvelu
-Discover ja Assessment
-Mitä voi siirtää?
-Mitä ei voi siirtää?

Palvelimien migraatio
Azureen-Migraatio Azure Site Recovery tuotteella
-Migraatio P2V:llä
-Storagen hallinta-Backup Vault-Source ja Target ympäristöjen rakennus
-Virtuaaliset verkot

Moduuli 2: Application Services

Serverless Computing
-Azure Logic App resurssit
-Azure Function App asetukset
-Event Grid-Service Bus
-App Service Plans
-Scaling-Monitoring
-DiagnosticsApp Service-SSL sertifikaatit
-Sovellusten asetukset-Deployment Slots
-Azure content delivery network (CDN)
-App Service Protection

Moduuli 3: Virtual Networking (Advanced)

Application Load Balancing
-Application Gateway
-Load Balancing Rules
-Front End IPs
-Application load balancing hallinta

Azure Load Balancer
-ALB Konfigurointi
-Internal LB-LB rules
-Public Load Balancer

Network monitor
-Network Watcher
-Verkkojen monitorointi Azuressa
-Verkkojen monitorointi On-prem ympäristössä

Azure Virtual Network
-Azure VPN Gateway
-Azure Site-to-Site VPN
-Express Route

Moduuli 4: Identiteettien turvaaminen

Multi-factor Authentication
-MFA käyttöönotto
-User Accounts
-Trusted IPs-RBAC (Role Based Access Control)

Azure Active Directory Priviledged Identity Management
-PIM roolin aktivointi
-Just-In-Time Admin
-Permanent Access