Kurssin kesto: 4 etäpäivää
Kurssin hinta: 2190 € + alv.
SA-setelit: ei
Toteutukset: Online 4.-5.2. ja 11.-12.2.

Microsoft Azure on IT-infran näkökulmasta mielenkiintoisin, laajin, edullisin ja myös edistyksellisin kokonaisuus. Organisaation koosta riippumatta Azuren käyttö mahdollistaa ketterän ja nykyaikaisen IT-infran rakentamisen. Hienointa on se, että voit hyödyntää Azurea juuri tarpeidesi mukaisesti: esim. yksittäisessä palvelussa/palvelimessa, korkean käytettävyyden edistämisessä tai vaikkapa pilvimallin päälle rakentuvan infran perustuksina.

Tämän laajan valmennusohjelman avulla saat tarvittavat eväät Microsoft Azuren hyödyntämiseen omassa organisaatiossasi. Kouluttajina toimivat Tietokeskuksen konsultit toteuttavat palveluita myös asiakkailleen, ja käytännön harjoituksin varmistetaan se, että kaikki opittu on lähes suoraan hyödynnettävissä omassa it-infrassa.

Kohderyhmä
Azure Admin -valmennus sopii IT-infra-asiantuntijoille, jotka:

 • omaavat perustiedot pilvimallien hyödyistä ja mahdollisuuksista
 • haluavat ottaa käyttöön, määrittää ja ylläpitää Microsoft Azuren tarjoamia palveluita
 • tuntevat jonkun muun pilvipalvelun, mutta haluavat tutustua myös Microsoft Azureen
 • haluavat suorittaa Microsoft Azure Administrator (AZ104) -sertifioinnin

Valmennuksen tavoite – kurssin päätteeksi valmennettavat osaavat:

 • hallita Microsoft Azure -palveluita
 • luoda ja suunnitella Azure-virtuaalikoneisiin perustuvia palveluita
 • määritellä varmistus-, storage- ja monitorointiasetuksia Azuressa
 • määritellä saatavillaoloon ja luotettavuuteen tähtääviä pilvipalveluita
 • määritellä Azure AD-hakemistoja ja niiden asetuksia
 • integroida Azure AD:n On-premise AD:n kanssa

Harjoitukset ja materiaali
Käytännön harjoitukset tehdään Microsoftin tarjoamassa koulutusympäristössä, osa tehdään kurssin aikana ja osa itseopiskeluna. Materiaali harjoituksineen jää valmennettaville käyttöön kurssin jälkeen.

Sertifioituminen
AZ-104 sertifiointitestin suorittaminen oikeuttaa Microsoft Azure Administrator -sertifiointiin.

Valmennuksen rakenne (Microsoft MOC-materiaalin sisältö):

Module 1: Identity
In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

Lessons

 • Azure Active Directory
 • Users and Groups

Lab

 • Manage Azure Active Directory Identities

After completing this module, students will be able to:

 • Secure and manage identities with Azure Active Directory.
 • Implement and manage users and groups.

Module 2: Governance and Compliance
In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

Lessons

 • Subscriptions and Accounts
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)

Labs

 • Manage Subscriptions and RBAC
 • Manage Governance via Azure Policy

After completing this module, students will be able to:

 • Implement and manage Azure subscriptions and accounts.
 • Implement Azure Policy, including custom policies.
 • Use RBAC to assign permissions.

Module 3: Azure Administration
In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:

Lessons

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • ARM Templates

Labs

 • Manage Azure resources by Using the Azure Portal
 • Manage Azure resources by Using ARM Templates
 • Manage Azure resources by Using Azure PowerShell
 • Manage Azure resources by Using Azure CLI

After completing this module, students will be able to:

 • Leverage Azure Resource Manager to organize resources.
 • Use the Azure Portal and Cloud Shell.
 • Use Azure PowerShell and CLI.
 • Use ARM Templates to deploy resources.

Module 4: Virtual Networking
In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

Lessons

 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Network Security groups
 • Azure Firewall
 • Azure DNS

Lab

 • Implement Virtual Networking

After completing this module, students will be able to:

 • Implement virtual networks and subnets.
 • Configure public and private IP addressing.
 • Configure network security groups.
 • Configure Azure Firewall.
 • Configure private and public DNS zones.

Module 5: Intersite Connectivity
In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and Site-to-Site Connections.

Lessons

 • VNet Peering
 • VPN Gateway Connections
 • ExpressRoute and Virtual WAN

Lab

 • Implement Intersite Connectivity

After completing this module, students will be able to:

 • Configure VNet Peering.
 • Configure VPN gateways.
 • Choose the appropriate intersite connectivity solution.

Module 6: Network Traffic Management
In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

Lessons

 • Network Routing and Endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Traffic Manager

Lab

 • Implement Traffic Management

After completing this module, students will be able to:

 • Configure network routing including custom routes and service endpoints.
 • Configure an Azure Load Balancer.
 • Configure and Azure Application Gateway.
 • Choose the appropriate network traffic solution.

Module 7: Azure Storage
In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

Lessons

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files and File Sync
 • Managing Storage

Lab

 • Manage Azure storage

After completing this module, students will be able to:

 • Create Azure storage accounts.
 • Configure blob containers.
 • Secure Azure storage.
 • Configure Azure files shares and file sync.
 • Manage storage with tools such as Storage Explorer.

Module 8: Azure Virtual Machines
In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

Lessons

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions

Lab

 • Manage virtual machines

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for virtual machine implementations.
 • Create virtual machines.
 • Configure virtual machine availability, including scale sets.
 • Use virtual machine extensions.

Module 9: Serverless Computing
In this module, you will learn administer serverless computing features like Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes.

Lessons

 • Azure App Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Service

Labs

 • Implement Web Apps
 • Implement Azure Container Instances
 • Implement Azure Kubernetes Service

After completing this module, students will be able to:

 • Create an app service plan.
 • Create a web app.
 • Implement Azure Container Instances.
 • Implement Azure Kubernetes Service.

Module 10: Data Protection
In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups.

Lessons

 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups

Lab

 • Implement Data Protection

After completing this module, students will be able to:

 • Backup and restore file and folders.
 • Backup and restore virtual machines.

Module 11: Monitoring
In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics.

Lessons

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher

Lab

 • Implement Monitoring

After completing this module, students will be able to:

 • Use Azure Monitor.
 • Create Azure alerts.
 • Query using Log Analytics.
 • Use Network Watcher.

ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN

takaisin VALMENNUSKALENTERIIN